Om bloggen

På Forenklingsbloggen finner du aktuelle innlegg, kommentarer og analyser om forenkling og digitalisering.

Ved Brønnøysundregistrene jobber vi hver dag for fornying og utvikling av samhandlingen mellom privatpersoner, virksomheter og myndighetene. Vi samarbeider også med en rekke ulike organisasjoner og beslutningstakere både i privat og offentlig sektor.

Det er et mål for Brønnøysundregistrene å gjøre det enklere for alle å forholde seg til det offentlige Norge. Vi har også ansvaret for en av de nasjonale felleskomponentene – Enhetsregisteret – som gjør det enklere for offentlige etater å gjøre det enkelt for brukerne. Derfor ønsker vi å by på en arena for debatt og kommentarer om hvordan vi sammen kan gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter og innbyggere enklere og bedre. Vi presenterer også noe av det vi jobber med å utvikle ved Brønnøysundregistrene.

Hvis du eller din virksomhet har lyst til å bidra med egne innlegg, kan du kontakte media@brreg.no.