Deler enda bedre bedriftsinformasjon i Europa

Bilde som illustrerer BRIS
Illustrasjonsfoto Shutterstock

Ikke alle vet at Norge har en felles digital plattform om bedriftsregisterdata med rundt 30 land i Europa, eller at dette er pålagt oss som EØS- medlem.
Systemet er nyttig, og gir oss en nødvendig mulighet til å utveksle informasjon om bedrifter. Nå er det forbedret
.

Norge deltar sammen med andre EU og EØS- land i det som kalles Business Registers Interconnection System (BRIS). Dette en kanal med tilgang til opplysninger om utenlandske virksomheter, og der vi deler våre data.

Vi var det første landet som var på lufta med BRIS i 2017. Vi har hatt en sentral rolle i arbeidet, og vært med på å utvikle plattformen basert på vår kunnskap om registre og registerføring.

I BRIS-løsningen finner du alt fra informasjon om aksjeselskaper i Norge, til europeiske selskaper. Du kan også bestille dokumenter slik som årsregnskap og vedtekter. Dette gir oversikt over økonomiske realiteter og gir grunnlag for samarbeid og handel. Det danner også et grunnlag for den tilliten vi nyter godt av i Norge når det gjelder informasjon.  Slike registre kan gi data som er til å stole på for den som handler med utlandet. Det gjelder både for bedrifter og privatpersoner, og er del av å minere og synliggjøre økonomisk kriminalitet. 

Utveksler informasjon

Vi i Brønnøysundregistrene har jublet denne våren, fordi BRIS versjon 3 er lansert og online. BRIS finner du i EU sin e-Justice-portal, og utvidelsen gjør at vi kan utveksle mer informasjon mellom hovedforetak (AS, ASA og SE) og filialer i utlandet.

For oss har det vært nyttig å få vite hva som har skjedd med norskregistrerte utenlandske selskaper (NUF), for eksempel om noe skjer med foretaket, som påvirker den norske filialen. Nå er de norske NUF-ene blitt beriket med mer informasjon om det utenlandske hovedforetaket, noe som gir oss mer data til å gjøre gode vurderinger for norsk næringsliv.

Midler til nytte

Det har vært stas å koordinere jobben sammen med fleksible og dyktige prosjektdeltakere. Folk har jobbet mange timer og på tvers av ulike landegrenser. Vi har hatt med oss et fint team som har jobbet tverrfaglig, og alle har bidratt i sine fagområder og samtidig lært mer om hvordan det jobbes ellers i Europa.

Vi var heldige å motta midler fra Connecting Europe Facility (CEF) for å gjennomføre prosjektet. 

Dette er EU sitt støtteapparat for å få digital infrastruktur på plass i Europa. Vi fikk nesten to millioner kroner fra Health and Digital Executive Agency (HaDEA) for å få gjort disse endringene, og dette er midler vi er nødt til å ha for å få til å drive utvikling i Norge.

Det er nemlig ikke gratis å digitalisere, i alle fall ikke på tvers av landegrensene!

Merk:
Denne artikkelen gjenspeiler ikke Connecting Europe Facilitys (CEFs) synspunkter. Det er bare forfatternes synspunkter. CEF er ikke ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen artikkelen inneholder.