Arkiv

Manglende digitalt vedlikehold utgjør en drift- og sikkerhetsrisiko

Den digitale tjenesteutviklingen gir alltid en grad av teknisk gjeld som øker med tid og kompleksitet Dette gir samfunnet et kontinuerlig økende vedlikeholdsetterslep. Den raskest voksende trusselen med dårlig vedlikehold er økende cybersikkerhets-gjeld.

Vi må forbedre oss

Vi har publisert tilgjengelighetserklæringer for nettstedene navnesok.no og brreg.no. Erklæringene viser hvor godt nettsidene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
Konklusjon: Sidene er ikke tilfredsstillende. Vi diskriminerer!

Vi kan oppfylle frivillighetens behov

Nå skal regjeringen forsterke og utvide arbeidet med Frivillighetsregisteret. Samtidig jobber vi for å gjøre det enda enklere for frivillige organisasjoner – og har fått foreløpig tilsagn om rundt sju millioner kroner friske midler til dette arbeidet!

Klart jeg er stolt

8. mars er for meg en dag for refleksjon. Selv om mye er oppnådd når det gjelder kvinners og jenters rettigheter og likestilling, har vi fortsatt mange utfordringer igjen. Kvinner og jenter utsettes fortsatt for kjønnsbasert vold, diskriminering i arbeidslivet og hindringer for likestilling i politikk og samfunnsliv.

En enklere vei for frivilligheten

Hvorfor ble du med i korps? Kanskje ikke for å bruke tid på tilskudds- og rapporteringsportaler.

Din beste jaktvenn i jegeravgiftskortet

Nå er det enklere for jegere som stiller med egen ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr. Opplysninger om godkjent ettersøkshund blir lagt til automatisk på jegeravgiftskortet og mer følger.

Sommercampen lagde Bærekraftsportalen

Kan Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet bidra til å skape et grønnere næringsliv? Det var oppgaven ti studenter skulle løse i sommer. Svaret ble en egen portal for bærekraftsdata.

Er tiden moden for en nasjonal fellesløsning for frivillig sektor?

Hvordan kan Frivillighetsregisteret bli et best mulig verktøy for samhandling mellom frivillig sektor og offentlig forvaltning? En ny rapport foreslår gode tiltak for videreutvikling.

Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet

Vet du at offentlige virksomheter i Norge anskaffer varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert år? eBevis er en tjeneste som forenkler dette arbeidet og har blitt enda bedre med nye datasett fra Enhets- renholds- og bemanningsregisteret!   eBevis er en datadelingstjeneste fra Brønnøysundregistrene, som fra den ble satt i drift våren 2019… Fortsett å lese Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet

Refleksjoner og erfaringer fra gjennomføringen av BR Ung – og metaverse

Jeg håper de ansatte på Brønnøysundregistrene enten har sett, hørt eller lest om BR-ung. For de av dere som er eksterne eller interne som kanskje enda ikke har fått med seg hva og hvem vi er, så er nok en introduksjon på sin plass.