Konkursregisteret fyller 30 år!

Marie Kristine Lauten er en kvinne med lyst hår og klart, fint blikk. Hun sitter i et lyst pauseområde i Brønnøysundregistrenes bygg.
Seniorrådgiver Marie Kristine Lauten deler hva som har skjedd etter at Konkursregisteret er blitt digitalisert. Foto: @Don't Be Negative Foto

Informasjon om konkurser er en viktig del av arbeidet mot økonomisk kriminalitet. I år fyller Konkursregisteret 30 år, og det har skjedd mye på veien fra manuelt detektivarbeid i papirer, til dagens digitale versjon.

Se for deg at det er slutten av 80-tallet, bankkrisen er et faktum og konkursspøkelset rasler med lenkene. Hvis du på denne tiden var næringsdrivende og ønsket å undersøke om noen du skulle inngå en avtale med var konkurs, måtte du oppsøke tingretten hvor avtaleparten hadde sin forretningsadresse, for å få svar på dette. Om du ikke visste adressen, ble det en ekstra runde innom for eksempel Foretaksregisteret for å finne den. Det fantes dermed ikke en enkelt kilde du kunne oppsøke for å se om noen var konkurs i Norge.

Mangelen på en informasjonskilde om konkurser og behovet for å forebygge økonomisk kriminalitet, førte til et forslag om å opprette et landsomfattende konkursregister. Brønnøysundregistrene hadde med etableringen av Foretaksregisteret i 1988 vist seg å være en habil registerfører, og ble derfor vist tilliten til også bygge et konkursregister. Etter noen politiske diskusjoner ble registeret opprettet i 1993, og offisielt åpnet 1. september samme år.

Saumfarte dokumenter

I de første driftsårene var det tre ansatte som tok seg av all saksbehandling knyttet til registrering i registeret. I ekte 90-tallsstil var alt arbeid manuelt og papirbasert. Det fantes ingen måter å skille ut registreringspliktig registerinformasjon fra påkrevd dokumentasjon, og en stor del av jobben innebar derfor å lese gjennom dokumenter for å finne informasjonen som registeret skulle inneholde. I frykt for feilregistrering, var praksisen at to saksbehandlere skulle kontrollere all informasjonen fra tingrettene før det ble registrert. For å unngå at sakene hopet seg opp, ble tre saksbehandlere raskt til fem.

Det nye registeret ble etter kort tid en informasjonskilde for bostyrere og tingretter rundt omkring i landet. Både telefoner, mikrofilm, faks- og kopimaskiner gikk varme for å mate brukere med informasjon fra registeret. I dag finnes heldigvis mye av dette på nett, og noe avgis elektronisk.

Ny teknologi overtar

Teknologien viste seg å takle overgangen til et nytt årtusen, og Konkursregisteret ble utviklet til å kunne motta elektroniske meldinger fra tingrettene. I tillegg hadde internett og nettbasert kommunikasjon med bostyrere virkelig fått fotfeste. Post og faks var plutselig noe man bare unntaksvis benyttet seg av. Ideen om en felles elektronisk arbeidsflate for konkursbehandling ble til, og resultatet var det vi kaller Bosiden (på Altinn). Vår trofaste samarbeidspartner, Konkursrådet, med Knut Ro i spissen, bidro til at dette ble et praktisk arbeidsverktøy for bostyrerne. I dag samhandler flere registre i tillegg til Konkursregisteret med bostyrere og kreditorer på Bosiden.

I saksbehandlingen har Konkursregisteret det siste året innført maskinell saksbehandling av hele to tredeler av alle sakene vi mottar. Resultatet av at maskinene utfører kontrolljobben er at kvaliteten har økt samtidig som to årsverk slipper å utføre denne kontrollen. Tidligere var det feil i fem av tusen saker, og nå er det kun én feil i tusen saker.

Flere spør etter konkursdata

Mye har altså skjedd siden oppstarten, men gir vi oss ikke før vi har funnet opp og utviklet verdens beste løsninger for brukerne av Konkursregisteret. Etter en tid med mest fokus på digitalisering, har bruk av konkursopplysninger i forebygging av økonomisk- og arbeidslivskriminalitet fått en slags renessanse. Det er økt etterspørsel av konkursdata både til forskning, etterforskning, etterretning, saksbehandling og kontrollvirksomhet.

Konkursopplysninger må gjøres mer tilgjengelig og på en enklere måte enn i dag, og det jobber vi med. Etter gradvise oppgraderinger av Bosiden over tid, står nå en helrenovering av det tekniske fundamentet for tur. Dette gir nye muligheter for ytterligere samhandling og datadeling mellom interessentene i en konkursbehandling, noe som igjen kommer fellesskapet til gode.

Som tjenesteeier for konkursregisteret gleder jeg meg til fortsettelsen!