Altinndagen 2018: 15 år med deling og samspill

Ett ord oppsummerer både Altinndagen 2018 og de 15 årene Altinn har eksistert: Samarbeid.

Altinndagen 2018 var også feiringen av at det er 15 år siden vi fikk den første versjonen av Altinn. Det var imidlertid ikke bare Altinn-plattformen eller Altinn-organisasjonen som fylte år, men først og fremst det unike Altinn-samarbeidet, slik underdirektør Kristine Aasen har skrevet om i et tidligere innlegg.

Kjendis ute i verden

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen pekte i sin åpningstale på at Altinn er kåret til verdens beste plattform for rapportering mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere og har blitt lagt merke til ute i verden. – Altinn er litt som den kjendisen som er mer berømt i utlandet enn her hjemme. At internasjonalt anerkjente Gartner gjør en slik vurdering er intet mindre enn enestående.
Statsråden roste arbeidet som Brønnøysundregistrene og etatene i Altinn-samarbeidet gjør med å digitalisere offentlig sektor.

– Når vi snakker om gründere og innovatører tenker nok de fleste, også jeg, på gründere og innovatører i privat sektor. Men det vi er her for å markere er gründere og innovatører i offentlig sektor. Det er jo akkurat det samme!, sa Røe Isaksen. Du kan se hele talen her.

– Et kilo digitalisering, takk

Neville Cannon fra Gartner var tydelig på at å satse på statlige digitale plattformer er den eneste veien å gå – på tvers av etatssiloer – akkurat som Altinn har gjort i 15 år. Han understreket dessuten at man kan ikke kjøpe en slik plattform, den må bygges. – Du kan ikke gå på butikken og si «et kilo digitalisering, takk», var hans klare beskjed.

Cannon tok også opp digital etikk og digital tillit: Digital etikk står for verdier og moralske prinsipper for elektroniske interaksjoner mellom folk, business og ting. Digital tillit er grunnmuren ved å måle forventningen om at noe er hva det gir seg ut for å være, og at det vil opptre som forventet. Et viktig budskap i en tid hvor falske nyheter og fornektelse av fakta brer om seg i samfunnet.

– Alene klarer man ingenting

De tre etatene som startet Altinn i 2003 var med på markeringen, representert ved Hans Christian Holte fra Skatteetaten, Rune Gløersen fra Statistisk sentralbyrå og Lars Peder Brekk fra Brønnøysundregistrene.

Holte understreket at vi trenger framsynte ledere som setter seg sammen og tenker nytt. – Altinn-samarbeidet er på mange måter velferdsstaten i miniatyr. Det har blitt det sentrale kontaktpunktet med næringslivet, har gitt dem forutsigbarheten de har trengt, og en god infrastruktur.

Gløersen fra SSB sa vi må være opptatt av å dele, og ikke bare av teknologien for å få det til å virke. – Nå må vi utvikle økosystemet videre. Vi bruker over 100 registre, og de inneholder mye mer duplisert informasjon foran særskilt info. Her er det et stort potensial i å rydde.

Lars Peder Brekk roste det unike samarbeidet de tre i sin tid satte i gang. – Alt vi gjør og har gjort baserer seg på samarbeid. Det er en stor styrke og grunnlag for nyutvikling. Videre framover vil plattformutvikling være grunnlag for nye innovasjoner og tjenester. Brønnøysundregistrenes tidligere direktør, Erik Fossum, som var med i oppstarten av Altinn var til dagens hedersgjest

– Man klarer ikke noe alene, man må være sammen, og det er helt vesentlig at man fortsetter med det framover.

– Tillit er viktigere enn vi aner

Etter en rekke interessante foredrag ble Altinndagen 2018 rundet av med en paneldebatt ledet av professor Arne Krokan fra NTNU. I panelet satt teknolog og teknoligiinvestor Silvija Seres, direktør for Direktoratet for eHelse, Christine Bergland, Elisabeth Fosseli Olsen fra Innovasjon Norge og Lars Peder Brekk fra Brønnøysundregistrene.

Seres understreket det hun har gjort i flere sammenhenger: Tillit er viktigere enn vi aner.

– Norge har noe ingen andre i verden har. Vi har de beste data i verden som vi gir til samfunnet vårt, og folk følger standarder som defineres. Dette er vi ikke gode nok til å markedsføre. Det offentlige må tilby løsninger som kan konkurrere med de store selskapene, tenke på tvers av siloer, fortsette med det gode arbeidet og bli enige om en retning. Forvaltning av offentlig data på en felles plattform blir sentralt, sa Seres.

Fosseli Olsen lurte på hvor Norge blir av i det internasjonale bildet, særlig knyttet til hvordan norsk teknologi kan brukes av humanitære organisasjoner.

– To milliarder mennesker på kloden eier ikke bankkonto, og en halv milliard er uten sikker ID. Vi vil at alle skal være beskyttet, ha en ID, og være en del av den finansielle verden. Derfor ønsker vi mer eksport av norsk teknologi. FN la nylig fram strategi for hvordan ta til seg banebrytende teknologi. Det har aldri skjedd før! De jobber blant annet med blokkjede for ID for flyktninger og piloter for betalingsløsninger.

Brekk trakk avslutningsvis fram at tillitsinfrastruktur er selve grunnlaget.

– Utvikler vi en plattform i offentlig eie er vi ikke avhengig av å kjøpe. Da er vi ikke avhengig av å tenke på utbytte til eiere, men lage det som er til det beste for innbyggerne.

(Vi kommer til å legge ut videoer fra Altinndagen 2018 i neste uke, også fra Altinn og Brønnøysundregistrenes egne presentasjoner.)