Profiterer også de kriminelle på digitaliseringen?

Brønnøysundregistrene har en viktig rolle i arbeidet mot useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet i Norge. Seriøsitetsinformasjon blir en bærebjelke i arbeidet

Fra inspektør til gartner: Er vi modne for tillitsbasert ledelse?

Flere kvinner i ledende roller og tillitsbasert ledelse blir viktige stikkord for meg, som ny kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene.

Jegerregisteret stadig mer brukervennlig

Brønnøysundregistrene gjør stadig nye data og statistikk tilgjengelig på brreg.no.  Nå har vi lansert statistikk på skyteprøver og obligatoriske skudd. Det gir oversikt og visualisering blant annet for jegere, for skyteprøvearrangører og for media. 

Effektivt å gjenbruke løsninger!

Regjeringen ønsker et digitalt fritidskort til bruk for aktiviteter for barn og unge. Brønnøysundregistrene gjenbruker teknisk infrastruktur til dette digitale verdikortet, noe som er smart for oss og smart for våre samarbeidspartnere!

Nå kan du signere med mobilen

Pantedokumenter som skal tinglyses i Løsøreregisteret kan nå signeres ved bruk av BankID på mobil. Brønnøysundregistrene imøtekommer dermed en sterkt økende etterspørsel og tar et nytt steg for å nå målet om 100 prosent digital innsending.

– Vi vil bidra for frivillig sektor!

Brønnøysundregistrene bidrar på en rekke områder i det som involverer nær 80 prosent av Norges befolkning: Frivillig sektor. Vi jobber for økt digitalisering, forenklinger og bedre datakvalitet.

Rask konkursvarsling – rask sperring av kontoer

Banker og bostyrere har fått et nyttig verktøy for raskt å komme i gang med en konkursbehandling. Bankene kan hente informasjon 15 minutter etter at en konkurs er registrert, og bostyrer kan finne kundeforhold og informasjon om kontoer knyttet til konkursen. Dette sparer tid og ressurser!

Aktiv rolle mot de useriøse

Brønnøysundregistrene samarbeider nært med andre etater for å oppfylle regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Åpenhet, oversikt og samarbeid er viktige stikkord!

Rask etablering av nye tjenester – et konkurransefortrinn

Effektiv utvikling og godt samarbeid står sentralt når vi skal møte samfunnets behov for nye, digitale tjenester som setter brukeren i sentrum.