Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter og innbyggere enklere og bedre? Velkommen til debatt og meningsbrytning om hvordan vi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre Norge.

 • Er tiden moden for en nasjonal fellesløsning for frivillig sektor?
  Hvordan kan Frivillighetsregisteret bli et best mulig verktøy for samhandling mellom frivillig sektor og offentlig forvaltning? En ny rapport foreslår gode tiltak for videreutvikling.
 • Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet
  Vet du at offentlige virksomheter i Norge anskaffer varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner hvert år? eBevis er en tjeneste som forenkler dette arbeidet og har blitt enda bedre med nye datasett fra Enhets- renholds- og bemanningsregisteret!   eBevis er en datadelingstjeneste fra Brønnøysundregistrene,… Fortsett å lese Nye datasett i eBevis – enda mer nyttig for næringslivet
 • Refleksjoner og erfaringer fra gjennomføringen av BR Ung – og metaverse
  Jeg håper de ansatte på Brønnøysundregistrene enten har sett, hørt eller lest om BR-ung. For de av dere som er eksterne eller interne som kanskje enda ikke har fått med seg hva og hvem vi er, så er nok en introduksjon på sin plass.
 • Bærekraftsmålene hjelper oss å tenke nytt
  Vi må tenke og jobbe på nye måter dersom vi som virksomhet skal bidra til FNs bærekraftsmål. Derfor skal bærekraft være styrende for våre avgjørelser.
 • Innovasjonslab ga oss knallstart
  Vi bygger neste generasjon tekniske plattform og prøvde noe helt nytt: Vi inviterte inn programvareselskapet Red Hat til seks ukers sammenhengende intenst arbeid. Det ga resultater!