Hva kan Altinn brukes til i digitaliseringsarbeidet?

I et års tid har vi jobbet med hvordan vi kan få flere etater og kommuner til å bruke Altinn. Løsningen ble vår nye produktportal Altinn digitalisering.

Altinn er en viktig drivkraft i arbeidet med digitalisering av offentlig sektor i Norge. Altinn har i 2018 nærmere 1000 tjenester og 20 millioner innsendte skjemaer. Det er store tall, men potensialet er så mye større.

Digitaliseringsbarometeret til DIFI (2016) viser at selv om det har blitt større fokus på samordning og det lages flere løsninger på tvers av sektorer nå enn før, så går det tregt med digitalisering av tjenester både i statlig og kommunal sektor. I Altinn tror vi på at fellesløsninger, samarbeid og gjenbruk er veien frem. Det er nok de fleste enige i, men digitaliseringsprosjekter er krevende og det kan være vanskelig å vite hvor du skal starte og hvilke løsninger du skal velge.

I dag lanserer vi Altinn digitalisering på altinndigital.no. Vi håper den vil gjøre det lettere å forstå hva Altinn kan hjelpe din kommune eller etat med i digitaliseringsarbeidet.

Produkter og løsninger alle kan forstå

I mange år har vi hatt fokus på de tekniske løsningene, på sikkerhet og på å jobbe for at plattformen skal være robust og bruke oppdatert teknologi. Vi har snakket om arkitektur og løsninger gjennom tekniske begreper. Det har gjort at vi har brukt mye tid på å oversette hva disse tekniske begrepene betyr, og hvordan de kan løse digitaliseringsbehovene til etater og kommuner der ute. Det første grepet i arbeidet for å løse opp i denne kommunikasjonsfloken var å gjøre de 30 tekniske komponentene våre om til åtte digitaliseringsprodukter. Målet vårt er at alle skal kunne forstå hva Altinn kan brukes til, uavhengig av om du er fagperson, prosjektleder, designer eller utvikler.

Prioritering og fokus på brukeroppgaver

Som byråkrater flest liker vi informasjon og lange tekster, og ofte skjer det at vi legger ut litt for mye informasjon i digitale kanaler. På altinndigital.no har vi i prosjektet hatt en regel om at alt innhold skal ha rot i en brukeroppgave, hvis ikke skal det ikke med. Vi har gjennom intervjurunder av folk i målgruppen kartlagt de viktigste brukeroppgavene og prioritert informasjonen ut fra det brukerne skal ha gjort når de kommer på nettstedet: Kan Altinn løse utfordringene de står ovenfor? Hva koster det? Hvordan har andre gjort det? Og hvordan kommer jeg i gang med å bruke Altinn?

Vennligere språk og fremtoning

Altinndigital.no startet som et redesignprosjekt av et nettsted som etter hvert ble lite brukt. Det gamle nettstedet manglet intern styring og hadde vokst til å bli en informasjonsjungel som det var krevende å finne fram i. Språket var preget av mange interne og tekniske begreper. Visuelt sett var det utdatert og ikke tilpasset mobilbruk.

Fokuset på det nye nettstedet har vært å gjøre innholdet lettere å scanne ved å prioritere informasjonen og bruke visuelle virkemidler. Vi har brukt illustrasjoner og bilder av innbyggere og næringsliv for å skape en stemning og nærhet til de folkene man skal lage digitaliseringsløsninger for. Vi har også jobbet mye med å gjøre språket mer folkelig og motiverende. For eksempel har vi laget trinn-for-trinn-guider slik at det skal bli enklere å se hvilken prosess du må igjennom når du bruker Altinn i digitaliseringsarbeidet.

Brukertester viser at vi er på rett vei

I Altinn brukertester vi alltid løsningene for å sikre oss at de møter behovene til brukerne. I brukertester av altinndigital.no fikk vi bekreftet at det overordnede konseptet med å presentere digitaliseringsprodukter gjorde det enklere for folk å vurdere om Altinn kan løse deres utfordring. Ut over det fikk vi tilbakemeldinger på at det visuelle designet appellerte til dem og at de i høy grad ville vurdere å ta i bruk Altinn i sin etat eller kommune på bakgrunn av det de hadde sett. Den endelige testen kommer først etter lansering, når vi får se hvordan løsningen fungerer i praksis. Vi kommer til å jobbe med å gjøre kontinuerlige forbedringer fremover.

Forenkling av hele brukerreisen

Vi har kartlagt hele brukerreisen fra at brukeren vurderer Altinn i digitaliseringsarbeidet til en tjeneste er ute i produksjon. Kartleggingen viser at forbedringspotensialet er stort flere steder på brukerreisen. Det nye nettstedet vil forhåpentligvis løse opp i noen utfordringer i første del av brukerreisen, mens det gjenstår et stort forenklingsarbeid i interne prosesser for at resten av brukerreisen skal bli bedre. Vi har definert flere forenklingstiltak for at det skal bli lettere å ta i bruk Altinn. I tillegg jobbes det også med en ny tjenesteuviklingsløsning, Altinn studio, og redesign av skjemaene i Altinn. Du vil kunne ta i bruk Altinn Studio fra sommeren 2019.

Hvis du ikke har gjort det ennå, så sjekk ut altinndigital.no! Send oss gjerne en melding på digitalisering@altinn.no hvis du har innspill til hva vi kan gjøre bedre, eller hva vi har gjort bra.