Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter og innbyggere enklere og bedre? Velkommen til debatt og meningsbrytning om hvordan vi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre Norge.

 • Vi må forbedre oss
  Vi har publisert tilgjengelighetserklæringer for nettstedene navnesok.no og brreg.no. Erklæringene viser hvor godt nettsidene er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.  Konklusjon: Sidene er ikke tilfredsstillende. Vi diskriminerer!
 • Vi kan oppfylle frivillighetens behov
  Nå skal regjeringen forsterke og utvide arbeidet med Frivillighetsregisteret. Samtidig jobber vi for å gjøre det enda enklere for frivillige organisasjoner – og har fått foreløpig tilsagn om rundt sju millioner kroner friske midler til dette arbeidet!
 • Klart jeg er stolt
  8. mars er for meg en dag for refleksjon. Selv om mye er oppnådd når det gjelder kvinners og jenters rettigheter og likestilling, har vi fortsatt mange utfordringer igjen. Kvinner og jenter utsettes fortsatt for kjønnsbasert vold, diskriminering i arbeidslivet og hindringer for likestilling i politikk og samfunnsliv.
 • Manglende digitalt vedlikehold utgjør en drift- og sikkerhetsrisiko
  Den digitale tjenesteutviklingen gir alltid en grad av teknisk gjeld som øker med tid og kompleksitet Dette gir samfunnet et kontinuerlig økende vedlikeholdsetterslep. Den raskest voksende trusselen med dårlig vedlikehold er økende cybersikkerhets-gjeld.
 • En enklere vei for frivilligheten
  Hvorfor ble du med i korps? Kanskje ikke for å bruke tid på tilskudds- og rapporteringsportaler.

Vil du få varsel når vi legger ut nytt innlegg? Abonnér her: