Arkiv

Manglende digitalt vedlikehold utgjør en drift- og sikkerhetsrisiko

Den digitale tjenesteutviklingen gir alltid en grad av teknisk gjeld som øker med tid og kompleksitet Dette gir samfunnet et kontinuerlig økende vedlikeholdsetterslep. Den raskest voksende trusselen med dårlig vedlikehold er økende cybersikkerhets-gjeld.

Tillit og fornyelse i Brønnøysundregistene

Da jeg ble spurt om å skrive et innlegg for Forenklingsbloggen, takket jeg naturligvis ja til å bidra. Temaet som peker seg ut er den nye strategien Brønnøysundregistrene har lagt frem om sine egne ambisjoner og sin egen virksomhet i årene som kommer.

En reise i vekst, læring og endring

I år fikk jeg og flere av mine kolleger muligheten til å bli en del av talentutviklingsprogrammet BR Ung. Det ble for meg en viktig pådriver for både min personlige og profesjonelle vekst.

Konkursregisteret fyller 30 år!

Informasjon om konkurser er en viktig del av arbeidet mot økonomisk kriminalitet. I år fyller Konkursregisteret 30 år, og det har skjedd mye på veien fra manuelt detektivarbeid i papirer, til dagens digitale versjon.

Digitaliseringens fremtid: Lagsport i verdensklasse

Brønnøysundregistrene har lenge etterlyst en tydelig og aktiv digitaliseringspolitikk. Vi ønsker derfor velkommen til regjeringens nye digitaliseringsminister, og deler noen innspill til ny digitaliseringsstrategi.

Digital jegerdokumentasjon nærmer seg mål 

Vi gjør det stadig enklere for jegere å oppfylle krav om dokumentasjon. I siste del av prosjektet er det avtaler om godkjent ettersøkshund som står for tur. 

Rapportering til berikelse eller besvær?

Frivillig og ideell sektor er en bærebjelke i det norske samfunnet. Felles for organisasjonene er et ønske om å bruke mest mulig tid på formålet, og minst mulig tid på rapportering.

Nyttige erfaringer for sommerstudentene

Hvordan kan vi modernisere prosessen for skjenkebevilling med Web3-teknologi? Det var oppgaven sommerstudentene fikk bryne seg på i løpet av åtte uker på Helgeland. Her forteller de om samarbeidet.

Vårt samspill for fremtiden

Nylig hadde jeg fornøyelsen av å lede en panelsamtale om bærekraft og digitalisering. Jeg ønsker å dele noen av de mest inspirerende øyeblikkene og diskusjonene med dere.

Vi jobber for bedre datadeling

Det offentlige Norge skal øke produktiviteten gjennom målrettet digitalisering i stort omfang. En viktig del av digitaliseringen er å dele data på best mulig måte.

Deler enda bedre bedriftsinformasjon i Europa

Ikke alle vet at Norge har en felles digital plattform om bedriftsregisterdata med rundt 30 land i Europa, eller at dette er pålagt oss som EØS- medlem.
Systemet er nyttig, og gir oss en nødvendig mulighet til å utveksle informasjon om bedrifter, og nå er det forbedret!