Et nytt register i kampen mot økonomisk kriminalitet

Hvem eier norske kraftverk, ambulansefly og datasentre? Register over reelle rettighetshavere vil gi samfunnet viktig informasjon om hvem som står bak virksomheter i Norge, og på den måten bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Samarbeid mot kriminalitet

Å undersøke mulig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er som å legge puslespill, der ulike etater har hver sine brikker. Hvordan kan Brønnøysundregistrene samarbeide for å forebygge denne typen lovbrudd?

Foretaksregisteret: Oversikt over næringsdrivende i 150 år

Den 3. juni 2024 var Foretaksregisteret 150 år. – Hva?, sier du, så lenge har ikke Brønnøysundregistrene eksistert! Men jo, det første handelsregisteret kom i 1874, og la grunnlaget for en rekke nye registre som gir trygg og sikker handel i Norge.

Tilliten tar vi ikke for gitt

Vår nyeste brukerundersøkelse viser at både folk og virksomheter har svært høy tillit til oss. Vi jobber hver dag for at vi skal være en pålitelig datakilde og tjenesteyter.

Løsøreregisteret på vei mot 100% digital forvaltning

Nå registreres digitalt innsendte tinglysinger umiddelbart, hele døgnet, alle dager i uka. Pant tinglyses mens du tar en slurk kaffe, banken får all informasjon den trenger med en gang og lån kan utbetales langt raskere enn tidligere.

Fra jenterommet til IT-bransjen

Kvinner utgjør et mindretall av de som jobber med IT i Norge. Skal vi få til bedre likestilling på et område som er så viktig for samfunnet, må vi starte tidlig, bekjempe diskriminering og gå foran som gode rollemodeller.

Tillit og fornyelse i Brønnøysundregistene

Da jeg ble spurt om å skrive et innlegg for Forenklingsbloggen, takket jeg naturligvis ja til å bidra. Temaet som peker seg ut er den nye strategien Brønnøysundregistrene har lagt frem om sine egne ambisjoner og sin egen virksomhet i årene som kommer.