Tilliten tar vi ikke for gitt

Vår nyeste brukerundersøkelse viser at både folk og virksomheter har svært høy tillit til oss. Vi jobber hver dag for at vi skal være en pålitelig datakilde og tjenesteyter.

Løsøreregisteret på vei mot 100% digital forvaltning

Nå registreres digitalt innsendte tinglysinger umiddelbart, hele døgnet, alle dager i uka. Pant tinglyses mens du tar en slurk kaffe, banken får all informasjon den trenger med en gang og lån kan utbetales langt raskere enn tidligere.

Fra jenterommet til IT-bransjen

Kvinner utgjør et mindretall av de som jobber med IT i Norge. Skal vi få til bedre likestilling på et område som er så viktig for samfunnet, må vi starte tidlig, bekjempe diskriminering og gå foran som gode rollemodeller.

Tillit og fornyelse i Brønnøysundregistene

Da jeg ble spurt om å skrive et innlegg for Forenklingsbloggen, takket jeg naturligvis ja til å bidra. Temaet som peker seg ut er den nye strategien Brønnøysundregistrene har lagt frem om sine egne ambisjoner og sin egen virksomhet i årene som kommer.

En reise i vekst, læring og endring

I år fikk jeg og flere av mine kolleger muligheten til å bli en del av talentutviklingsprogrammet BR Ung. Det ble for meg en viktig pådriver for både min personlige og profesjonelle vekst.

Konkursregisteret fyller 30 år!

Informasjon om konkurser er en viktig del av arbeidet mot økonomisk kriminalitet. I år fyller Konkursregisteret 30 år, og det har skjedd mye på veien fra manuelt detektivarbeid i papirer, til dagens digitale versjon.

Digitaliseringens fremtid: Lagsport i verdensklasse

Brønnøysundregistrene har lenge etterlyst en tydelig og aktiv digitaliseringspolitikk. Vi ønsker derfor velkommen til regjeringens nye digitaliseringsminister, og deler noen innspill til ny digitaliseringsstrategi.

Digital jegerdokumentasjon nærmer seg mål 

Vi gjør det stadig enklere for jegere å oppfylle krav om dokumentasjon. I siste del av prosjektet er det avtaler om godkjent ettersøkshund som står for tur. 

Rapportering til berikelse eller besvær?

Frivillig og ideell sektor er en bærebjelke i det norske samfunnet. Felles for organisasjonene er et ønske om å bruke mest mulig tid på formålet, og minst mulig tid på rapportering.

Nyttige erfaringer for sommerstudentene

Hvordan kan vi modernisere prosessen for skjenkebevilling med Web3-teknologi? Det var oppgaven sommerstudentene fikk bryne seg på i løpet av åtte uker på Helgeland. Her forteller de om samarbeidet.

Vårt samspill for fremtiden

Nylig hadde jeg fornøyelsen av å lede en panelsamtale om bærekraft og digitalisering. Jeg ønsker å dele noen av de mest inspirerende øyeblikkene og diskusjonene med dere.

Vi jobber for bedre datadeling

Det offentlige Norge skal øke produktiviteten gjennom målrettet digitalisering i stort omfang. En viktig del av digitaliseringen er å dele data på best mulig måte.

Deler enda bedre bedriftsinformasjon i Europa

Ikke alle vet at Norge har en felles digital plattform om bedriftsregisterdata med rundt 30 land i Europa, eller at dette er pålagt oss som EØS- medlem.
Systemet er nyttig, og gir oss en nødvendig mulighet til å utveksle informasjon om bedrifter, og nå er det forbedret!

Vi må forbedre oss

Vi har publisert tilgjengelighetserklæringer for nettstedene navnesok.no og brreg.no. Erklæringene viser hvor godt nettsidene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Konklusjon: Sidene er ikke tilfredsstillende. Vi diskriminerer!

Vi kan oppfylle frivillighetens behov

Nå skal regjeringen forsterke og utvide arbeidet med Frivillighetsregisteret. Samtidig jobber vi for å gjøre det enda enklere for frivillige organisasjoner – og har fått foreløpig tilsagn om rundt sju millioner kroner friske midler til dette arbeidet!

Klart jeg er stolt

8. mars er for meg en dag for refleksjon. Selv om mye er oppnådd når det gjelder kvinners og jenters rettigheter og likestilling, har vi fortsatt mange utfordringer igjen. Kvinner og jenter utsettes fortsatt for kjønnsbasert vold, diskriminering i arbeidslivet og hindringer for likestilling i politikk og samfunnsliv.

Manglende digitalt vedlikehold utgjør en drift- og sikkerhetsrisiko

Den digitale tjenesteutviklingen gir alltid en grad av teknisk gjeld som øker med tid og kompleksitet Dette gir samfunnet et kontinuerlig økende vedlikeholdsetterslep. Den raskest voksende trusselen med dårlig vedlikehold er økende cybersikkerhets-gjeld.

En enklere vei for frivilligheten

Hvorfor ble du med i korps? Kanskje ikke for å bruke tid på tilskudds- og rapporteringsportaler.

Din beste jaktvenn i jegeravgiftskortet

Nå er det enklere for jegere som stiller med egen ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr. Opplysninger om godkjent ettersøkshund blir lagt til automatisk på jegeravgiftskortet og mer følger.

Sommercampen lagde Bærekraftsportalen

Kan Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet bidra til å skape et grønnere næringsliv? Det var oppgaven ti studenter skulle løse i sommer. Svaret ble en egen portal for bærekraftsdata.

Er tiden moden for en nasjonal fellesløsning for frivillig sektor?

Hvordan kan Frivillighetsregisteret bli et best mulig verktøy for samhandling mellom frivillig sektor og offentlig forvaltning? En ny rapport foreslår gode tiltak for videreutvikling.

Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet

Vet du at offentlige virksomheter i Norge anskaffer varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert år?eBevis er en tjeneste som forenkler dette arbeidet og har blitt enda bedre med nye datasett fra Enhets- renholds- og bemanningsregisteret! eBevis er en datadelingstjeneste fra Brønnøysundregistrene, som fra den ble satt i drift våren 2019 har gitt… Fortsett å lese Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet

Refleksjoner og erfaringer fra gjennomføringen av BR Ung – og metaverse

Jeg håper de ansatte på Brønnøysundregistrene enten har sett, hørt eller lest om BR-ung. For de av dere som er eksterne eller interne som kanskje enda ikke har fått med seg hva og hvem vi er, så er nok en introduksjon på sin plass.

Bærekraftsmålene hjelper oss å tenke nytt

Vi må tenke og jobbe på nye måter dersom vi som virksomhet skal bidra til FNs bærekraftsmål. Derfor skal bærekraft være styrende for våre avgjørelser.

Innovasjonslab ga oss knallstart

Vi bygger neste generasjon tekniske plattform og prøvde noe helt nytt: Vi inviterte inn programvareselskapet Red Hat til seks ukers sammenhengende intenst arbeid. Det ga resultater!

Tilda gjør det enklere!

Tilda er en ny datadelingstjeneste som forenkler både for næringsliv og tilsynene selv. Tilda gjør at tilsynsmyndighetene, alle brannvesen og el-tilsyn i Norge kan kobles tettere sammen digitalt.

Profiterer også de kriminelle på digitaliseringen?

Brønnøysundregistrene har en viktig rolle i arbeidet mot useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet i Norge. Seriøsitetsinformasjon blir en bærebjelke i arbeidet

Fra inspektør til gartner: Er vi modne for tillitsbasert ledelse?

Flere kvinner i ledende roller og tillitsbasert ledelse blir viktige stikkord for meg, som ny kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene.

Jegerregisteret stadig mer brukervennlig

Brønnøysundregistrene gjør stadig nye data og statistikk tilgjengelig på brreg.no.  Nå har vi lansert statistikk på skyteprøver og obligatoriske skudd. Det gir oversikt og visualisering blant annet for jegere, for skyteprøvearrangører og for media. 

Effektivt å gjenbruke løsninger!

Regjeringen ønsker et digitalt fritidskort til bruk for aktiviteter for barn og unge. Brønnøysundregistrene gjenbruker teknisk infrastruktur til dette digitale verdikortet, noe som er smart for oss og smart for våre samarbeidspartnere!

Nå kan du signere med mobilen

Pantedokumenter som skal tinglyses i Løsøreregisteret kan nå signeres ved bruk av BankID på mobil. Brønnøysundregistrene imøtekommer dermed en sterkt økende etterspørsel og tar et nytt steg for å nå målet om 100 prosent digital innsending.

– Vi vil bidra for frivillig sektor!

Brønnøysundregistrene bidrar på en rekke områder i det som involverer nær 80 prosent av Norges befolkning: Frivillig sektor. Vi jobber for økt digitalisering, forenklinger og bedre datakvalitet.

Rask konkursvarsling – rask sperring av kontoer

Banker og bostyrere har fått et nyttig verktøy for raskt å komme i gang med en konkursbehandling. Bankene kan hente informasjon 15 minutter etter at en konkurs er registrert, og bostyrer kan finne kundeforhold og informasjon om kontoer knyttet til konkursen. Dette sparer tid og ressurser!

Aktiv rolle mot de useriøse

Brønnøysundregistrene samarbeider nært med andre etater for å oppfylle regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Åpenhet, oversikt og samarbeid er viktige stikkord!

Rask etablering av nye tjenester – et konkurransefortrinn

Effektiv utvikling og godt samarbeid står sentralt når vi skal møte samfunnets behov for nye, digitale tjenester som setter brukeren i sentrum. 

Enhetsregisteret tenker nytt – for brukerne

Enhetsregisteret har i 25 år bidratt i digitaliseringen av Norge. Nå tester vi ut kunstig intelligens, tildeler næringskoder smartere, gjør det mulig å slippe papirpost og gir ut mer og bedre data!

Oppskrift på å løse begrepsfloker

Ulik forståelse av begreper har vært et hinder for datadeling og digitalisering. Oppskriften er klar, men langt flere virksomheter må bidra om vi skal komme i mål.

Enklere å registrere begreper

En førjulsgave fra Brønnøysundregistrene: Nå blir det enda enklere og raskere å registrere begreper, takket være Brønnøysundregistrene som første bidragsyter på åpen kildekode i Felles datakatalog.

Forenklet nabovarslingstjeneste

Kobling av data fra Kartverket, Altinn og Enhetsregisteret gir stor forenkling for deg som har behov for å få tak i styret i et sameie, for eksempel når du skal sende et nabovarsel.

Fra enhet til virksomhet – brukerne har talt

Alle som gjenbruker opplysninger fra Enhetsregisteret må vite hva begrepene betyr. Vi setter brukeren i sentrum når vi går fra å bruke enhet til virksomhet som samlebetegnelse for alt som er registrert.

Registerløftet i gang

Brønnøysundregistrenes registerløft er av stor betydning for å ta nye steg i digitaliseringen av Norge. Nå er den første registertjenesten utviklet på den nye registerplattformen, ny samfunnsviktig tjeneste kommer på nyåret og registerløftet er i gang!

Hvitvasking og terrorfinansiering blir vanskeligere med gode registre

Hvordan få oversikt over hvem som er reell eier av et selskap? Det kan i dag være et omfattende arbeid. Med et eget register over reelle rettighetshavere bidrar vi til at det skal bli enklere å finne svaret i fremtiden.

Vil du vite hva det offentlige har registrert om deg?

Brønnøysundregistrene vil sikre at dine data og din virksomhets data blir enkle å finne, nå og i fremtiden. Vi har lansert Min Side, som vil kunne gi deg informasjon om hva det offentlige har registrert på deg.

Slik jobber vi med livshendelser

Brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital sektor. For å nå dette målet må vi samarbeide på nye måter og legge til rette for økt datadeling.

Gratulerer til Enhetsregisteret 25 år

Statistisk sentralbyrå (SSB) gratulerer Brønnøysundregistrene med Enhetsregisterets første 25 år! Bak ligger en lang reise som har gitt et utmerket grunnlag for registerforvaltningen i samfunnet, og for effektivisering og forenkling.

En digital sjømatnæring skaper enda større verdier

Brønnøysundregistrene har en sentral rolle i den digitale utviklingen av sjømatsektoren. Et offentlig-privat samarbeid der forenklende digitale løsninger og deling av data øker verdiskapingen.

eBevis – slår to fluer i ett smekk

Tjenesten eBevis gjør det enklere å utveksle informasjon mellom leverandører og det offentlige. Samtidig forebygger den økonomisk kriminalitet i næringslivet.

Deling av data som samfunnsverdi

Hvilke typer deling av data har størst verdi for næringslivet og samfunnet? Vi må tenke ut over deling innenfor offentlig sektor, og på flere felt enn åpne data.

Hvordan bistår vi et næringsliv i krise?

Pålitelige registre og god, samordnet informasjon er sentralt i krisetid. Det samme gjelder god veiledning av næringslivet.

Nå kan du søke i konkurskarantener

En ny digital tjeneste gjør det mulig å søke på personer med aktive konkurskarantener. Det bidrar til større åpenhet om etterspurt informasjon, og kan forebygge økonomisk kriminalitet.

Gjør det lettere å drive lovlig renhold

Omfattende regelverk er tidkrevende. Nå kommer e-guiden som vil fremme lovlighet og spare tid i renholdsbransjen.

Digital tinglysing må øke

Tinglysingen i Løsøreregisteret var rekordstor i 2019, men den digitale andelen må øke om vi skal nå målet om fulldigital tinglysing i 2020.

Nytt kommunenummer for mange virksomheter

Mens nyttårsrakettene gikk til himmels forberedte vi det nye norgeskartet. Oppdateringen var vellykket, og over en million virksomheter har nå fått nytt kommunenummer.

Et viktig skritt på veien mot reell forenkling for frivillig sektor

Et mål med all frivillighet er å bruke mest mulig tid på aktivitet og minst mulig på rapportering. Realiteten er at vi er langt unna et slikt mål. Det er derfor ekstra stas når vi tar store skritt nærmere.

Brukerne og fagfolkene må være premissgivere for digitaliseringen

Det er med et visst vemod Brønnøysundregistrene fra nyttår overleverer stafettpinnen til Digitaliseringsdirektoratet for å videreutvikle og forvalte Altinn og Felles datakatalog. Mine viktigste råd til det nye direktoratet er å jobbe nedenfra og opp – og å videreføre samarbeidskulturen.

Norsk digitalisering og registervirksomhet inspirerer

Utveksling av kunnskap over landegrensene er viktig for Brønnøysundregistrene. Det gir oss mulighet til å sikre Norge løsninger som er tilpasset en globalisert verden.

Firedoblet effekt av digital bolighandel

Besparelsene ved digital eiendomshandel beregnes til 12 milliarder kroner over en tiårsperiode – fire ganger større enn tidligere anslått.

Blokkjede kan gi Brønnøysundregistrene evig liv

Sammen med offentlige og private aktører utforsker vi hvordan blokkjedeteknologi kan øke verdien og tilliten til det offentlige.

Nå kan alle registrere begreper

Felles begrepskatalog er satt i produksjon. Dette betyr at alle virksomheter, offentlige og private, kan registrere og publisere sine begrepsbeskrivelser.

Mer tid til aktivitet – mindre til rapportering

Ved å benytte samme type løsninger for frivillig sektor som for næringslivet, kan de spare tid på rapportering og registrering.

Samarbeider om å utforske blokkjede

Brønnøysundregistrene utforsker hvordan blokkjedeteknologi kan fungere i praksis. En hackaton med offentlig og privat sektor gav imponerende resultater.

Digitale kyr og smarte fisker: Offentlig-privat sektorutvikling skaper vekst

Digitaliseringen påvirker hele samfunnet. Enten det er bonden som driver et datadrevet fjøs, eller oppdrettsfisk som dataslaktes og datafores. Hvordan får vi økt farten på digitaliseringen av næringslivet?

Det unike Altinn-samarbeidet

Altinn er et samarbeid som stadig vokser. Den årlige samlingen for tjenesteeierne er svært verdifull for å skape og realisere gode digitale løsninger.

Samarbeid og åpenhet som fungerer

Det offentlige skal tilrettelegge for gode prosesser i det private, og datadeling er sentralt i dette arbeidet. Hvordan skaper vi åpenhet og vilje til å delta?

Tidsriktig regelverk – en forutsetning for forenkling

Enklere regelverk er en forutsetning for å få til digitale arbeidsprosesser. Da gjelder det å være i forkant og ikke la regelverket være en hindring for digitalisering.

Astrup: DSOP er et eksempel til etterfølgelse

Samarbeidet mellom NAV, Politiet, Skatteetaten, Brønnsøysundregistrene, Finans Norge og Bits viser hvilken kraft som kan utløses til beste for samfunnet og borgerne.

Nå rydder vi i begrepsjungelen

Offentlig sektor har satt i gang et omfattende arbeid for å definere og samordne begreper. Dette gjør vi for å forbedre kommunikasjonen mellom innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Nå er en ny portal med begreper klar, og alle kan ta den i bruk.

Hva kan kommunene bruke statlige felleskomponenter til?

Stadig flere kommuner tar i bruk Altinn når de lager digitale tjenester. Det gir folk en enklere hverdag, og kan spare kommunene for store kostnader.

Når vi samarbeider med det private skaper vi mer

Samarbeid er helt grunnleggende for å skape bedre løsninger for brukerne, og forenkle byråkratiet.

eBevis forenkler anskaffelsesprosessene

Gjenbruk og deling av data gjør anskaffelses¬prosessen enklere og sikrere. Dette er en viktig del av regjeringens mål om å digitalisere anskaffelsesområdet.

Eiendomshandelen blir heldigital

Nå kan banker og meglere bruke Altinn til å utveksle dokumenter digitalt. Det gjør bolighandelen enklere, raskere og tryggere for alle parter.

Hvordan får vi etatene til å dele sine data?

Skal vi få fart på digitaliseringen kan ikke forvaltning, deling og utnyttelse av data gjøres etter dugnadsprinsippet.

Bruken av Altinn øker

2018 var et godt år for digital samhandling via Altinn. Antall transaksjoner økte, samfunnet sparte milliarder og en rekke nye tjenesteeiere ble med i samarbeidet.

Enklere å starte serveringssted på lovlig vis

Sammen med Arbeidstilsynet har vi utviklet en ny guide i Altinn som skal gjøre det enklere å starte serveringssted – og gjøre det lovlig.

Maskinlæring gir økt kvalitet på næringskoder

Kunstig intelligens og maskinlæring kan bidra til at registrering av næringskoder blir mer korrekt. Gevinstene er mange, både for næringsliv og forvaltning.

DOGA-pris til Altinn

Nok en gang blir nye altinn.no belønnet med en pris, denne gangen fra DOGA. «Det er nesten så vi får lyst til å levere selvangivelsen på nytt», skrev juryen i sin begrunnelse.

DSOP oppsummerer 2018: Enklere hverdag og store gevinster

Samtykkebasert lånesøknad var ett av høydepunktene for DSOP (Digital samhandling offentlig-privat) i året som gikk. I dette nyttårsbrevet kan du lese om andre spennende DSOP-prosjekter som er satt i gang.

Om hundre år er Altinn glemt?

Innlegget ble først publisert i Computerworld nr, 10 i november 2018. Det skjer spennende ting i Altinn for tiden – idet plattformen runder 15 år. Hva skal til for at Altinn fortsatt skal være relevant for transformasjonen av offentlig sektor i årene framover? Det var daværende finansminister Per-Kristian Foss og næringsminister Ansgar Gabrielsen som sto… Fortsett å lese Om hundre år er Altinn glemt?

Hva kan Altinn brukes til i digitaliseringsarbeidet?

I et års tid har vi jobbet med hvordan vi kan få flere etater og kommuner til å bruke Altinn. Løsningen ble vår nye produktportal Altinn digitalisering.

Enkel tilgang til varslingsadresser fra Enhetsregisteret

Hele offentlig forvaltning har nå tilgang til digitale varslingsadresser fra Enhetsregisteret. Dette forenkler og effektiviserer både for den enkelte virksomhet og for forvaltningen.

Offentlige etater vil nå ha it-ressursene «på huset». Hvorfor?

Stadig flere offentlige etater og kommuner velger å ansette egne IT-ressurser i stedet for å bruke markedet. Årsaken er åpenbar.

Digitalisering på leirføtter

Det er svært gledelig at forvaltningen skal samordne begrepene sine. Men begrepsarbeidet må følge etablerte metoder, ellers kan det være forgjeves.

Gartner oppfordrer til nordisk plattformsamarbeid

– Over 80 prosent av alle statlige digitaliseringsprosjekter vil ha feilet innen 2023 hvis de ikke bygger på en plattformmodell, sa forskningsdirektør Neville Cannon fra Gartner  på Altinndagen 2018. Cannon mener de nordiske landene har en enestående mulighet til å skape en felles modell og plattform – som han kaller Nordic 2.0.

Hvordan unngår vi babelsk forvirring i offentlig sektor?

Vi mennesker må forstå informasjonen før vi forsøker å mate en datamaskin med den. Derfor er begrepsarbeid helt sentralt i digitaliseringen av offentlig sektor.

Altinndagen 2018: 15 år med deling og samspill

Ett ord oppsummerer både Altinndagen 2018 og de 15 årene Altinn har eksistert: Samarbeid.

Videostrømming Altinndagen 2018

Her kan du følge direktesending fra Altinndagen 2018. Sendingen starter torsdag 20. september kl 09.00

Den viktigste Altinndagen?

I en tid med krevende digitaliseringsutfordringer står norske etater og politikere foran avgjørende valg. Det er viktigere enn noen gang å snakke sammen, forstå hverandre og finne balansen mellom felles kjøreregler og selvstendig ansvar.

Gud, Elon Musk og Brønnøysundregistrene – hvordan skaper vi mer?

Hvordan kan digitalisering bidra til forenkling, effektivisering og innovasjon slik at det skapes mer? Se video fra presentasjon og debatt på Arendalsuka.

Kan blokkjeder erstatte offentlige registre?

Kan blokkjedeteknologi revolusjonere offentlige registre – og kanskje offentlig sektor som helhet? Brønnøysundregistrene har det siste året utforsket muligheter og utfordringer i et innovasjonssamarbeid med IBM.

Hvordan hjelpe hverandre i en digital verden?

I overgangen til digital kommunikasjon bedres mulighetene for sikkerhet og transparens. Samtidig blir kompliserte regelverk og ulik teknologi et hinder for å hjelpe hverandre å fungere i samfunnet.

Digitalisering krever orden i eget hus

I årets «IT i praksis» trekkes orden i eget hus fram som én av seks strategiske utfordringer vi bør lykkes med. Dét er det flere gode grunner til.

Retningslinjer for varsling i Altinn på plass

Revisorer og regnskapsførere mottar hver dag mange e-poster og SMS-er fra det offentlige. Antallet har økt så mye at det oppleves som utfordrende å skille ut viktige varsler i mengden. En arbeidsgruppe har laget et forslag til retningslinjer for varsling fra offentlig forvaltning.

Kun én gang er én gang for mye!

Rask og sikker deling av data i sanntid er fremtiden. Både bedriftenes rapportering og kredittopplysninger vil til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Dette vil gi bedriftene store fordeler og en gevinst i milliardklassen.

Digitalt samarbeid offentlig/privat: Slik får vi det til!

De mener at de ikke har brutt noen regler men har utvilsomt jobbet på nye og uvante måter. Skatteetaten og Brønnøysundregistrene vant årets Digitaliseringspris sammen med finansnæringen, og samarbeidsformen kan være en nøkkel til digital forenkling også for andre.

Smartere og sikrere deling av data mellom bedrifter i Norden

Et felles nordisk prosjekt vil gjøre det mulig for bedrifter å automatisk dele finansielle data seg i mellom, og med offentlige myndigheter.

Forenklingen går for sakte

14 år etter at Altinn revolusjonerte innrapporteringen fra næringslivet til det offentlige, er det ingen grunn til å lene seg selvtilfreds tilbake. Rapporteringsbyrden for næringslivet er fortsatt for stor.

Karl Olav Wroldsen: «Maktkampene skader offentlig digitalisering»

Det er skuffende at vi snakker hverandre ned, mener den avtroppende IT-direktøren i Skatteetaten, og han etterlyser anerkjennelse av andres arbeid.

Er det nordisk samarbeid som skal forenkle offentlig rapportering?

Den 15. mai var det møte for Nordens næringsministre. De slo fast at bedriftenes rapportering skal forenkles. Det er et gammelt ønske, men noe er nytt.

Digitalisering gjør bilkjøpet enklere

Lånefinansieringen ved bilkjøp kan nå gjøres langt enklere enn før. En ny forskrift gjør at du kan signere tinglysningsdokumentet på et nettbrett hos bilforhandleren.

Godt personvern er et kontinuerlig arbeid

GDPR er et regelverk som alle må følge. Men arbeidet med personvern verken starter eller slutter den 25. mai.