Hva kan kommunene bruke statlige felleskomponenter til?

Stadig flere kommuner tar i bruk Altinn når de lager digitale tjenester. Det gir folk en enklere hverdag, og kan spare kommunene for store kostnader.

Forventningene til at kommunale tjenester skal bli mer brukervennlige er store. Innbyggere og næringsliv ønsker i større grad digitale løsninger som gjør hverdagen deres enklere. Det er også et uttalt mål i digitaliseringspolitikken at offentlig sektor skal forenkles og effektiviseres for å gi bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og utvikle velferdssamfunnet.

Kommunene selv ønsker å tilby innbyggere og næringsliv gode digitale tjenester, og få til en bedre samhandling på tvers av stat og kommuner. Altinn gjør det enklere for kommunene å lage slike tjenester, og de får dessuten full selvbetjening og kontroll over sine egne data.

Stor interesse for felleskomponentene

Det siste året har vi hatt dialog med om lag 40 kommuner og fylkeskommuner. Vi opplever stor interesse for å kunne ta i bruk statlige felleskomponenter som en del av den totale verdikjeden. Her er også FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som blant annet gjør det mulig å kommunisere på tvers av forvaltningsnivå, en meget sentral del.

Også Difi har flere tjenester som vil være nyttige for kommunesektoren å bruke. Eksempler på dette er Kontakt- og reservasjonsregisteret, eInnsyn og eSignering. eSignering ble blant annet brukt til å signere ansettelseskontraktene til medarbeiderne i de to fylkeskommunene Nord- og Sør-Trøndelag da de slo seg sammen til ett fylke.

Skedsmo kommune tidlig ute

Skedsmo kommune var tidlig ute med å ta i bruk Altinn, og systemutviklerne jobbet tett med våre ressurser for å finne de beste løsningene. Altinns API-er benyttes for å kommunisere med Altinn-plattformen, og kommunen har blant annet laget en tjeneste hvor foreldre kan å søke barna fri fra skolen. API-et er koblet sammen med Folkeregisteret og kommunens egne registre.

Denne lille tjenesten har ikke bare gjort livet enklere for foreldrene, men også ført til store besparelser for Skedsmo. De bruker også Altinns tjenesteutviklingsplattform for å designe modellene for skjemaløsningene (dialogtjenestene) de tilbyr innbyggerne, og for å gjøre dialogtjenestene tilgjengelige i Altinns driftsmiljø.

Digital nabovarsling for byggesøknader

Et annet eksempel er digital nabovarsling, som er blitt mulig gjennom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin nye satsning «Fellestjenester BYGG». Digital nabovarsling ble tilgjengelig for privatpersoner og profesjonelle i byggenæringen i januar i år, og så langt har ca. 50 000 personer fått varsling gjennom Altinn.

DiBK bruker Altinn til mellomlagring av byggesøknader, samt signering og sending til kommunen. I tillegg bruker de Altinn til å sende nabovarsler til privatpersoner og organisasjoner som eier eiendommer, og sender også ansvarsretter til foretak, som foretakene signerer i Altinn.

Utvikler Altinn videre

Mulighetene er i dag mange for kommuner og fylkeskommuner som vil bruke Altinn i sitt digitaliseringsarbeid, og vi jobber for å gjøre plattformen enda bedre. Vårt nye tjenesteutviklingsverktøy Altinn studio gjør det enkelt å bygge komplekse digitale tjenester. Verktøyet gjør det også lettere å dele og gjenbruke andres arbeid og kompetanse – det vil si at en kommune kan gjenbruke en tjeneste som noen andre har utviklet i Altinn studio.

Vi videreutvikler også samtykkeløsningen i Altinn slik at den får bredere anvendelsesområder. Her har vi hentet innspill fra blant annet kommunesektoren slik at vi i størst mulig grad kan dekke deres behov. Samtykkeløsningen legger også grunnlaget for fullmakt for innbyggere, en løsning som KS har vært en viktig bidragsyter til. I tillegg blir vår autorisasjonsløsning videreutviklet. Den inneholder blant annet sanntidstilgang til flere grunndataregistre som gir sikrere og bedre autorisering.

Ved å benytte den funksjonaliteten som ligger i Altinn, FIKS-plattformen og i Difis tjenester, har kommunesektoren en stor verktøykasse tilgjengelig for å kunne utvikle gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Og den verktøykassen blir stadig større og bedre.

Dersom din kommune ønsker mer informasjon om Altinn, ta kontakt med bredo.swanberg (a) brreg.no, eller roy.horn (a) brreg.no. 

(Illustrasjon/foto: Shutterstock.com)