Enklere å starte serveringssted på lovlig vis

Sammen med Arbeidstilsynet har vi utviklet en ny guide i Altinn som skal gjøre det enklere å starte serveringssted – og gjøre det lovlig. 

Skal du ha ansatte? Skal du servere alkohol? Skal du ha uteservering? Spørsmålene er mange for den som vil starte et nytt serveringssted, og det kan være krevende å holde oversikt over alle plikter og tillatelser. Serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter med få ansatte og høy turnover, hyppige eierskifter og konkurser. Partene i bransjen og myndighetene så derfor et behov for å lage en guide som kan gjøre det enklere for gründere fra inn- og utland å starte et utested på lovlig vis i Norge.

Engasjerte statsråder

Arbeidsminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lanserte nylig den nye guiden på Oslo camping, en kombinert minigolfbane og bar midt i Oslo sentrum. Der testet de to statsrådene guiden sammen med innehaverne Lars Hvidsten og Anders Gudmundstuen.

Lansering av e-Guiden for serveringsbransjen februar 2019 from Altinn on Vimeo.

Gir oversikt over plikter

Prosjektet startet opp i februar 2018. Bestillingen var å lage en guide med tverretatlig informasjon som skulle publiseres på altinn.no. Guiden besvarer aktuelle spørsmål en nyetablerer i serveringsbransjen må forholde seg til. Du svarer på noen spørsmål om hva slags serveringssted du ønsker å starte opp, og får informasjon om hva du må gjøre for å drive riktig.

I løpet av prosessen med å lage guiden måtte vi finne en god måte å presentere innholdet på, finne relevant informasjon, bearbeide og tilpasse denne på en godt forståelig måte. I tillegg har vi fulgt tett med på utviklingen av det verktøyet som guiden programmeres i. Så ble den testet på brukere som skal starte eller som driver innen bransjen, og tilbakemeldingene har vært svært gode. Nøkkelen til dette ligger nok i at vi har satset på et enkelt design som gir forståelige svar. Også bransjen selv har bistått med innholdet.

En god start i arbeidslivet

E-guiden er et av flere viktige resultater fra regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er et godt eksempel på tverretatlig samarbeid for å gjøre det enklere for virksomheter å drive seriøst i norsk arbeidsliv. I Arbeidstilsynet erfarer de at kunnskapen om arbeidslivets regler ofte er lav, både blant arbeidsgivere og arbeidstakere i serveringsbransjen. De mener denne guiden vil bidra til at nye arbeidsgivere får det mest elementære på plass i oppstartsfasen, og at dette vil gi både bedriften og de ansatte en god start i arbeidslivet.

Selv om guiden er lansert, vil det være en kontinuerlig prosess for å forbedre informasjonsinnholdet. Vi setter derfor pris på tilbakemeldinger som kan være med på gjøre guiden enda bedre for brukerne.