Firedoblet effekt av digital bolighandel

Illustrasjon: Shutterstock

Besparelsene ved digital eiendomshandel beregnes til 12 milliarder kroner over en tiårsperiode –  fire ganger mer enn tidligere anslått.

Når vi i offentlig sektor gjør næringslivet og privat sektors samfunnsoppdrag til vårt eget, mangedobles den totale samfunnsnytten. Vi er veldig glad for det vi har lært de siste årene, fra blant annet finansnæringen og eiendomsbransjen i DSOP-samarbeidet, hvor de har fortalt oss hva som trengs av oss i det offentlige som tilrettelegger for en forenkling og besparelser som treffer helheten i samfunnet på en ny måte.

 
Tidligere i år lanserte vi digital eiendomshandel, sammen med Kartverket, Altinn, Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og flere private aktører. Det første anslaget på en samfunnsgevinst lå på 2,8 milliarder over en tiårsperiode, noe som var en svært god driver for oss. Den gjorde det mulig å få politisk støtte til at private banker og meglere kan bruke den offentlig digitale infrastrukturen i Altinn. Nå viser nye beregninger at samfunnsgevinsten er betraktelig høyere enn først antatt: Over 12 milliarder kroner, altså mer enn fire ganger mer enn tidligere antatt!
 
 

Åpnet offentlig infrastruktur for private

Det hele startet med at Finans Norge og Eiendom Norge kom til oss i Altinn og Kartverket og fortalte hva de trengte for å digitalisere hele prosessen i en bolighandel. Dette gjaldt lånesøknad, finansieringsbevis, kjøpekontrakt og skjøte- og pantedokumenter. De trengte ett felles nøytralt og leverandøruavhengig digitalt grensesnitt for utveksling av dokumenter og meldinger som kunne nå alle. Alle måtte kunne “kjøre” på samme vei, og de ønsket å benytte Altinn til dette formålet.
 
 
Det tekniske løsningen i Altinn og Kartverket var raskt på plass, og det gjenstår fortsatt noen tilpasninger i enkelte banker. Med et godt samarbeid på tvers av privat og offentlig sektor fikk vi også avklart det som gjaldt forvaltning, jus og politikk. I tillegg fikk vi en næringsutviklingseffekt ved at det var flere privat fagsystemleverandører som kunne tilby løsninger til bankene og meglerne på toppen av denne nøytrale infrastrukturen, noe som var essensielt for bankene og meglerne, slik at de kunne velge i et mer velfungerende marked for fagsystemleverandører.
 

Enda større besparelser

Det er vi veldig glade for nå, når vi ser at samfunnseffekten er over fire ganger den opprinnelige beregnede effekt. Men faktisk kan vi med denne tilnærmingen gange samfunnseffekten med enda mer. Den som kjøper bolig, kan få både lån og eiendom tinglyst på nett. Det vil dermed gå mye raskere å få gjennomført hele prosessen, inkludert oppgjør. Hvis vi ser Samtykkebasert lånesøknad og Digital Eiendomshandel i helhet, hvor Samtykkebasert Lånesøknad er beregnet til en samfunnsbesparelse på ca 13 milliarder, og Digital Eiendomshandel 12 milliarder og Digital Tinglysning 1,3, blir det hele 26 milliarder spart for forbrukere, banker, meglere og offentlig sektor. Det viser at effekten av å gjøre privat sektors samfunnsoppdrag til vårt, gir en mye større effekt enn kun på fokusere på egen myndighets oppgaveløsning.
 
 
Selv om vi i mange år har hatt denne infrastrukturen for å utføre myndighetsoppgaver, så tenker vi det nå er naturlig at det samme skjer med offentlig finansiert digital infrastruktur som med fysiske veier: Både private og offentlige kan benytte seg av den.
 
 

Likt for alle

I hele denne tilnærmingen så ønsker vi i offentlig sektor å være en tilrettelegger for at flere tilsvarende effekter kan tas ut. Basert på læringen fra DSOP-samarbeidet, tenker vi at det videre arbeidet må lage rammebetingelser som ikke skaper privatrettslige og konkurransemessige utfordringer, for eksempel gjennom at offentlig sektor konkurrerer med privat sektor, eller at vi med slike tiltak og tilrettelegging gir statsstøtte til enkelt foretak. Målet må være å skape nye muligheter, besparelser og næringsutvikling på en lik måte for alle.