Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter, frivilligheten og innbyggere enklere og bedre? På Forenklingsbloggen finner du aktuelle innlegg, kommentarer og analyser om forenkling og digitalisering.

 • Foretaksregisteret: Oversikt over næringsdrivende i 150 år
  Den 3. juni 2024 var Foretaksregisteret 150 år. – Hva?, sier du, så lenge har ikke Brønnøysundregistrene eksistert! Men jo, det første handelsregisteret kom i 1874, og la grunnlaget for en rekke nye registre som gir trygg og sikker handel i Norge.
 • Tilliten tar vi ikke for gitt
  Vår nyeste brukerundersøkelse viser at både folk og virksomheter har svært høy tillit til oss. Vi jobber hver dag for at vi skal være en pålitelig datakilde og tjenesteyter.
 • Løsøreregisteret på vei mot 100% digital forvaltning
  Nå registreres digitalt innsendte tinglysinger umiddelbart, hele døgnet, alle dager i uka. Pant tinglyses mens du tar en slurk kaffe, banken får all informasjon den trenger med en gang og lån kan utbetales langt raskere enn tidligere.
 • Fra jenterommet til IT-bransjen
  Kvinner utgjør et mindretall av de som jobber med IT i Norge. Skal vi få til bedre likestilling på et område som er så viktig for samfunnet, må vi starte tidlig, bekjempe diskriminering og gå foran som gode rollemodeller.
 • Tillit og fornyelse i Brønnøysundregistene
  Da jeg ble spurt om å skrive et innlegg for Forenklingsbloggen, takket jeg naturligvis ja til å bidra. Temaet som peker seg ut er den nye strategien Brønnøysundregistrene har lagt frem om sine egne ambisjoner og sin egen virksomhet i årene som kommer.

Vil du abonnere på bloggen? Registrer deg her: