Gjør det lettere å drive lovlig renhold

Omfattende regelverk er tidkrevende. Nå kommer e-guiden som vil fremme lovlighet og spare tid i renholdsbransjen.

For rundt et år siden fikk serveringsbransjen et verktøy for å gjøre det enklere å starte og drive innen sin bransje. Nå er en ny bransjespesifikk e-guide lansert for renholdsvirksomheter. I en bransje med mange små bedrifter og et omfattende regelverk kan terskelen for å ta steget til å starte egen bedrift være høy.

Når vi er i kontakt med bransjen erfarer vi at folk ønsker å drive lovlig, men at det kan være utfordrende og tidkrevende når det er så mange regler å forholde seg til. Dette ønsket vi og Arbeidstilsynet å gjøre noe med.

Lavere terskel for å starte bedrift

Vårt mål med guiden er at man får den informasjonen man trenger på ett sted, presentert på en oversiktlig måte, og at det dermed virker overkommelig å starte opp og drive etter loven. E-guiden er utviklet på oppdrag fra Arbeidstilsynet og ligger på Altinn – Starte og drive bedrift. Den er utarbeidet av Brønnøysundregistrene i samarbeid med partene i bransjen, hvor spørsmålene og innholdet er kvalitetssikret av myndighetene.

I prosjektarbeidet gjennomførte vi workshops med involverte etater, samt bransjeorganisasjonene og fagorganisasjonene for renholdsbransjen. Her opplevde vi et stort engasjement og fikk avdekket mange problemstillinger som fortalte oss hvor skoen faktisk trykker i bransjen. Det er dette e-guiden bygger på.

Slik bruker du e-guiden

E-guiden er et lavterskeltilbud som er enkel å bruke og enkel å forstå. Den er i første omgang lansert på norsk bokmål og engelsk, men det vil også komme i nynorsk versjon etter hvert.

Guiden fungerer ved at du på enkelt vis navigerer deg gjennom ulike spørsmål, og krysser av på det som gjelder for deg og din virksomhet. Når du har svart på spørsmålene sitter du igjen med en oversikt over de lover og regler som du må å forholde deg til for å drive nettopp din renholdsvirksomhet.

E-guiden er både bransjespesifikk og brukervennlig. Enten du er i oppstartsfasen, driver en renholdsvirksomhet eller vurderer å starte innen bransjen, vil vi oppfordre deg til å teste ut e-guiden. Kanskje får du med deg noe du ikke visste fra før av.