Refleksjoner og erfaringer fra gjennomføringen av BR Ung – og metaverse

To kvinner og en mann sitter i et lokale. To følger nøye med på hva foredragsholder sier, ei kikker ned i notatene sine. Bak sitter en kvinne som også følger med på foredragsholderen og bak står direktøren i Brønnøysundregistrene og smiler.
Agnethe Akereng Johnsen ( til høyre i bildet) deler sin opplevelse i BR Ung; en gruppe unge og delvis nyansatte i Brønnøysundregistrene, som blant annet fikk fordype seg innen innovasjon, teknologi og forretning. Foto: Brønnøysundregistrene/Hege Sæthre

Jeg håper de ansatte på Brønnøysundregistrene enten har sett, hørt eller lest om BR Ung. For de av dere som er eksterne eller interne som kanskje enda ikke har fått med seg hva og hvem vi er, så er nok en introduksjon på sin plass.

BR Ung er en gruppe av unge og relativt nye ansatte som fikk anledning til å lære mer og fordype seg innenfor innovasjon, teknologi, forretning, etikk og mange andre spennende fagområder. Initiativet resulterte i en hektisk og lærerik sprint i juni 2021 og vi fikk presentert våre innspill til innovasjon og nytenkning på Brønnøysundregistrene. Med andre ord: Ikke bare hadde vi det gøy, men vi fikk knytte nye bekjentskaper og fikk innsyn i fagområder vi vanligvis ikke ville ha berørt i vår vanlige arbeidshverdag.
Jeg tror ikke jeg bare snakker for meg selv når jeg sier at BR Ung har bidratt til at det har oppstått en spesiell tilhørighet og tilknytning til Brønnøysundregistrene for oss deltakere. Dette må ikke undervurderes. Takk for muligheten!

Inspirasjonsforedrag

For noen uker siden ble jeg  og flere andre kolleger invitert på et inspirasjonsforedrag om blokkjeder, metaverse og kryptovaluta. Vi fikk et innblikk i enda et nytt fagfelt, og personlig ble jeg så inspirert at jeg trakk noen røde tråder til mellom metaverse og BR Ung. Det kommer jeg tilbake til, så la meg først starte med dette bygget vi nå har vårt virke fra.
Vi flyttet nylig inn i et herlig nytt bygg, omgitt av lyse vegger, nøye planlagte paletter og moderne interiør. Åpningen av et nytt bygg innebar også at Brønnøysundregistrene åpnet nye dører. Vi åpnet fysiske dører inn til nye kontorer, doble dører inn til ny kantine, glassdør til ny balkong, og hele dører til nye møtelokaler. La oss nå forsøke å åpne en ny mental dør.

Fordi bak en mental dør utsmykket i en vidunderlig fargepalett bor det noen veldig spennende spørsmål:
Hvordan kan Brønnøysundregistrene på best mulig måte realisere gevinsten av BR-ung? Hvordan kan Brønnøysundregistrene potensielt mangedoble denne lille spiren? Hvordan prepper vi oss selv i best mulig grad, samtidig som vi ivaretar strategier og føringer gitt fra våre politiske styresmakter?

Hva bestiller regjeringen?

Som jurist er det naturlig for meg å ta utgangspunkt i en kilde, og kilden bør selvsagt være av øverste rang. La oss derfor se nærmere på hvilke fremtidsplaner våre styresmakter beskriver i digitaliseringsstrategien:
“Målet om én digital offentlig sektor, krever at vi endrer arbeidsmåter og strukturer, har riktig kompetanse og at vi løser flere oppgaver digitalt.”
Regjeringen krever derfor at vi går inn i vår organisasjon og endrer arbeidsmåter og strukturer. Vi må også sette fokus på kompetanse og endre våre arbeidsvaner til å tenke i digitale retninger.

Digital offentlig sektor

Med digitaliseringsstrategien i ryggen skyter jeg rett fra hofta:
Hva hvis Brønnøysundregistrene går i bresjen for å etablere et tverrsektorielt samarbeid, hvor de nye ansatte får oppleve én digital offentlig sektor? La oss for eksempel tenke oss en hospiteringsmodell hvor den nyansatte får en smakebit fra ulike deler av sektoren; og at vi faktisk viser at vi er én digital offentlig sektor. Noen uker hos Skatteetaten, en periode hos NAV, en trainee-stilling over sommeren hos Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet, og en praksisplass hos Politiet? Og det hele resulterer i en portefølje som viser innblikk og erfaring i offentlig sektor.

Vi kan være pådriver

Et slikt samarbeid kan gjøres på mange måter, både heldigitalt eller som en hybrid, men poenget må jo være at det nettopp er Brønnøysundregistrene som er pådriveren for å realisere digitaliseringsstrategien med å finne nye måter å drive forvaltning på. Hvis vi ser hen til digitaliseringsstrategien er en slikt samarbeid både plausibelt og riktig, ikke minst fremoverlent og nytenkende.

Høyteknologisk generasjon

Realiteten er at vi ikke om så altfor mange år skal ta imot den nye generasjonen. Og ja, ikke bare skal vi levere tjenester til denne generasjonen, men de skal også bli våre kolleger.
Hvordan skal vi være best mulig beredt for å ta imot disse høyteknologiske menneskene? Vi snakker om en generasjon som har investert i bitcoins, har noen NFTer, og i hvert fall inngått flere smart-kontrakter. De snakker om tokens og kjeder. De spiller Fornite og selger selvdesignede klær i metaverse. De er ufattelig kompetente med data.

Pådriver

Vi må derfor spørre oss selv hvilken arbeidsplass er det vi vil at disse menneskene skal møte?
Det er derfor min klare holdning at Brønnøysundregistrene – med våre gode “OPP-ånd” (verdiene våre offensiv, positiv, pålitelig) – er nødt til å være pådriveren i offentlig sektor. Vi må være offensive i arbeidet med å fjerne interne og eksterne siloer. Dette arbeidet må vi selvsagt utføre med en frisk pust av “helgelandsk” positivitet. Ikke minst skal vi være pålitelige, fordi hvem er vi hvis vi avstår fra en slik mulighet og videre arbeid.

Vi på Brønnøysundregistrene er jammen meg gode og jeg er sikker på at dette er noe vi kan få til!

Sommerfugl