Digital tinglysing må øke

Tinglysingen i Løsøreregisteret var rekordstor i 2019, men den digitale andelen må øke om vi skal nå målet om fulldigital tinglysing i 2020.

Den digitaliserte tinglysingsprosessen gir store samfunnsgevinster, både for brukere og offentlig sektor. Brukerne våre, bank- og finansnæringen, sparer både tid og ressurser på å tinglyse digitalt. Lånekundene opplever raskere saksbehandling og utbetaling av lån. Digital tinglysing er vinn–vinn for alle parter.

Siden de første digitale tinglysingsmeldingene tikket inn til Løsøreregisteret i 2006, har vi opplevd en positiv utvikling – både når det gjelder antall tinglysinger og i andelen digitale innsendinger. I 2019 ble det satt ny rekord med nær 673 00 innsendte tinglysinger til Løsøreregisteret, mot 660 000 i 2018. I 2019 var 72 prosent av tinglysingene digitale, mens i 2018 var andelen 65 prosent.

Ulik bruk av løsningen

Mange banker og finansieringsselskaper har allerede tatt i bruk løsningen for digital tinglysing og sletting av pantedokumenter. I hvor stor grad de ulike aktørene bruker løsningen varierer, men trenden er at færre og færre sender papirdokumenter til tinglysing. Noe som er veldig bra og som viser næringens vilje og evne til å ta i bruk digitale løsninger.

Brønnøysundregistrene jobber kontinuerlig med å legge til rette for økt digital samhandling mellom brukerne og det offentlige. Det er viktig for oss at løsningen for digital innsending er mest mulig tilpasset brukernes behov. Derfor er det videre samarbeidet med bank- og finansnæringen om å videreutvikle og forbedre løsningene viktig for å øke andelen digitale innsendinger.

Utnytte potensialet

Nå oppfordrer vi hele banknæringen til å ta i bruk den digitale tinglysingsløsningen og utnytte potensialet som finnes for digital innsending. Kanskje klarer vi å ta ytterligere skritt i 2020 for å nærme oss målet om 100 prosent digital innsending. Når vi målet sammen?

For ytterligere detaljer og kontaktinformasjon, se brreg.no/tinglysing.