Vårt samspill for fremtiden

Nylig hadde jeg fornøyelsen av å lede en panelsamtale om bærekraft og digitalisering. Jeg ønsker å dele noen av de mest inspirerende øyeblikkene og diskusjonene med dere.

Min forventning til panelsamtalen på Digitaliseringskonferansen var høy! Bærekraftsutfordringen er unik, for vi har ingen Plan B, ingen reserveplan(et) å ty til. Historisk sett har vi sett tilbake på mange av våre tidligere valg som feilsteg. Vi vet at slavehandel er noe et velfungerende samfunn ikke skal tillate, vi vet at CO2-utslipp er skadelig for miljøet, men hva vil fremtidige generasjoner påpeke? «Hvorfor forurenset dere verden med overdreven bruk av AI»?

Panelsamtalen fokuserte på temaet «Hvordan kan vi sikre at bærekraftsdata blir et konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv?». Dette er et område som blir stadig mer relevant, ettersom vi står overfor en av de største felles utfordringene i vår tid.

Lars Peder, sjefen min fra Brønnøysundregistrene, delte vår visjon, «For tillit og fornyelse av samfunnet». Et sterkt budskap om nødvendigheten av bærekraftig omstilling. Han presenterte også vår bærekraftspolicy, med særlig vekt på tre av FNs 17 bærekraftsmål: Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8), stopp klimaendringene (mål 13), og samarbeid for å nå målene (mål 17).

De andre som bidro med interessante perspektiver i samtalen var Tom Rådahl, departementsråd i Klima- og miljødepartementet, Knut Karper-Bjørgaas, divisjonsdirektør i Kartverket, og Øyvind Tanum, leder for Trondheim Smart City.

Bærekraftsdata som konkurransefortrinn

En av de mest engasjerende og spennende aspektene ved diskusjonen, var det mulige konkurransefortrinnet bærekraftsdata kan gi Norge. Det ble understreket at det å gjøre informasjon lett tilgjengelig for virksomheter er et viktig forenklingsgrep.

Ved å bidra til å bekjempe arbeidskriminalitet og økonomisk kriminalitet, og samtidig fremme en bærekraftig omstilling, åpnes det opp for nye muligheter. Norge står ved en gullgruve av muligheter, bare vi klarer å utnytte kraften som ligger i bærekraftsdata.

«Med lov og forskrift skal planeten reddes»

Man skulle nesten tro at EU var inspirert av Frostatingsloven, en av Norges eldste lover, når de benytter seg av lovreguleringer som virkemiddel: «Med lov og forskrift skal planeten reddes». Aldri har vi sett en større bølge av nye forskrifter, lover og forordninger. Norsk næringsliv står overfor kanskje den største regulatoriske endringen noensinne, med krav til bærekraftsdata og tilhørende rapportering. Dataene må hentes fra egne systemer, underleverandører og offentlig sektor. Dette er i dag en svært utfordrende, om ikke umulig oppgave for mange norske små og mellomstore bedrifter.

Vi diskuterte de kommende regulatoriske endringene og hva disse vil bety for norsk næringsliv. Nye EU-direktiver vil kreve mer transparens i næringslivet. Selv om disse først og fremst vil berøre finansnæringen og de store, børsnoterte virksomhetene, vil de også påvirke små og mellomstore bedrifter, som utgjør 99 prosent av norsk næringsliv.

Vis handlingskraft!

Tross disse utfordringene, er det viktig å understreke at det også finnes betydelige muligheter for innovasjon og forenkling. Dette skaper rom for innovative selskaper som kan hjelpe til med å analysere dataene, og det vil være et økende behov for effektive metoder for bærekraftsrapportering.

Det er tydelig at bærekraft og digitalisering er kritiske temaer for fremtiden. Det er inspirerende å se hvordan Norge og norsk næringsliv håndterer disse utfordringene og mulighetene.

Nå gjelder det å vise handlingskraft. Vi må ikke vente på at andre skal handle eller skape bærekraftig forenkling, men forvente aktiv handling – her kreves det mobilisering!

Jeg ser frem til å følge med på hvordan dette feltet utvikler seg videre.

Til vi møtes igjen,

Kristine