Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter og innbyggere enklere og bedre? Velkommen til debatt og meningsbrytning om hvordan vi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre Norge.

Kan blokkjeder erstatte offentlige registre?

Kan blokkjedeteknologi revolusjonere offentlige registre – og kanskje offentlig sektor som helhet? Brønnøysundregistrene har det siste året utforsket muligheter og utfordringer i et innovasjonssamarbeid med IBM.

Les mer

Hvordan hjelpe hverandre i en digital verden?

I overgangen til digital kommunikasjon bedres mulighetene for sikkerhet og transparens. Samtidig blir kompliserte regelverk og ulik teknologi et hinder for å hjelpe hverandre å fungere i samfunnet.

Les mer

Digitalisering krever orden i eget hus

I årets «IT i praksis» trekkes orden i eget hus fram som én av seks strategiske utfordringer vi bør lykkes med. Dét er det flere gode grunner til.

Les mer

Retningslinjer for varsling i Altinn på plass

Revisorer og regnskapsførere mottar hver dag mange e-poster og SMS-er fra det offentlige. Antallet har økt så mye at det oppleves som utfordrende å skille ut viktige varsler i mengden. En arbeidsgruppe har laget et forslag til retningslinjer for varsling fra offentlig […]

Les mer

Kun én gang er én gang for mye!

Rask og sikker deling av data i sanntid er fremtiden. Både bedriftenes rapportering og kredittopplysninger vil til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Dette vil gi bedriftene store fordeler og en gevinst i milliardklassen.

Les mer