Rask konkursvarsling – rask sperring av kontoer

Illustrasjonsfoto. En PC viser et bilde av en hengelås og sekvenser av datatall 1 og 0
Illustrasjonsfoto. Bilde som viser lås. Shutterstock

Banker og bostyrere har fått et nyttig verktøy for raskt å komme i gang med en konkursbehandling. Bankene kan hente informasjon 15 minutter etter at en konkurs er registrert, og bostyrer kan finne kundeforhold og informasjon om kontoer knyttet til konkursen. Dette sparer tid og ressurser!

Bak forenklet konkursbehandling står DSOP (Digital samhandling offentlig privat), der vi i Brønnøysundregistrene samarbeider med finansnæringen.
Etter to års pilotdrift melder bankene om gode erfaringer med denne tjenesten.
Bankene slipper å følge med på kunngjøringer eller filer de mottar. Gjennom tjenesten finner bankene ut om skyldner har et kundeforhold til banken og de kan sperre kontoer i forbindelse med en konkursbehandling.

Bostyrere har tidligere varslet de største bankene og banker i lokalområdet om å stenge kontoer som eies av skyldneren. Dette har blitt gjort ved e-post eller telefon. Skyldner plikter å oppgi bankforbindelser til bostyrere, men det er ikke alltid at det oppnås kontakt med skyldner umiddelbart etter en konkursåpning. I slike tilfeller kan det ta lang tid før bostyrer får oversikt over i hvilke banker skyldneren har et kundeforhold og varsle aktuelle banker om sperring av kontoer.

Hvordan konkursbehandling fungerer i dag er som følgende: I dag kan banker og andre som har lovhjemmel til å behandle fødselsnummer få avtale om konkursinformasjon fra Brønnøysundregistrene. Varselet om at det er åpnet en konkurs sendes maskin til maskin. Informasjonen oppdaterer vi i takt med kunngjøringene, hvert 15 minutt, sånn at ferske data hele tiden kan hentes ut og at en konto han stenges så raskt som mulig.

Bostyrere har en arbeidsflate i Altinn, Bosiden. På denne arbeidsflaten har Brønnøysundregistrene nå tilgjengeliggjort en tjeneste fra bankene som gir bostyrere mulighet til å få tilgang til kundeforhold og kontoopplysninger.
Her får bostyrere en oversikt over hvilke kundeforhold i norske banker skyldneren har, og det er mulig for bostyrere å hente kontoinformasjon fra kjente kontoer. Denne tjenesten er det kun bostyrere som har tilgang til og gjelder kun de bo som er tildelt av tingretten. Endres det bostyrer er det ny bostyrer som kan benytte tjenesten og tidligere bostyrer mister sine tilganger. Tjenesten kan benyttes til bobehandlingen er avsluttet.

Bankene og bostyrere melder at de sparer manuelle ressurser på dagens forenklede konkursbehandling. Rask, digital løsning fører til at bankene kan sikre verdier i boet og gir bostyrere oversikt over kontoer, transaksjonsinformasjon og saldo.

Dagens konkursbehandling vil både styrke kvaliteten i bobehandlingen – ved oppdaterte data som deles raskt – og sikker identifikator. Ved at løsningen bruker autorisasjonskomponenten i Altinn og maskinporten, er det trygt å gå bort fra lysningsblad, telefoner, e-poster med vedlegg og direktekontakt mellom bostyrer og de enkelte instansene.

Totalt, over en tiårsperiode, er det beregnet at nye konkursbehandling vil spare samfunnet for 96 millioner kroner.
Foreløpig bruker ikke alle de 170 bankene i Norge Brønnøysundregistrenes digitale varsel, det gjør i underkant av halvparten.  Dette betyr at det ennå er mange banker som bruker lengre tid på å få informasjon om konkurser. Heldigvis går det raskt å få denne autorisasjonen og varslingen fra oss.