Enkel tilgang til varslingsadresser fra Enhetsregisteret

Hele offentlig forvaltning har nå tilgang til digitale varslingsadresser fra Enhetsregisteret. Dette forenkler og effektiviserer både for den enkelte virksomhet og for forvaltningen.

Digitale adresser er grunndata om virksomheter og derfor en del av opplysningene i Enhetsregisteret. Varslingsadresser for virksomheter er e-post og mobiltelefonnummer. At disse er lett tilgjengelig for det offentlige er en viktig forutsetning for effektiv digital kommunikasjon mellom det offentlige og den enkelte virksomhet.

Tilgjengelig for hele forvaltningen

Nå har det endelig blitt mulig for hele offentlig forvaltning å gjøre oppslag i Enhetsregisteret for å finne varslingsadresser for virksomheter. Disse adressene gjør at offentlige virksomheter kan oppfylle varslingsplikten etter eForvaltningsforskriften, slik at en kan sende vedtak og andre viktige meldinger digitalt til virksomheter. Varslingsadressene kan også brukes i forbindelse med annen saksbehandling som skjer i forvaltningen der det er behov for å komme i kontakt med virksomheter.

Alle virksomheter i Enhetsregisteret har plikt til å registrere minst én varslingsadresse. Adressene er imidlertid bare tilgjengelig å bruke for offentlig forvaltning. Opplysningene tilbys i et maskinelt grensesnitt (REST API) og er gratis å bruke. Det er også utarbeidet retningslinjer for å sikre korrekt bruk.

Effekter i alle ledd

Digital kommunikasjon gir mer effektiv saksbehandling. Ved å sende vedtak og annen viktig informasjon digitalt unngår en også retur- og brevpost. At Enhetsregisteret tilgjengeliggjør varslingsadresser for forvaltningen, gjør at den enkelte virksomhet ikke trenger å oppgi samme opplysning flere steder. Det offentlige på sin side, slipper å vedlikeholde egen kontaktinformasjon om virksomhetene.

Hele offentlig forvaltning skal bruke Altinn for digital post til virksomheter (ifølge Digitaliseringsrundskrivet). Bruk av varslingsadresser fra Enhetsregisteret, sammen med levering av selve vedtaket/meldingen i Altinn, bidrar til økt effektivitet – både for den enkelte virksomhet og for det offentlige.

Antall varslingsadresser øker

Antallet registrerte varslingsadresser i Enhetsregisteret øker dag for dag. Hittil har om lag 1.250.000 av virksomhetene meldt varslingsadresse og kan dra fordelene av å motta viktige meldinger digitalt fra det offentlige. Økt bruk av disse opplysningene vil dessuten være med på å sikre god kvalitet på adressene.

Det maskinelle grensesnittet som nå tilbys er enkelt å ta i bruk, og det er laget en guide for implementering av oppslag.