Nå kan du søke i konkurskarantener

En ny digital tjeneste gjør det mulig å søke på personer med aktive konkurskarantener. Det bidrar til større åpenhet om etterspurt informasjon, og kan forebygge økonomisk kriminalitet.

Dersom du vil finne ut om en person har konkurskarantene, har du frem til nå vært nødt til å ringe Konkursregisteret og oppgi fødselsnummer eller d-nummer på vedkommende.

Dette var bakgrunnen for at Stortinget i desember 2017 ba regjeringen om å sørge for at informasjon om konkurskarantener måtte bli lettere tilgjengelig. Med Brønnøysundregistrenes nye nettløsning for konkurskarantener, lansert 1. april i år, har dette nå blitt en realitet.

Forbud mot å stifte nye selskap

Konkurskarantene betyr at en person har forbud mot å involvere seg i nye norske aksjeselskap. Den ilegges av tingretten dersom en person med skjellig grunn blir mistenkt for en straffbar handling, i forbindelse med selve konkursen eller virksomheten som har ført til konkursen. En person som på grunn av ufosvarlig forretningsførsel er funnet uskikket til å stifte, være daglig leder, styremedlem eller varamedlem i et nytt selskap, kan også få konkurskarantene.

Gjennom Konkursregisteret kan bostyrere, politi, domstoler og andre interesserte skaffe seg viktig informasjon. Og det er ingen tvil om at opplysninger om aktive konkurskarantener er etterspurt fra våre brukere. Vi har mange henvendelser på dette, ikke minst fra presse.

Endret forskrift

Regjeringen har endret forskriften om Konkursregisteret og kunngjøringer etter konkursloven. Forskriften trådte i kraft 1. april 2020:

«Ved forespørsel til registeret skal sikker identifikasjon oppgis. Ved forespørsel om en person er ilagt konkurskarantene, er det tilstrekkelig at det oppgis etternavn og ett fornavn. Konkursregisteret skal i så fall oppgi om personer med disse navnene er ilagt konkurskarantene, den enkeltes fødselsår og den enkeltes bostedskommune.»

Samme dag som forskriften trådte i kraft ble altså vår nye digitale tjeneste på aktive konkurskarantener gjort tilgjengelig på brreg.no. Her kan alle søke. Det eneste som kreves er innlogging via ID-porten.

Kan søke på navn

Du kan søke både på det som kalles en sikker identifikator, altså fødselsnummer og d-nummer, eller med etternavn og minst ett fornavn eller mellomnavn. Siden navnesøk er en usikker identifikator, må imidlertid navnet staves helt korrekt. Er det skrevet feil vil man få beskjed om at det ikke er registrert noen konkurskarantener på det navnet.

Større åpenhet rundt konkurskarantener er positivt for hele samfunnet. Åpenhet forebygger kriminalitet og bygger opp om demokratiske prinsipper. Digitale løsninger er også effektiviserende for offentlig forvaltning og Brønnøysundregistrene, selv om det er viktig å presisere at de som ønsker historiske opplysninger om konkurskarantener fortsatt må ta kontakt med oss.

(Foto: Manfred Richter/Pixabay)