Brukerne og fagfolkene må være premissgivere for digitaliseringen

Faksimile av Lars Peder Brekk sin kommentar i Computerworld nr. 10, desember 2019.

Innlegget ble først publisert i Computerworld nr. 10, 2019.

Det er med et visst vemod Brønnøysundregistrene fra nyttår overleverer stafettpinnen til Digitaliseringsdirektoratet for å videreutvikle og forvalte Altinn og Felles datakatalog. Mine viktigste råd til det nye direktoratet er å jobbe nedenfra og opp – og å videreføre samarbeidskulturen.

Altinn ble startet nedenfra. Det var ingen departementer eller politikere som var premissgivere. Det var resultat av godt samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene – og av innovasjon fra dyktige fagfolk. I dag er samarbeidet utvidet til å omfatte nær 60 etater, direktorater, kommuner og fylkeskommuner.

Hovednøkkelen til suksessen med Altinn var brukerinvolvering. Brukerorganisasjonene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet greide å snu det første Altinn-prosjektet fra å ha et noe ensidig fokus på webskjemaer til å levere tekniske grensesnitt mot brukernes egne fagsystemer. Også fagsystemleverandørene var sentrale.

Denne brukerinvolveringen bidro altså til at Altinn fikk tekniske grensesnitt (API-er/Web Services) allerede fra starten i 2003, noe som viste seg å bli den aller viktigste suksessfaktoren for rask utbredelse av Altinn i næringslivet. Dette er videreført i den helt nye Altinn Studio-skyplattformen vi leverer første versjon av i desember, der brukergrensesnittene alltid bygges på toppen av REST-APIer.

Men det har selvsagt vært humper i veien. For eksempel tok det noen år før Altinn begynte å vinne designpriser fra IxDA/Grafill eller German Design Award. Da Brønnøysundregistrene fikk oppdraget med å forvalte og videreutvikle Altinn-løsningen i 2004, hadde vi nok samme holdning som Pippi Langstrømpe: «Dette har vi aldri gjort før, så det klarer vi helt sikkert». I etterpåklokskapens lys er det lett å se at det tok noen år før både vi og leverandørene våre var modne for de formidable oppgavene vi hadde påtatt oss. Men slik er det gjerne når man skal bearbeide upløyd mark.

Det samme kan sies om Brønnøysundregistrenes pionerarbeid innen informasjonsforvaltning og semantisk interoperabilitet. Også dette arbeidet startet nedenfra, uten klare premisser eller øremerkede midler ovenfra. Fra den første datadefinisjonsdatabasen rundt årtusenskiftet, semantikkverktøyet ORetat, TOR-prosjektet, Semantikkregisteret SERES og til årets vinner av Fyrlyktprisen – Felles datakatalog. Det har vært prøving og feiling og modning på veien mot en vellykket løsning.

Til slutt vil jeg trekke fram DSOP-samarbeidet, Digital samhandling offentlig-privat. Også DSOP startet nedenfra gjennom innovasjonsprogrammet innovation@altinn. Her var etater, kommuner og næringsliv representert i en rekke spennende workshops, der framtidsvisjoner og brukerreiser materialiserte seg og ble videreforedlet. En av disse brukerreisene er prisbelønnede «samtykkebasert lånesøknad». I år har DSOP lansert digital eiendomshandel via Altinn.  Det er estimert at de to løsningene har en samlet samfunnsøkonomisk gevinst på 25 milliarder kroner over ti år.

Ibsen hadde nok, på sitt vis, tanker om premissgiverrollen og utførerrollen da han lot Peer Gynt si «Det er ikke grejdt at forstaa, hvor Skoen trykker, naar en ikke har den paa». Og det er akkurat det som er mitt poeng med å trekke fram eksemplene over. Premissene for å lage de beste skoene blir gjerne mest vellykket når man lytter til de som har skoene på – men også til erfarne skomakere. Det krever dessuten at overordnede myndigheter gir både handlingsfrihet og økonomisk handlingsrom til innovasjon og prøving og feiling.

Fra nyttår kan Brønnøysundregistrene overlevere en moden utviklings- og forvaltningsorganisasjon med dyktige fagfolk på digitalisering og informasjonsforvaltning – i tillegg til kontrakter med meget kompetente leverandører. Med på kjøpet følger verdensledende plattformer for digital transformasjon og informasjonsforvaltning. Vi ønsker det nye Digitaliseringsdirektoratet hell og lykke på veien videre. Vi skal iallfall gjøre vårt for et fortsatt godt samarbeid på tvers av etatsgrenser, forvaltningsnivåer og på tvers av offentlig og privat sektor.