Digital jegerdokumentasjon nærmer seg mål 

Vi gjør det stadig enklere for jegere å oppfylle krav om dokumentasjon. I siste del av prosjektet er det avtaler om godkjent ettersøkshund som står for tur. 

Siden 2018 har vi lansert «Min jegerside». Den inneholder personopplysninger, jegeropplysninger og opplysninger om jegerprøveinstruktør, betalingsløsning for jegeravgiften og registrering av våpen til skyteprøven. Alt dette samles i et digitalt jegeravgiftskort som jegeren enkelt kan laste ned til mobilen, eller få tilgang til i appen «Min jegerdokumentasjon». Nå er det avtaler om godkjent ettersøkshund som står på agendaen i siste del av prosjektet.

I fjor høst kunne vi fortelle at vi arbeidet med at informasjon om egen godkjent ettersøkshund skal vises i jegeravgiftskortet, hvis du har egen hund registrert i ettersøkshundregisteret hos Norsk Kennel klubb. Regelverket krever at jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund, når de jakter på elg, hjort og rådyr. Nå har informasjon på jegeravgiftskortet erstattet tidligere papirdokumentasjon for jeger med egen ettersøkshund. 

Signer digitalt 

Om jegeren eller noen på jaktlaget ikke har egen godkjent ettersøkshund, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter at et dyr er skadeskutt og løper av gårde. Derfor lanserte vi elektronisk avtaleinngåelse om tilgang til godkjent ettersøkshund mellom ekvipasjefører og jegeren senere samme høst. Med digital signering gjennom Altinn, slipper partene å møtes fysisk for å signere papiravtalen. I stedet vil de ha tilgang til kopi av avtalen i Altinn, og oversikt over opprettede og godkjente avtaler på ettersokshund.brreg.no. Jegeren får også opp informasjon om godkjent avtale i jegeravgiftskortet.  

Etter tjenesten vi lanserte i fjor, kunne rundt 11500 jegere med egen ettersøkshund og 1300 jegere med elektronisk avtale om godkjent ettersøkshund, droppe papirformatet på årets jakt, om de har tilgang på sitt digitale jegeravgiftskort.  

Utvidelse av tjenesten 

I år har arbeidet bestått av å integrere jaktlag/grunneiere og ettersøksringer i den elektroniske løsningen for avtale om ettersøkshund. Ettersøksringer kan oppleve å måtte skrive mange avtaler med ulike jaktlag, som må møtes fysisk for å signere. Elektroniske avtaler og digital signering for disse gruppene vil derfor forhåpentligvis gjøre mye av arbeidet enklere.  

De vil kunne logge inn og velge hvilken rolle de representerer, seg selv som ekvipasjefører eller som representant for en virksomhet. Slik kan de opprette og signere avtaler på vegne av virksomheten eller seg selv, og få en samlet oversikt over alle avtaler, sortert på roller.  

Færre henvendelser

Løsningene har blitt møtt med støtte fra mange jegere siden starten av prosjektet. De har ønsket seg digitale løsninger i lengre tid, noe vi også ser av bruken på tjenestene våre. Jegerne klarer i stor grad å bruke løsningene våre selvstendig. Denne positive utviklingen har ikke bare forenklet jaktopplevelsen for jegerne. Den har også redusert henvendelsene til Jegerregisteret, selv i de mest hektiske dagene i jaktsesongene.  

På jegerregisteret er vi svært fornøyde med at jegeren nå i stor grad kan forholde seg til ett digitalt jegeravgiftskort, for å opp fylle dokumentasjonsplikten for å utøve jakt, fangst og felling – og vi håper de digitale jegerne våre føler det samme!