Arkiv | 2022

Bærekraftsmålene hjelper oss å tenke nytt

Vi må tenke og jobbe på nye måter dersom vi som virksomhet skal bidra til FNs bærekraftsmål. Derfor skal bærekraft være styrende for våre avgjørelser.

Les mer

Innovasjonslab ga oss knallstart

Vi bygger neste generasjon tekniske plattform og prøvde noe helt nytt: Vi inviterte inn programvareselskapet Red Hat til seks ukers sammenhengende intenst arbeid. Det ga resultater!

Les mer

Tilda gjør det enklere!

Tilda er en ny datadelingstjeneste som forenkler både for næringsliv og tilsynene selv. Tilda gjør at tilsynsmyndighetene, alle brannvesen og el-tilsyn i Norge kan kobles tettere sammen digitalt.

Les mer