Vil du vite hva det offentlige har registrert om deg?

Brønnøysundregistrene vil sikre at dine data og din virksomhets data blir enkle å finne, nå og i fremtiden. Vi har lansert Min Side, som vil kunne gi deg informasjon om hva det offentlige har registrert på deg.

Strukturerte data gjør det enkelt å bygge nye tjenester. Vi har disse dataene, og det offentlige har mye kvalitetsdata. Ved å få tilgang til strukturerte data i moderne formater og APIer, slik vi har i Felles datakatalog, er det enkelt for alle offentlige virksomheter å bygge nye tjenester. Gjerne i samarbeid med det private. Hvorfor skal det offentlige gjøre dette?

Riktig person får ansvar for riktig område

For vår del er slike nye tjenester, datadelingstjenester, viktige fordi de er viktige for brukeren. Det ser vi i forbindelse med anbud, for å sikre at seriøse aktører blir valgt foran useriøse. Det ser vi i forbindelse med å ta vare på data fra det offentlige, slik at du og din bedrift enkelt kan vise til utførte pliktoppgaver og lovpålagte krav. Og det ser vi når du som bedriftseier, har behov for å kunne delegere eller gi tilgang til noen roller i din bedrift – sørge for at riktig person får ansvar for riktig område overfor offentlige og andre aktører.

Lanserte Min side

Du som bruker av tjenestene eier informasjonen om deg selv, men hvordan kan vi gjøre det slik at du får vite hva slags informasjon som er lagret om deg, og hvordan kan vi sikre at du finner den igjen?
Vi lanserte nylig Min side, som er en forsiktig start på noe som kan bli en omfattende tjeneste. I dag kan du gå inn på våre nettsider, brreg.no, og få vite hva slags offentlige kredittopplysninger som finnes på deg innen det som kalles utlegg. Dette kan bygges ut til en personside, slik at du får vite alt det vi offentlige vet om deg som bruker. Rammeverket er klart!

Gir oversikt

Vi kan så tenke oss å ta steget videre og lage din bedrift sin side, der du finner informasjon om både deg og dine virksomheter. Der kan det offentliges oppgaver ligge, andres registre, veiledningsvideoer, statistikker, alt som er interessant for deg og din virksomhet. Hvordan vet vi om du har bruk for dette? Vi gjør nå et innsiktsarbeid i samarbeid med Opinion for å høre hva brukerne mener. Vi skal få vite om Min side fungerer, og vi skal jobbe målrettet videre med siden som skal gi god oversikt.

Sjalter ut de useriøse

God oversikt, gir også den lille suksesshistorien eBevis, som er en tjeneste vi forvalter i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet som leverer den tekniske komponenten for deling av data. Tjenesten gir en stor forenkling ved anskaffelser i det offentlige. eBevis lar innkjøpere hente inn og gi tilgang til offentlig informasjon om leverandørene før og etter kontraktsinngåelse. Det betyr at useriøse aktører kan sjaltes ut, fordi det er enkelt å få oversikt over den totale summen av dokumentasjon som finnes på den enkelte virksomheten. Og oversikt er nødvendig, når det skal brukes millioner av kroner av fellesmidlene!

Samarbeidsprosjekt

Nå tar vi også steget videre fra å gi oversikt kun fra én til én aktør, til å la flere aktører få innsikt. Brønnøysundregistrene deltar i et spennende samarbeidsprosjekt sammen med Arbeidstilsynet og flere andre tilsyn. Dette er en tjeneste som bruker samme løsning som eBevis og som skal brukes ved tilsyn hos en virksomhet. Da er det mulig for andre offentlige tilsyn å se når andre har vært innom, hva resultatet av tilsynet ble. Dette kan gi store samordningsmuligheter som gjør det enklere for bedriftseieren.

Samordner

Det siste viktige stikkordet er samordning. Flere etater jobber med det samme som oss, ved at de lager innloggingstjenester der du kan hente informasjon. Vårt mål er at vi skal samordne oss, og vi er i dialog med Skatteetaten om dette. Målet må være at du finner alt du trenger på din side, og ikke behøver å gå inn på en hel rekke ulike nettflater. Vi ønsker mer dialog og tar gjerne imot flere innspill. Det er sånn vi kan avdekke og løse behov!