Samarbeider om å utforske blokkjede

Brønnøysundregistrene utforsker hvordan blokkjedeteknologi kan fungere i praksis. En hackaton med offentlig og privat sektor gav imponerende resultater.

Brønnøysundregistrene har i samarbeid med Blockchangers AS utviklet en prototype for Aksjeeierboken på blokkjede. Prosjektet er et initiativ basert på tydelige signaler fra regjeringen om at blokkjedeteknologien har reelle og praktiske egenskaper, med verdi for både privat og offentlig sektor.

Brønnøysundregistrene, som registerforvalter og offentlig aktør, føler et ansvar for å utforske blokkjedeteknologien, først og fremst for å skaffe oss mer kunnskap og erfaring. Derfor har vi i 2019 laget en blokkjede som aksjeeierboken kan realiseres på. Vårt Proof of Concept (det vil si et bevis på at ideen er gjennomførbar) fra i fjor viste at det var et betydelig gevinstpotensial og store muligheter for forenkling og forbedring av registerinformasjon vi forvalter.

Samarbeid er nøkkelen

Men distribuert teknologi krever også samarbeid mellom flere parter. Derfor inviterte vi nylig ulike offentlige og private virksomheter til en to dagers hackathon der målet var å utforske hvordan blokkjeden kan fungere i praksis. Eksempler på tjenester vi så for oss at de kunne bygge var blant annet oversikt over eierskap, legge til aksjonærer, overføre aksjer og bygge avtaler.

Åtte lag deltok på hackatonet. De fikk tilgang til smarte kontrakter, en infrastruktur hvor de kunne skape nye konsepter som kunne løse utfordringer knyttet til aksjeeierbok. Etter en innføring i blokkjeden fikk de selv prøve seg i et eget utforskningsmiljø. De fikk et døgn på seg til å komme fram til et resultat de kunne presentere for en jury, og resultatet var imponerende.

Konseptene lagene kom fram til var smarte emisjoner, smart og automatisk saksbehandling, applikasjoner i blokkjede,  smart systemutvikling med smarte kontrakter, generalforsamling på blokkjede, en forvalter-app og kryptobasert aksjehandel. Ettersom konseptene var såpass forskjellige, med ulik grad av funksjonalitet som kunne demonstreres, valgte juryen å plukke ut tre vinnere i tre hovedkategorier, med følgende begrunnelser:

1. Hyllevarebruk av smarte kontrakter: Vismas konsept demonstrerte hvordan en hyllevareløsning kan oversette egne datastrukturer til en standardisert smartkontrakt-infrastruktrur. Konseptet viser muligheter for å utvide rekkevidden av hyllevare inn i offentlige infrastrukturer, samt ta i bruk tilgjengelige språk/verktøy for å programmere.

2. Smarte kontrakter i offentlig saksbehandling: Laget fra Brønnøysundregistrene demonstrerte hvordan en skreddersydd saksbehandlingsløsning kunne lese informasjon på blokkjeden og mot tilhørende autorative registre. Konseptet viser potensialet for å automatisere/standardisere deling av data fra eksterne aktører; deling på tvers av forvaltningsnivåer, og å styre mottak av data fra eksterne aktører ved hjelp av «regler» i en smartkontrakt.

3. Smarte kontrakter på tvers av virksomheter: Skatteetaten, Blockchangers og Brønnøysundregistrene lagde et konsept for å redusere kompleksitet ved dagens praksis av a) å lage kopier av registre og b) håndtere beregningsregler ved skattemottak. Konseptet viser potensialet for å redusere kompleksitet ved deling av registre, samt å redusere tiden maskinparken bruker ved å spre regler til endepunktene, der de trengs.

Viste muligheten til å bygge verdi

På tross av svært ulike synsvinkler og stort spenn i kompetanse og tilnærming, greide alle deltakerne på hackatonet å vise muligheten for å bygge verdi på toppen av blokkjeden som felles plattform for aksjer. Dette gjør oss enda sikrere på at vi er inne på noe som kan gi stor verdi for både Brønnøysundregistrene som virksomhet, og for Norge – forutsatt at vi greier å ta gode retningsvalg i årene som kommer.

Vi jobber videre med å skaffe oss kunnskap og erfaring med blokkjede, og tar gjerne imot innspill fra interessenter!

På bildet: Juryen, som bestod av Francis D’Silva fra Acando, Magnus Jones fra EY, Halvor Haga fra Skatteetaten, Øyvind Vågan fra Brønnøysundregistrene (+ Jon Ramvi fra Blockchangers, ikke på bildet), sammen med to av vinnerne: Torbjørn Langland og Mats Jørgensen fra Brønnøysundregistrene.