Den viktigste Altinndagen?

I en tid med krevende digitaliseringsutfordringer står norske etater og politikere foran avgjørende valg. Det er viktigere enn noen gang å snakke sammen, forstå hverandre og finne balansen mellom felles kjøreregler og selvstendig ansvar.

Norsk offentlig sektor har digitalisert siden 1980-tallet. Allerede i 2003 fikk vi den første versjonen av Altinn. Det skyldes modige og visjonære ledere i tre sentrale statsetater og skal markeres på Altinndagen 20. september.

Men det som kan feire 15 årsdag, er ikke bare Altinn-plattformen eller Altinn-organisasjonen men først og fremst det unike Altinn-samarbeidet. Den indre kjernen i samarbeidet er alle virksomheter som leverer tjenester gjennom Altinn.

Altinnsamarbeidet er en uvurderlig arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom myndigheter og virksomheter med svært ulike behov og utfordringer. Ingen organisasjon kunne hatt oversikt over et slikt mangfold av tekniske, juridiske og organisatoriske forutsetninger alene. Uten impulser, råd og kritikk fra samarbeidet hadde ikke Altinn som plattform og organisasjon vært i stand til å endre seg fram til det vi er i dag. Og enda viktigere; vi kunne ikke utviklet oss videre til å møte framtidas krav og forventninger.

Nye tider – tettere samarbeid

Hvordan skal vi realisere gevinster for privat sektor av investeringer i det offentlige? Hva betyr blockchain-teknologi for offentlige registre? Hvordan vil kunstig intelligens endre samhandlingen med publikum? Skal vi konkurrere eller samarbeide med de store, internasjonale aktørene? Skal politikerne styre eller tilrettelegge? Spørsmålene, utfordringene og dilemmaene står i kø, og det er ikke nok å ordne køen. Samfunnet trenger gode bærekraftige løsninger.

Et lite skritt på veien er at Altinnsamarbeidet bygges ut, slik at vi har stadig tettere kontakt med næringsliv og digitaliseringsmiljøer utenfor offentlig sektor.

Dessuten må vi erkjenne at Norge er et lite land i verdenssammenheng. Riktignok tidlig ute med digitalisering, men i stadig større grad forbigått av nyere nasjoner uten vår teknologiske, juridiske og strukturelle ballast. Kanskje også av samfunn uten tidkrevende, demokratiske samarbeidsformer som vi ikke ønsker å gi slipp på. Vi må uansett lytte, lære og ta med oss det Norge kan dra nytte av.

Valgene vi gjør i nærmeste framtid har større konsekvenser for samfunn og styring enn de har rent økonomisk og organisatorisk. Og de må drøftes på en rekke arenaer. Altinnsamarbeidet og de årlige altinndagene er utvilsomt blant dem. Vi har arrangert altinndager siden 2009. Jeg tror dette blir den viktigste hittil.

Læringsarena

Ved å delta på Altinndagen 2018 får du med deg erfaringer og refleksjoner om offentlig digitalisering fra andre land, fra norske innovasjonsmiljøer og fra Altinns eget utviklingsmiljø. Du treffer likesinnede og annerledes tenkende samfunnsengasjerte deltakere. Du blir kjent med suksesser og fiaskoer, store prosjekter og små tiltak.

Sannsynligvis går både du og Altinn videre med litt større forståelse for digitalt mangfold og ulikhet. Og noen nye tanker om hvordan vi alle kan jobbe videre med det viktige samfunnsoppdraget å sikre deling og samspill for en bærekraftig framtid.

Sammen har vi et ansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Så da sees vi 20 september? Siste frist for påmelding til redusert pris er i dag, onsdag 5. september klokka tolv.

Program og påmelding: https://altinnett.brreg.no/altinndagen2018
– – –
Kristine Aasen er seksjonsleder ved avdeling Digitalisering i Brønnøysundregistrene med ansvar for forretningsutvikling, innovasjon og strategi for Altinn. Hun er også prosjekteier for Altinndagen.