Nå kan du signere med mobilen

Pantedokumenter som skal tinglyses i Løsøreregisteret kan nå signeres ved bruk av BankID på mobil. Brønnøysundregistrene imøtekommer dermed en sterkt økende etterspørsel og tar et nytt steg for å nå målet om 100 prosent digital innsending.

 

Fra mars i år ble vår digitale løsning tilrettelagt for signering ved bruk av BankID på mobil. Det betyr at det er mulig å signere pantedokumentene kun ved bruk av mobil enhet, uten å være avhengig av verken BankID-passord eller kodebrikke.
Vi ser at løsningen fungerer godt og at vi har gjort valg rettet mot fremtiden.
Positivt for Brønnøysundregistrene er det også at vi har utviklet den nye løsningen på vår nye tjenesteplattform, som stadig får mer nytte med nye tjenester.

Forenkler

Den digitaliserte tinglysingsprosessen gir store samfunnsgevinster, både for privatpersoner, virksomheter og offentlig sektor. Brukerne våre, bank- og finansnæringen, sparer både tid og ressurser på å tinglyse digitalt. Lånekundene opplever raskere saksbehandling og utbetaling av lån.
Brønnøysundregistrene jobber kontinuerlig med å legge til rette for økt digital samhandling mellom brukerne og det offentlige. Det er viktig for oss at løsningen for digital innsending er mest mulig tilpasset brukernes behov.
Vi er derfor glade for at vi nå kan tilby en løsning der salgspant i motorvogn og leasingavtaler kan signeres ved bruk BankID på mobil. Andre dokumenttyper vil være mulig å signere med mobil etter hvert.

En oppfordring

Nå oppfordrer vi hele bank- og finansnæringen til å ta i bruk den nye løsningen, og dermed utnytte gevinstpotensialet for digital innsending.
Andelen digitale innsendinger øker, tallenes tale er klare: I 2019 var 72 prosent av tinglysingene digitale. Denne andelen er økt til 82 prosent i mai.

Erfaringer fra pilotbanken

I utviklingsprosessen har vi samarbeidet med Signicat på leverandørsiden og Santander Consumer Bank AS som pilotbank. I perioden etter at løsningen ble satt i drift har om lag 60 prosent benyttet signering med BankID på mobil av de som har signert digitalt, så dette har klart vært en suksess. Ytterligere erfaringer fra pilotbanken er at de opplever raskere behandling av sine saker, banken kan utbetale lån raskere og banken har god oversikt ved at alt er digitalt. Kort sagt alt det vi i utviklingsfasen hadde som mål at kunden ville få ut av ny løsning.

Svært mange er med

De fleste banker og finansieringsselskaper har tatt i bruk løsningen for digital tinglysing og sletting av pantedokumenter. I hvor stor grad de ulike aktørene bruker løsningen varierer, men trenden er at færre sender papirdokumenter til tinglysing. Det at vi nå utvider løsningen til også å omfatte BankID på mobil som et signeringsalternativ, gjør at vi forventer at den positive trenden fortsetter. For å nå målet om 100 prosent innsending, så er vi helt avhengig av at bank- og finansnæringen tar i bruk vår digitale løsning fullt ut.
Når vi målet sammen?

For ytterligere detaljer, kontaktinformasjon og tilgang til brukerdokumentasjon, se brreg.no/tinglysing.