En enklere vei for frivilligheten

Hvorfor ble du med i korps? Kanskje ikke for å bruke tid på tilskudds- og rapporteringsportaler.

Din beste jaktvenn i jegeravgiftskortet

Nå er det enklere for jegere som stiller med egen ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr. Opplysninger om godkjent ettersøkshund blir lagt til automatisk på jegeravgiftskortet og mer følger.

Sommercampen lagde Bærekraftsportalen

Kan Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet bidra til å skape et grønnere næringsliv? Det var oppgaven ti studenter skulle løse i sommer. Svaret ble en egen portal for bærekraftsdata.

Er tiden moden for en nasjonal fellesløsning for frivillig sektor?

Hvordan kan Frivillighetsregisteret bli et best mulig verktøy for samhandling mellom frivillig sektor og offentlig forvaltning? En ny rapport foreslår gode tiltak for videreutvikling.

Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet

Vet du at offentlige virksomheter i Norge anskaffer varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert år?eBevis er en tjeneste som forenkler dette arbeidet og har blitt enda bedre med nye datasett fra Enhets- renholds- og bemanningsregisteret! eBevis er en datadelingstjeneste fra Brønnøysundregistrene, som fra den ble satt i drift våren 2019 har gitt… Fortsett å lese Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet

Refleksjoner og erfaringer fra gjennomføringen av BR Ung – og metaverse

Jeg håper de ansatte på Brønnøysundregistrene enten har sett, hørt eller lest om BR-ung. For de av dere som er eksterne eller interne som kanskje enda ikke har fått med seg hva og hvem vi er, så er nok en introduksjon på sin plass.

Bærekraftsmålene hjelper oss å tenke nytt

Vi må tenke og jobbe på nye måter dersom vi som virksomhet skal bidra til FNs bærekraftsmål. Derfor skal bærekraft være styrende for våre avgjørelser.

Innovasjonslab ga oss knallstart

Vi bygger neste generasjon tekniske plattform og prøvde noe helt nytt: Vi inviterte inn programvareselskapet Red Hat til seks ukers sammenhengende intenst arbeid. Det ga resultater!

Tilda gjør det enklere!

Tilda er en ny datadelingstjeneste som forenkler både for næringsliv og tilsynene selv. Tilda gjør at tilsynsmyndighetene, alle brannvesen og el-tilsyn i Norge kan kobles tettere sammen digitalt.