Digitalt samarbeid offentlig/privat: Slik får vi det til!

De mener at de ikke har brutt noen regler men har utvilsomt jobbet på nye og uvante måter. Skatteetaten og Brønnøysundregistrene vant årets Digitaliseringspris sammen med finansnæringen, og samarbeidsformen kan være en nøkkel til digital forenkling også for andre.

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen ved Finans Norge og Bits A/S står bak «Samtykkebasert lånesøknad» (SBL). Nå behøver ikke lenger lånesøkere å levere skattemelding og lønnsslipper til banken, men gir digitalt samtykke via Altinn til at Skatteetaten kan dele informasjon om inntekt, gjeld og formue med banken. I tillegg bidrar løsningen til økt personvern, ved at søkeren bare deler den informasjonen som er nødvendig for å behandle lånesøknaden.

Samfunnsperspektiv

Fra scenen i Den Norske Opera på Digitaliseringskonferansen 6. juni var administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge full av ros til Brønnøysundregistrenes direktør Lars Peder Brekk og skattedirektør Hans Christian Holte. – De har begge vist mot som ledere og gjort det de visste var riktig, selv om det ikke sto i noe tildelingsbrev, sa han i samtalen med Anne Lindmo.

Sammen leder de tre «Digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig og privat sektor» (DSOP-programmet). Etatslederne var ikke sene med å rose tilbake: At en hel næring med en mengde ulike aktører har klart å samle seg om ett lederskap og snakke med én stemme, er imponerende og det har vært helt avgjørende for å få dette til.

En annen del av suksessformelen har vært å ikke finregne på hvem som jobber hardest og hvem som får størst gevinst. Ved å heve blikket fra egen organisasjon har de jobbet sammen med blikket festet på samfunnets behov. Denne gangen blir kanskje effekten størst i finansnæringen, men senere prosjekter skal for eksempel styrke Skatteetatens kontrollarbeid. Og den fremste vinneren vil uansett være publikum.

Milliardbesparelser

Med 750 000 lånesøknader årlig regner finanssektoren med en gevinst av SBL på 6 mrd. i egen sektor og for alle involverte 9 mrd. over 10 år.

Alle de tre var opptatt av at innovasjonssamarbeidet er basert på løsninger vi allerede har. Både i finansnæringen og de to statsetatene har det vært jobbet fram komplekse digitale løsninger gjennom en rekke år. – For Brønnøysundregistrene er dette ett av mange tiltak framover for å øke utbyttet av milliardinvesteringene i Altinn, sa Lars Peder Brekk og de andre hadde liknende betraktninger.

De rene kostnadene til å koble seg sammen for felles informasjonsutveksling har ikke vært store, men det har vært mange spesialiserte fagpersoner involvert. Alle de tre miljøene sitter på mengder av data, som de andre har både rett til og behov for, og et bredt utvalg av kompetanse. – Summen av dette gullet, sammen med godt forberedte møter i DSOPs topplederforum gjorde at arbeidet gav stor uttelling, mente Hans Christian Holte.

Tillitsbasert

Lindmo trakk fram det uvanlige i at arbeidet er gjort uten omfattende avtaleverk og formaliteter, og fikk til svar at tillit vil være viktigere enn kontrakter i et samarbeid som må gå seg til og finne praktiske løsninger fra utfordring til utfordring. Men selvsagt må vi hele tiden ivareta alle krav til sikkerhet og personvern, og ikke tråkke utenfor den løypa som er tegnet av eierne våre, var de tre enige om.

De tre bekreftet at det kommer flere og store prosjekter fremover, der NAV og Politiet også blir med, og som vil gi flere milliardbesparelser i årene fremover. Og de er enige om at den pragmatiske og tillitsbaserte samarbeidsformen bør være et eksempel til etterfølgelse.
At enkeltpersoner finner sammen på tvers av organisasjon, med respekt for hverandres ulike mål og ulike kompetanser, kan være viktigere enn programfestet organisasjonssamarbeid, mener DSOP-topplederne.

– Målstyringen i offentlig sektor kan ellers være et problem for innovasjonssamarbeid på tvers, sa Idar Kreutzer. Han mente det kunne være litt ugreit for etatslederne å gi uttrykk for det samme …

Her finner du mer om Samtykkebasert lånesøknad og de andre nominerte til Digitaliseringsprisen: https://www.difi.no/opplaeringstilbud/digitaliseringskonferansen/digitaliseringsprisen

Foto: Difi