Eiendomshandelen blir heldigital

Nå kan banker og meglere bruke Altinn til å utveksle dokumenter digitalt. Det gjør bolighandelen enklere, raskere og tryggere for alle parter.

Et samarbeid mellom Kartverket, Altinn, Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og flere private aktører, har ledet til en etterlengtet digital løsning for eiendomshandel. Fram til i dag har de involverte partene i en bolighandel manglet en digital kobling seg imellom. Når det nå åpnes opp for at Altinn kan være denne digitale koblingen, vil kjøp, finansiering og tinglysing av fast eiendom kunne gå i ett og samme løp.

Dette er første gang Altinn åpner for at to private aktører kan bruke Altinn til å utveksle informasjon seg imellom. Vi ønsker å gjøre Altinn til en digital nasjonal infrastruktur som kan anvendes likt av offentlig og privat sektor, og etter en juridisk avklaring ble det gjort mulig for dette området. I stedet for å ha en «vei» for det offentlige og en for det private, kan begge benytte samme vei. Det sparer næringsliv og brukere for tid og penger, og åpner dessuten opp for næringsutvikling.

Sparer tid og penger

Frem til nå er det bare innsendelsen av dokumenter for tinglysing som har vært gjort tilgjengelig for elektronisk innsending. Med den nye løsningen vil tinglysingsgraden forventes gå fra rundt 40 til 80 prosent. Kartverket mener Altinn-løsningen vil kunne forløse det uutnyttede potensial i elektronisk tinglysing og gi store samfunnsøkonomiske gevinster for eiendomsbransjen og bankene.

Det anslås at dette vil spare det private markedet for 2,8 milliarder kroner over en periode på ti år. Det vil ikke minst komme boligkjøperne til gode, som nå kan signere de samme dokumentene digitalt, og slippe å møte opp personlig for å signere dokumenter. De sendes i stedet digitalt via Altinn. Oppgjøret gjennomføres raskere i og med at de slipper å sende dokumenter per post, slik det gjøres i dag.

Fjerner lastebillass med papirer

Eiendom Norge anslår at det foretas 140.000 eiendomstransaksjoner i året. For hver transaksjon er det om lag fire dokumenter som skal tinglyses og 11 andre dokumenter som skal signeres og sendes mellom bank og megler. Lastebillassene med papirer til Kartverket vil bli færre i takt med at banker og eiendomsmeglere gjør sine prosesser digitale. Kartverket må dessuten sende om lag 80.000 dokumenter i retur, noe som forsinker saksgangen ytterligere. Digitalisert eiendomshandel gjør også denne prosessen langt sikrere og raskere.

Altinn vil kunne brukes av alle meglerhus og banker uavhengig av fagsystemleverandør. Dette bidrar til utvikling av systemer som eksterne leverandører kan konkurrere om å levere på toppen av den digitale infrastrukturen. Aktørene får dessuten en sikker kanal til å utveksle taushetsbelagt informasjon, som for eksempel fødselsnummer.

Samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Bransjen har kommet med klare ønsker, og vi har sett på hvordan det offentlige kan bistå. Ved å åpne opp Altinn på denne måten løser vi også opp i et monopol. Det er stor sannsynlighet for at samfunnsnytten totalt sett blir mangedoblet ved å gjøre denne bruken av Altinn mulig for flere. Det vil vi jobbe for å få til gjennom godt samarbeid med private aktører.

På bildet ser vi  fra venstre: Jan Digranes fra Finans Norge, Altinn-direktør Cat Holten, Christian Dreyer fra Eiendom Norge, Jens Christian Leonthin fra Kartverket og Frank Åseli fra Altinn/Brønnøysundregistrene.