Klart jeg er stolt

Lise A. Dahl Karlsen sitter i et av våre fellesområder. Hun har på seg en grønn skjorte. Hun smiler.
Avdelingsdirektør Lise A. Dahl Karlsen mener mye er oppnådd når det gjelder kvinners og jenters rettigheter og likestilling. Men mener det fortsatt er utfordringer igjen. Foto: @Don't Be Negative Foto

8. mars er for meg en dag for refleksjon. Selv om mye er oppnådd når det gjelder kvinners og jenters rettigheter og likestilling, har vi fortsatt mange utfordringer igjen. Kvinner og jenter utsettes fortsatt for kjønnsbasert vold, diskriminering i arbeidslivet og hindringer for likestilling i politikk og samfunnsliv.

Jeg mener at markeringen av Kvinnedagen er en anledning til å reflektere over disse utfordringene og hvordan vi kan arbeide for å fremme likestilling i alle områder av samfunnet.

Likestilling og mangfold

Jeg har vært leder i over 30 år og vært en del av toppledergrupper i vel 25 år. I dag er jeg avdelingsdirektør ved Brønnøysundregistrene. Avdelingen vår har vel 200 ansatte som har ansvaret for driften av nasjonens mest sentrale registre. Jeg har alltid hatt dyktige medarbeidere med meg på laget, men i år er første kvinnedagen jeg kan fremheve at i mitt lederteam er vi bare kvinner.

Er det noe å snakke høyt om? Ja. Og jeg mener det er viktig å gjøre nettopp det.

Ingen skal være i tvil om at jeg synes mangfold er viktig, og vi har mange dyktige menn i sentrale roller ved Brønnøysundregistrene. Jeg er også opptatt av et aldersmangfold. Samspillet mellom de unges nysgjerrighet og de mer erfarnes kompetanse er det som driver oss fremover.

Vi kan ha barn eller ikke, ha hund eller datalab i kjelleren, være glad i han eller henne som vi vil, komme i alle farger og fasonger. Vi er alle viktige og verdifulle og mangfold bidrar til å skape et mer inkluderende, innovativt, effektivt, rettferdig, likestilt og velstående samfunn. Et mangfoldig samfunn fremmer også kvinners og jenters rettigheter.    

Men, akkurat i dag vil jeg fremheve at det er første gangen vi har en ledergruppe av bare kvinner i min avdeling. Det er jeg stolt av!

Ledere må være bevisste

Hvorfor fokusere på kjønn, er det ikke kompetanse som er viktigst? Jo, selvfølgelig er det det.  Min erfaring er at det absolutt ikke skorter på kompetente kvinner.  Men som toppleder må jeg være ekstra bevisst på å se dem og se etter dem. Vi må gi talentene muligheter, spennende oppgaver, ansvar, myndighet, selvtillit og ikke minst roller og stillinger. Vi må være gode rollemodeller som setter egne behov først og lærer yngre talenter at godt nok, faktisk er godt nok. 

Kreves det mer tilrettelegging for å lykkes som kvinnelig leder? Livet går i faser, og jeg husker godt at det tidvis var krevende å håndtere barn i barnehage, syke barn, kjøring til og fra trening, foreldremøter m.v i en ellers krevende lederhverdag. Jeg tror den viktigste tilretteleggingen faktisk er bevisstgjøring, forståelse og åpenhet om at vi alle – menn og kvinner – er 24-timers mennesker der familie, venner og livet utenom arbeid er viktig for å gjøre en god jobb. Ikke glem påfyll av positiv energi ved å gjøre noe du synes er gøy!

Gi ansvar til kvinner

I dagens arbeidsliv har vi et mangfold av muligheter for tilrettelegging i form av hjemmekontor, videokonferanser etc. På tross av nye muligheter ser vi fortsatt at det er en stor skjevhet i kjønnsbalansen i norsk næringsliv. For å sikre bærekraftig teknologi og god samfunnsutvikling mener jeg at kvinner må gis ansvar også i styrer. Jeg har selv valgt å ta på meg ulike styreverv. Tall fra våre registre viser at 88 % av alle daglige ledere i norske ASA er menn. Ser vi på styreledere er andelen menn 89 %. Samtidig har vi et krav til at ASA-styrene skal bestå av minimum 40 % av hvert kjønn. Hvorfor er det likevel så få kvinner på toppen?

Inkluderende 8. mars

En kvinnelig toppleder er også en viktig rollemodell. Vi må både tørre å vise oss selv frem, samtidig som vi må være bevisst det ansvaret vi har for våre medsøstre – i alle land. Til det siste tror jeg vi oftere bør heve stemmen. Og jeg er stolt over min ledergruppe!  

Jeg ønsker alle en god kvinnedag. Løft frem de dyktige damene du også – men mist ikke mangfoldet av syne!