Din beste jaktvenn i jegeravgiftskortet

Lars Peder Brekk er til venstre på bildet, med hund og jeger.

Nå er det enklere for jegere som stiller med egen ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr. Opplysninger om godkjent ettersøkshund blir lagt til automatisk på jegeravgiftskortet og mer følger.

Jegerregisteret er 40 år i år! Helt siden 1982 har Norge hatt et eget register som har gitt oversikt over de som er kvalifiserte til å drive jakt i landet. Data fra dette registeret utnyttes stadig digitalt til fordel for de om lag 500 000 registrerte jegerne i landet. På Brønnøysundregistrenes tjeneste «Min jegerside» kan jegere betale jegeravgiften. Jegere kan også få tilgang til sitt digitale jegeravgiftskort, registrere seg som lisensjeger, registrere våpen til storviltprøven og enkelt finne statistikk på skyteprøver og obligatoriske skudd. Digitalt og enkelt.

Forenkling for jegerne

Jakt er utbredt i Norge og i alt er det 9000 jegere som er registrert med egen ettersøkshund. Regelverket krever at jegere og jaktlag som ikke har med seg godkjent ettersøkshund, skal ha tilgang til en godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr.
I år har vi fått en forenkling for norske jegere, ved at de nå finner sin informasjon om ettersøkshund i jegeravgiftskortet, på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon.
Opplysninger om godkjent ettersøkshund hentes fra Norsk Kennel klub sitt ettersøkshundregister.
Denne forenklingen gjør at du som jeger ikke behøver å gjøre noe som helst dersom du har fått godkjent egen ettersøkshund, og er registrert i ettersøkshundregisteret hos NKK.

Målet er at jegerne skal få samlet all sin dokumentasjon på en plass – digitalt, og dette er et viktig steg på veien.

Signere digitalt

I høst jobbes det med nok en forenkling. Det skal nå også bli mulig å inngå avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund elektronisk.
Norsk Kennel Klub sitt ettersøksøkshundregister gir oversikt over ettersøksekvipasjene som består av hund og hundefører. Forenklingen gjør at jeger og fører i godkjent ettersøksekvipasje vil kunne inngå og signere en avtale digitalt på Jegerregisteret.no. Informasjon om at man har inngått avtale om tilgang til ettersøkshund vil også vises i jegeravgiftskortet og Min Jegerside.

Forenklingen er utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet, og sammen ser vi på enda flere muligheter for digitale forenklinger for jegeren.

Gir oversikt

Utover dette lanserte Jegerregisteret i 2021 statistikk på skyteprøver og obligatoriske skudd. En slik statistikk gir oversikt for blant annet jegere og arrangører av skyteprøver.
Det er en årlig omfattende forberedelse til jakten og det ser vi ved at det i år er registrert 2.9 millioner prøveskudd og avlagt 115 000 skyteprøver.

God digital kompetanse

Hva betyr det for Brønnøysundregistrene at vi har fått en stadig mer digitalisert tjeneste for norske jegere? Vi merker at henvendelsene til Jegerregisteret i all hovedsak går ned fordi jegere finner det de trenger på vår digitale løsning. Jegerne behersker det digitale svært bra, noe vi merket godt i år. Selv før den mest travle dagen for våre veiledere, dagen før oppstart for rypejakt den 9. september, var rolig sammenlignet med tidligere år. Dette betyr at vi nå kan vi glede oss over at mesteparten av jegerne finner frem til det de trenger – både før og under jakta – digitalt.

Skitt jakt høsten 2022!