Fra jenterommet til IT-bransjen

Kommunikasjonsdirektør Kristine Aasen.
Kommunikasjonsdirektør Kristine Aasen. Foto: @Don't Be Negative Foto

Kvinner utgjør et mindretall av de som jobber med IT i Norge. Skal vi få til bedre likestilling på et område som er så viktig for samfunnet, må vi starte tidlig, bekjempe diskriminering og gå foran som gode rollemodeller.

Kjære alle sammen, kjære jenter og damer – gratulerer med dagen.  

I dag, den 8. mars, feirer vi den internasjonale kvinnedagen. En dag for å feire kvinners prestasjoner, kjempe for likestilling og mot undertrykkelse av kvinner og jenter over hele verden. Selv om vi har gjort store fremskritt for kvinners rettigheter, er det fortsatt mye arbeid som må gjøres. Kvinner over hele verden rammes fortsatt av vold, diskriminering og mangel på likestilling i arbeidslivet – for å nevne noe. Utfordringer som diskriminering på digitale plattformer, misbruk av deepfake-teknologi, og problemer knyttet til pornografi krever vår oppmerksomhet. Vi må stå sammen for å sikre at kvinner overalt – både i den fysiske og den digitale verden – har like muligheter og rettigheter. 

På stedet hvil

Jeg ønsker å ta opp et viktig tema som ligger mitt hjerte nært: Behovet for flere kvinner i IT-bransjen, både som fagfolk, ledere og studenter. 

I flere år har kvinneandelen i IT-bransjen stått stille på rundt 30 prosent, ifølge ODA-Nettverk. For å virkelig endre dette, må vi starte med å inspirere og oppmuntre flere jenter til å forfølge en utdanning og karriere innen IT. En av nøklene til å øke antall kvinner i IT-bransjen er å sikre at flere jenter velger å studere IT-relaterte fag. Dette betyr å tilby programmer og initiativer som er designet for å tiltrekke og støtte jenter til IT-studier. Det handler også om å bekjempe stereotypene og fordommene som fortsatt eksisterer rundt jenter og teknologi. 

Og dette arbeidet vet vi må starte tidlig i barns oppvekst og utdanning. Som en del av vårt engasjement for å fremme likestilling og mangfold i IT-bransjen, har vi nylig gjennomført et “Lær kidsa koding”-arrangement. Dette arrangementet er spesielt designet for å tiltrekke flere unge og gi dem en morsom og inspirerende introduksjon til verden av koding og teknologi. Jeg mener likevel at vårt ansvar som gode rollemodeller strekker seg langt utover arrangementer som dette. Vi må alle ta en aktiv del i å oppmuntre og støtte jenter og kvinner som er interessert i teknologi. Vi må være synlige og tilgjengelige rollemodeller for hva som er mulig å oppnå i IT-bransjen. 

Gjennom å gå foran som gode rollemodeller kan vi bidra til å bryte ned barrierer og åpne dører for neste generasjon av fagfolk innen IT. Vi kan vise dem at det ikke bare er mulig, men også givende, å forfølge en karriere innen teknologi. Norge er det tredje mest likestilte landet, ifølge World Economic Forums liste over likestilte land i verden. På tross av pallplassering, opplever også norske barn kjønnsdiskriminering tidlig i livet. For eksempel innen gaming, en fritidssyssel som veldig mange barn driver med. 

Trygg på nett

Jenter som gamer, blir oftere trakassert og diskriminert enn gutter. I en undersøkelse gjennomført av Medietilsynet i 2022, svarte hele 20 prosent av jentene på 9–10 år at de ofte blir lei seg av stygge kommentarer når de spiller. Kun åtte prosent av guttene på samme alder rapporterer om det samme. Selv voksne kvinner forteller til NRK at de kvier seg for å “avsløre” at de er kvinne når de spiller, fordi de vet hva som kommer av hets og grove kommentarer.  

For å adressere dette problemet, er det viktig å oppmuntre til en mer inkluderende og mangfoldig gamingkultur. Dette kan gjøres ved å oppfordre til respektfull oppførsel og samarbeid i spillene, samt støtte organisasjoner og grupper som arbeider for inkludering innen gaming. Det er også viktig å oppfordre jenter til å spille, og støtte dem hvis de opplever diskriminering eller trakassering. Store spillselskaper som tjener enorme summer på gaming, har et ansvar for å legge til rette for at spillene deres er trygge for alle. Og ikke minst: Gutter og menn må læres opp til at det er helt uakseptabelt – og potensielt ulovlig – å komme med kommentarer og trusler som kan skade andre mennesker. For hvis jenter tidlig i livet får en negativ opplevelse i digitale flater kan det gi uheldige konsekvenser for studie- og karrierevalg. Det må være nulltoleranse for trakassering og sjikane, og alle må bidra til å skape en trygt og inkluderende spillkultur for alle. 

Flere kvinner i norske styrerom

Hvem som leder offentlige og private virksomheter er også viktig i denne sammenhengen. I dag styres kun 15 prosent av norske ASA og AS av kvinner. Og når vi utvider til styremedlemmer er det dessverre ikke mye bedre; kun to av 10 er kvinner. Det er ikke likestilling! Hva gjør dette med de digitale tjenestene og produktene vi bruker flere timer på hver eneste dag? Der flertallet av beslutningene tas av menn? Støre-regjeringen har vedtatt et nytt lovverk for å sikre 40 prosent kvinneandel i norske AS-styrer. Jeg spør meg, er dette nok? Kravet har tross alt vært gjeldene for ASA siden 2005 og vi har fortsatt ikke nådd målet. Jeg mener at det er mer som skal til og vi kan begynne med oss selv. Vi kan hjelpe og legge til rette for dyktige kvinner, slik at de tør å satse på ledene roller i norsk næringsliv og offentlig sektor, vi kan slutte å snakke ned dem som gjør og motivere våre døtre til å velge karrierer der de kan være med å utforme et mer likestilt Norge.  

Vi må kjempe for en bedre fremtid for kvinner. Vi må arbeide for å sikre at kvinner har like muligheter og rettigheter, og at de ikke blir utsatt for diskriminering eller vold. Vi må støtte kvinners rettigheter og kjempe for likestilling på alle områder, inkludert arbeid, utdanning og politikk. 

La oss bruke denne dagen til å feire kvinners prestasjoner og forplikte oss til å kjempe for likestilling og kvinners rettigheter. La oss stå sammen og kjempe for en verden hvor alle kvinner kan leve fritt og oppfylle sine drømmer. 

Takk for at du leste. La oss fortsette å kjempe for likestilling og kvinners og jenters rettigheter!