Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter og innbyggere enklere og bedre? Velkommen til debatt og meningsbrytning om hvordan vi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre Norge.

Tilda gjør det enklere!

Tilda er en ny datadelingstjeneste som forenkler både for næringsliv og tilsynene selv. Tilda gjør at tilsynsmyndighetene, alle brannvesen og el-tilsyn i Norge kan kobles tettere sammen digitalt.

Les mer

Profiterer også de kriminelle på digitaliseringen?

Brønnøysundregistrene har en viktig rolle i arbeidet mot useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet i Norge. Seriøsitetsinformasjon blir en bærebjelke i arbeidet

Les mer

Jegerregisteret stadig mer brukervennlig

Brønnøysundregistrene gjør stadig nye data og statistikk tilgjengelig på brreg.no.  Nå har vi lansert statistikk på skyteprøver og obligatoriske skudd. Det gir oversikt og visualisering blant annet for jegere, for skyteprøvearrangører og for media. 

Les mer

Effektivt å gjenbruke løsninger!

Regjeringen ønsker et digitalt fritidskort til bruk for aktiviteter for barn og unge. Brønnøysundregistrene gjenbruker teknisk infrastruktur til dette digitale verdikortet, noe som er smart for oss og smart for våre samarbeidspartnere!

Les mer