Nå kan alle registrere begreper

Felles begrepskatalog er satt i produksjon. Dette betyr at alle virksomheter, offentlige og private, kan registrere og publisere sine begrepsbeskrivelser.

Felles begrepskatalog er en av katalogene i Felles datakatalog. Katalogen er et verktøy i arbeidet som offentlig sektor har satt i gang for å definere og samordne begreper. Målet er å forbedre kommunikasjonen mellom innbyggere, næringsliv og offentlig sektor.

Til nå har begrepskatalogen bestått av en portal som har høstet fra virksomhetenes lokale begrepskataloger. I portalen kan du enkelt slå opp og sammenligne begreper som offentlige virksomheter har definert. I dag inneholder katalogen over 3300 begreper som er høstet fra Skatteetaten, Difi og Brønnøysundregistrene. Skatteetatens andel av begreper er desidert størst, med over 3100 begreper i katalogen.

Ny registreringsløsning

Det er imidlertid langt fra alle virksomheter som har sin egen begrepskatalog. Noen vil heller ikke komme til å investere i verktøy for begrepsforvaltning, men opererer med excel-ark og lignende som dokumentasjon. For disse har vi nå gjort det mulig å ta i bruk en splitter ny registreringsløsning for begreper.

Registreringsløsningen er laget av utviklingsteamet til Felles datakatalog i Brønnøysundregistrene. Med registreringsløsningen er det nå kommet en open source, en gratis løsning som gjør det mulig å registrere og forvalte virksomhetens begreper. Man kan begynne å bruke løsningen når man har fått tildelt en rolle for virksomheten i Altinn. Ved å ta i bruk registreringsløsningen til felles begrepskatalog følger man også Difis anbefalte standarder for begrepsanalyse og definisjonsarbeid.

Grunnleggende funksjonalitet nå – mer kommer

I denne første leveransen på registreringsløsning er det fokusert på å utvikle grunnleggende funksjonalitet. Man kan opprette, redigere og publisere begreper i tråd med standardene. Ved hjelp av et innføringsteam bestående av en rekke SKATE-virksomheter m.fl., har vi prioritert den viktigste funksjonaliteten. Slik sikrer vi oss at utviklingen er behovsdrevet. I neste leveranse på Felles begrepskatalog vil vi legge til utvidet funksjonalitet, for eksempel flerspråklighet, import, relasjoner og livssyklus for begrepene.

Ikke bare for offentlig sektor

Felles begrepskatalog skal også kunne brukes av private virksomheter og organisasjoner, ikke bare det offentlige med stat og kommune.  Vi bruker oppslag fra Enhetsregisteret til å identifisere virksomhetene, dermed kan alle som har et organisasjonsnummer få tilgang til registreringsløsningen. Vi vil jobbe mer med tilgangsstyring framover. Målet er å gjøre det så enkelt som mulig å dele – for alle.