Jegerregisteret stadig mer brukervennlig

Brønnøysundregistrene gjør stadig nye data og statistikk tilgjengelig på brreg.no.  Nå har vi lansert statistikk på skyteprøver og obligatoriske skudd. Det gir oversikt og visualisering blant annet for jegere, for skyteprøvearrangører og for media. 

Jegerregistrets åpne informasjon er de senere årene blitt mer og mer digitalisert og stadig mer nyttig for de rundt 500 000 registrerte jegerne i Norge. På det vi kaller «Min jegerside» kan jegere betale den årlige avgiften, få tilgang til sitt digitale jegeravgiftskort og registrere seg som lisensjeger. Det er også enkelt å finne informasjon rundt skyteprøver, hvordan finne instruktører og hvordan utenlandske jegere kan drive jakt i Norge.

Digital dokumentasjon

I fjor lanserte vi appene «Min jegerdokumentasjon» og «Skyteprøvekontrollør» i samarbeid med Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund og Det Frivillige Skyttervesen. Disse appene gir jegeren og kontrollør enkel mulighet til å hente ut informasjon.  Her hentes data fra Jegerregisteret og spesielt ute i felten kan det være fint å kunne vise frem dokumentasjon på betalt avgift og at kontrollører kan godkjenne jegernes prøveskudd og skyteprøve.

Godkjent prøveskudd fra stevne

Nytt av året er at jegere i Norge kan få godkjent prøveskudd fra terminfestet stevne. Dette gjør at de kan ta storviltprøven uten prøveskudd på skytebane. Jegerne registrerer sitt medlemsnummer i Norges Jeger- og Fiskeforbund og Det Frivillige Skyttervesen og får oversikt via både på «Min jegerside» og appen «Min jegerdokumentasjon». Dette er både tids- og kostnadsbesparende for jegeren.

Ny statistikk

Det er også nytt at statistikk over alle skyteprøver og prøveskudd er tilgjengelig for alle via brreg.no. Statistikken er todelt; den viser arrangør og jegerstatistikk, blant annet at 120 000 har gjennomført skyteprøven i år.
Statistikken er fordelt på geografi og kommune, slik at du enkelt kan finne hvor mange skyteprøver som er gjort i din hjemkommune og hvor mange obligatoriske skudd som er gjennomført.
Statistikken vil bli mer sammenlignbar etter at koronarestriksjoner er lettet. For jaktåret 2020/21 ga Miljødirektoratet enkelte jegere fritak for kravet om skyteprøve på grunn av smittevernrestriksjoner. I inneværende jaktår 2021/22 har Miljødirektoratet gitt storviltjegere fritak fra kravet om prøveskudd. Vi kan allikevel se at rundt 460 000 prøveskudd er skutt så langt i år.

Digitalisering og utvikling

I løpet av de to seneste årene har det vært gjort et omfattende arbeid med digitalisering av løsningen for jegeren. Tidligere har jegeravgiften blitt sendt ut per post og alle skyteprøver og prøveskudd ble registrert på papir. Digitalisering og utvikling av Min jegerside og appen har gitt forenkling, for nå kan jegeren logge seg inn, betale, registrere våpen, registrere lisens. Kort sagt alt som før ble gjort på papir og tok lengre tid, kan nå raskt gjøres av jegeren selv.

Enklere på jobb og i fritiden

Brønnøysundregistrene legger vekt på forenkling og de mulighetene som skapes når vi digitaliserer. Ofte for å lette arbeidshverdagen for næringslivet, men også for folks fritid. Vi legger til rette for at det skal være enkelt å bruke tiden på det du ønsker. I dette tilfellet for jegeren.