Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter, frivilligheten og innbyggere enklere og bedre? På Forenklingsbloggen finner du aktuelle innlegg, kommentarer og analyser om forenkling og digitalisering.

 • Et nytt register i kampen mot økonomisk kriminalitet
  Hvem eier norske kraftverk, ambulansefly og datasentre? Register over reelle rettighetshavere vil gi samfunnet viktig informasjon om hvem som står bak virksomheter i Norge, og på den måten bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet.
 • Samarbeid mot kriminalitet
  Å undersøke mulig økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er som å legge puslespill, der ulike etater har hver sine brikker. Hvordan kan Brønnøysundregistrene samarbeide for å forebygge denne typen lovbrudd?
 • Foretaksregisteret: Oversikt over næringsdrivende i 150 år
  Den 3. juni 2024 var Foretaksregisteret 150 år. – Hva?, sier du, så lenge har ikke Brønnøysundregistrene eksistert! Men jo, det første handelsregisteret kom i 1874, og la grunnlaget for en rekke nye registre som gir trygg og sikker handel i Norge.
 • Tilliten tar vi ikke for gitt
  Vår nyeste brukerundersøkelse viser at både folk og virksomheter har svært høy tillit til oss. Vi jobber hver dag for at vi skal være en pålitelig datakilde og tjenesteyter.
 • Løsøreregisteret på vei mot 100% digital forvaltning
  Nå registreres digitalt innsendte tinglysinger umiddelbart, hele døgnet, alle dager i uka. Pant tinglyses mens du tar en slurk kaffe, banken får all informasjon den trenger med en gang og lån kan utbetales langt raskere enn tidligere.

Vil du abonnere på bloggen? Registrer deg her: