DSOP oppsummerer 2018: Enklere hverdag og store gevinster

Samtykkebasert lånesøknad var ett av høydepunktene for DSOP (Digital samhandling offentlig-privat) i året som gikk. I dette nyttårsbrevet kan du lese om andre spennende DSOP-prosjekter som er satt i gang.

Samtykkebasert lånesøknad er nå i produksjon hos flere enn 100 banker i Norge, og med dette har DSOP levert sitt første prosjekt som gjør livet enklere for folk flest. Som en bonus effektiviseres driften både hos Skatteetaten og bankene. Estimert gevinst for dette prosjektet alene er beregnet til 13 milliarder totalt over 10 år – opp fra 6,5 milliarder da løsningen var begrenset til boligformål. En av bankene kunne i oktober rapportere at hele 90 prosent av alle lånesøknadene ble håndtert heldigitalt – så vi ser at det virker!

Ekstra hyggelig var det også at DSOP-prosjektet Samtykkebasert lånesøknad ble stemt frem (av de 1000 deltakerne i salen) som vinner av Digitaliseringsprisen 2018, under Difis Digitaliseringskonferanse i juni.

Flere løsninger satt i produksjon

Den 2. november satte prosjektet Kontrollinformasjon løsningen i produksjon – i første omgang hos SpareBank 1 og Skatteetaten, men flere etater og banker følger fortløpende på (Politiet, NAV, DNB og Nordea). Dagens prosess med å samle inn kontoinformasjon fra finansnæringen (basert på hjemmel) er i stor grad manuell, og tar lang tid både for offentlig sektor og finansnæringen. Automatisering av prosessen og digitalt tilgjengelig informasjon gir grunnlag for mer effektivt og målrettet kontrollarbeid fra det offentlige. Nye banker som ønsker å implementere løsningen bes se på http://www.bits.no/dsop/ (designdokumentene).

Prosjektet Konkursbehandling setter løsningen for uthenting av kontoinformasjon til bostyrere i produksjon hos Brønnøysundregistrene og bankene nå på nyåret. Målet for prosjektet er å både redusere mulighetene for svindel (fryse aktiva raskt), øke datakvaliteten (identifisere alle aktiva), og øke effektiviteten både for bostyrere og finansnæringen.

Flere nye spennende prosjekter – og nye aktører

I løpet av fjoråret kom også livselskapene med i DSOP-programmet, gjennom prosjektet «Syke- og uføreinformasjon fra NAV». Målet med løsningen er å effektivisere saksbehandlingen hos livselskapene og NAV. Før sommeren har man som mål å sette første del av leveransen i pilotdrift.

I tillegg har DSOP i høst startet konseptfasen for «Oppgjør etter dødsfall», som i tillegg til banker, forsikringsbransjen og etatene som er nevnt over, også har med Domstoladministrasjonen (DA). Prosjektet har som ambisjon å redusere til et minimum den ekstra belastningen en komplisert og omstendelig administrativ prosess utgjør for de etterlatte etter et dødsfall.

Vi i programkontoret har også hatt stor fremgang på flere spennende prosjekter i idéfasen. Et som er verd å nevne er «Offentlig informasjon tilgjengelig i nettbanken». Målet med løsningen er å kunne bidra til at forbrukere skal kunne gå til ett sted for å få presentert hele sitt «økonomiske liv». Et første steg i riktig retning vil være å kunne presentere forbrukernes informasjon fra Lånekassen og Skatteetaten i nettbanken.

Mindre rapportering på lønn

Et annet prosjekt vi har kommet langt med er «Ajourhold av pensjonsordninger». Målet med denne løsningen er å kunne spare alle bedrifter for belastningen det er å skulle rapportere lønn for alle ansatte to steder hver måned (både til pensjonsselskapene og A-ordningen/Skatteetaten). Ved at pensjonsselskapene eventuelt kan innhente lønnsinformasjon fra A-ordningen er det beregnet et gevinstpotensial på minimum 12 milliarder totalt over 10 år. I tillegg forventes det at dette vil bidra til å bekjempe triksing med lønnsinnberetning for å unngå obligatoriske pensjonsinnbetalinger.

Gledelig er det også å se at vi kan få raske leveranser med lav risiko som følge av gjenbruk:
• Grensesnittene (API) for kontoinformasjon: Ikke bare gjenbrukt i Konkursbehandling, men også i «Oppgjør etter dødsfall» og kanskje for en ny aktør som Statens sivilrettsforvaltning som trenger dette (og har hjemmel) i forbindelse med kontroll av vergemålsregnskap
• Samtykkeløsningen som nøkkel for å dele data: Opprinnelig brukt i SBL, og funksjonaliteten er blant annet planlagt brukt i «Syke- og uføreinformasjon fra NAV».

Veien videre

I 2019 ser vi frem mot vellykket avslutning av flere pågående prosjekter og oppstart av nye. Det er over 20 spennende nye ideer i “innovasjonstrakten” som vi gleder oss til å utvikle videre mot eventuell gjennomføring. Sist, men ikke minst, gleder vi oss til DSOP-konferansen 19. mars – sett av datoen! Påmelding og ytterligere informasjon her: https://www.deltager.no/DSOP2019.

DSOP programkontoret består av Jan Fredrik Håvie og Frithjof Indseth (Skatteetaten), Ulrik Holmsen (NAV), Lejla Giske (Politiet), Bredo Swanberg og Sverre Hovland (Brønnøysundregistrene), Nils Inge Brurberg og Trygve Skibeli (Bits).

På bildet ser vi fra venstre avdelingsdirektør Torstein Hoem, Skatteetaten, avdelingsdirektør Cat Holten i Brønnøysundregistrene og Nils Inge Brurberg fra BITS AS. Foto: Thomas Eckhoff/Difi