Det unike Altinn-samarbeidet

Altinn er et samarbeid som stadig vokser. Den årlige samlingen for tjenesteeierne er svært verdifull for å skape og realisere gode digitale løsninger.

Per i dag består Altinn-samarbeidet av 57 offentlige etater som vi omtaler som tjenesteeiere. En gang i året inviterer vi disse og Altinns underleverandører til et faglig seminar. Dette foregår over to dager i Brønnøysund, og deltakerlisten består av tjenesteeiere, underleverandører og ansatte i Altinn.

I år det var rekordstor påmelding, og ekstra hyggelig var det at mange av de nyeste tjenesteeierne som Nasjonalbiblioteket, Oljedirektoratet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statens havarikommisjon for transport, Stavanger kommune og Trondheim kommune var representert, i tillegg til de som har vært med en årrekke.

Stor takhøyde

En grunnpilar for denne samlingen er at det skal være stor takhøyde for faglige diskusjoner og tilbakemeldinger. Tjenesteeiere oppfordres til å dele sin erfaringer – uansett om de er negative eller positive, og disse tilbakemeldingene er svært verdifulle for videreutviklingen av Altinn.

En annen viktig suksessfaktor er folkene. Folkene som jobber for å utvikle flere moderne og brukervennlige tjenester til deg som innbygger og til næringslivet. Og når disse folkene møtes i den friske havluften nordpå, høstes gevinster både i form av nye ideer, faglig påfyll og nettverksbygging.

Delte erfaringer med ny løsning

I år var det naturlig å vie ekstra stor plass til Altinn studio, som er Altinn sin nye selvbetjente tjenesteutviklingsløsning på åpen kildekode og cross-plattform. Den lanseres til høsten, og handler om å dele og gjenbruke hverandres kompetanse og arbeid. Idéen er at jo flere som bidrar, jo enklere blir det å bygge komplekse tjenester. På denne måten er vi med på å øke farten på digitaliseringen av Norge, med brukeren i sentrum.

Et utvalg av tjenenesteeiere deltar som pilot i Altinn studio, og disse delte sine erfaringer med å utvikle tjenester på den nye plattformen. Ved å være med som pilot har man en gyllen mulighet til å følge utviklingen og påvirke funksjonaliteten. Av utfordringer kom det fram at det å jobbe med en løsning som er uferdig gir merarbeid og man må omstille seg fra tidligere løsning.

Nye tjenester

Agendaen for øvrig bestod av engasjerende erfaringsforedrag fra tjenesteeiere og fra Altinn. Her fikk vi blant annet innblikk i nye tjenester hos Politidirektoratet, Statens havarikommisjon for transport og Statens kartverk, som alle sitter igjen med store samfunnsmessige gevinster.

Informasjonsforvaltning var også på dagsorden; data skal skapes (og deles) kun en gang. Alle ble oppfordret til å gå hjem og lage orden i eget hus – altså rydde og forvalte egne data – og bruke standardene fra Felles datakatalog.

For å skape gode digitale løsninger er det viktig med et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor. DSOP (Digital samhandling offentlig-privat) jobber for å utvikle digitale løsninger som vil gi samfunnet store besparelser. Under årets seminar fikk vi presentert et av prosjektene DSOP jobber med, som handler om hvordan pårørende enklere kan håndtere dialogen med nødvendige instanser etter dødsfall.

Inspirasjon

Det er både spennende og gøy å være med på denne digitale reisen, og det unike samarbeidet vi har skapt er nøkkelen til videre suksess! Evalueringen og øvrige tilbakemeldinger viser at årets seminar er til stor inspirasjon for oss alle som jobber i og med Altinn. Samtidig er det en god kanal for å fange opp forslag til forbedringer.

Positive tilbakemeldinger bygger selvtillit og stolthet for jobben vi gjør! Slik en av tjenesteeierne sa det: «Dere er forbilledlige på hvordan dere tilrettelegger for samarbeid, nyskaping og ikke minst realisering av gode ideer. Vi har fått til mye sammen!»

Nytt direktorat

Fra årsskiftet samles Altinn og Difi i det nye digitaliseringsdirektorat, og jeg gleder meg til å se synergieffektene for næringslivet og befolkningen når spydspissene innen digitalisering samles. Jeg personlig har forventinger til flere privat-offentlige tjenester, og mer deling av data i offentlig sektor – i et høyere tempo!