Digitaliseringens fremtid: Lagsport i verdensklasse

David Norheim foran inngangen på Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene har lenge etterlyst en tydelig og aktiv digitaliseringspolitikk. Vi ønsker derfor velkommen til regjeringens nye digitaliseringsminister, og deler noen innspill til ny digitaliseringsstrategi.

Jeg er lidenskapelig opptatt av digitaliseringens transformative kraft. I vår egen digitale transformasjon i Brønnøysundregistrene har jeg vært vitne til denne forvandlingen på nært hold. Vårt mål har alltid vært å leve opp til vår visjon «For tillit og fornyelse av samfunnet». Hva betyr dette konkret, og hvor står vi i dag i denne transformasjonen? Mange trekker frem at det går for sakte, at vi ikke er ambisiøse nok? Ny digitaliseringsstrategi kan spille en viktig rolle, men er vi modige nok?

Samarbeid på tvers av grenser

Digitalisering handler ikke bare om å implementere ny teknologi eller digitalisere eksisterende prosesser, men om å bryte ned tradisjonelle barrierer og tenke nytt. Et av mine stolteste øyeblikk har vært samarbeidet med DSOP og finansnæringen. Disse partnerskapene viste at sanntidsløsninger kan realiseres når ulike sektorer – offentlig, privat, og frivillig – samarbeider for å nå et felles mål. Det er denne tankegangen som vil drive oss fremover. Derfor trenger vi krav til samarbeid og samskaping i den nye strategien.

Næringslivets rolle

Vi lever i en tid hvor teknologiske fremskritt skjer i lynfart. Dette landskapet gir oss muligheten til å endre hvordan vi tenker om offentlig administrasjon. Gjennom å tenke tjenester på tvers av offentlig og privat sektor kan vi skape bedre og mer sammenhengene tjenester, og vi kan dra nytte av kompetanse og innovasjon i næringslivet som skaper systemer for vår tids behov.

Sanntidsinformasjon erstatter nå rapportering, og dette vil bare akselerere. Effekten er forenkling for alle! Ny strategi må sette dette behovet i sentrum. Vi må ikke bare sette brukerne i fokus, men tenke som dem og drive fram en forvaltning som reagerer på den faktiske hendelsen hos brukeren. Når for eksempel en virksomhet endrer signaturbestemmelsene, så går beskjeden umiddelbart ut til alle de som har interesse av dette.

Invester smart

Jeg har alltid sagt at teknologi i seg selv ikke er en løsning, men et verktøy. Med Brønnøysundregistrenes registerplattform som et eksempel, har vi en unik mulighet til å digitalisere med blikk for fremtiden. Men dette krever også en forpliktelse fra oss. Vi må sørge for at investeringene våre blir brukt på en måte som bringer langsiktig verdi, ikke bare kortsiktige gevinster.

Registerplattformen vår skaleres nå til å kunne brukes av registre i andre offentlige etater. Jeg mener at ny strategi må sette krav til bruk av en felles robust grunnmur av digitale offentlige løsninger.

Innovasjon kan skape magi

Innovasjon er mer enn bare et moteord – det er drivstoffet som holder den digitale transformasjonen i gang. Vi må tørre å eksperimentere, være villige til å mislykkes for så å prøve igjen, og kontinuerlig søke etter bedre løsninger. Å kaste bort muligheter fordi vi er redde for å ta risiko er ikke et alternativ.

Innovasjon kan i tillegg til å skape bedre løsninger, også gi mindre kostnad og større endringsevne. Det tette nordiske samarbeidet gir oss også en mulighet til å utvide vårt perspektiv og lære av våre naboer. Med enorme mengder av regelverksendring fra EU blir dette samarbeidet viktigere enn noen gang. Ny strategi må sikre at vi ser utfordringer på tvers av Norden og styrke den tilliten vi har opparbeidet i fellesskap.

Ny sjef, nye muligheter

Digitalisering er en reise, ikke en destinasjon. Hver dag gir oss nye utfordringer, men også nye muligheter. Med riktig fokus kan vi sørge for at teknologi ikke bare forenkler, men forbedrer livene våre. Utnevnelses av ny digitaliseringsminister var absolutt på sin plass, mener jeg. Og det var ekstra gledelig så se at det var Karianne Tung som fikk det ærefulle oppdraget. Hennes bakgrunn fra innovasjonsmiljøet og Trondheim Tech Port håper og tror jeg kan bidra til nødvendige endringer.

Vi står overfor en av de største endringene siden den industrielle revolusjon, med alle de endringene og tilpasningene som må til for at vi skal ha en sjanse til å nå 1,5-gradersmålet som er fastsatt i parisavtalen. Derfor er det er ekstra gledelig å observere at digitaliseringsministeren er i gang med en stortingsmelding om bærekraftsarbeidet i Norge. Jeg mener at digitalisering og bærekraftsarbeidet må gå hånd i hånd, og at EU-sitt «Twin transition- program» er et godt bidrag.

La oss gå sammen inn i en spennende fremtid der tillit og fornyelse står i sentrum av alt vi gjør. Jeg ser frem til mange flere diskusjoner om dette viktige emnet i fremtiden.