Enklere å registrere begreper

En førjulsgave fra Brønnøysundregistrene: Nå blir det enda enklere og raskere å registrere begreper, takket være Brønnøysundregistrene som første bidragsyter på åpen kildekode i Felles datakatalog.

Digitaliseringsdirektoratet forvalter en begrepskatalog. Denne anbefaler vi at alle offentlige virksomheter tar i bruk. Formålet med begrepskatalogen er å legge til rette for at andre skal forstå hva informasjonen betyr. Et begrep kan ha ulike betydninger og det er derfor viktig å presisere begrepet nærmere. Et eksempel på et begrep som kan ha flere betydninger er ‘skog’. I en sammenheng kan ‘skog’ bety «så mange trær på et område at de virker inn på lokalklimaet». I en annen sammenheng kan begrepet «skog» sikte til: «et område dekt med mer eller mindre storvokste trær».

Begreper må derfor ses i sammenheng med konteksten – og utdypes i begrepskatalogen. I begrepskatalogen er det ofte slik at begrepene kan ses i sammenheng med en datatjeneste, et register eller et mindre avgrenset datasett. Ettersom begrepspresisering ofte er nødvendig for å kunne utveksle og dele informasjon, er det med andre ord viktig at begreper ikke skal være tidkrevende å registrere i begrepskatalogen.

Enklere å registrere med import på ulike formater
Vi ser at mange virksomheter har begrepsoversikter, uten at de har en begrepskatalog av den grunn. En av bekymringene som har kommet opp hos virksomheter som ønsker å ta katalogen i bruk er den tiden det vil ta å migrere all informasjonen fra en lokal begrepsliste, inn i registreringsløsningen for begreper.

I 2020 har Brønnøysundregistrene sett på muligheten for å ta i bruk registreringsløsning for begrep. Vi ser på masseimporten som et første steg på veien for å komme i gang å bruke katalogen som vår egen. Kort oppsummert var behovet å flytte alle begreper, både godkjente og under arbeid, uten å bruke masse tid og ressurser.

Historiens første eksterne kodebidrag i Felles datakatalog
Det har siden lansering av Felles datakatalog tilbake i 2017 vært en ambisjon om at de som vil bidra, kan bidra med kode til fellesskapet. Fram til nå har det blitt med tanken, men i høst kom Brønnøysundregistrene med ideen om å bidra med kode for å løse importbehovet.
Leveransen baserer seg på at Digdir har åpnet opp og tilgjengeliggjort kildekoden til Felles datakatalog på Github. Github er kort forklart et kodehus der utviklere lagrer sine prosjekter og nettverk med andre utviklere. Når kode er tilgjengelig på Github kan kopiere denne og videreutvikle på koden.  Brønnøysundregistrene kopierte derfor kildekoden fra Felles datakatalog på Github slik at vi kunne lage det vi trengte i første omgang, nemlig muligheten til å importere begreper. Ikke nok med det, i forrige uke gjorde vi verdens første pull request i to av såkalte repositories hos Felles datakatalog! Samarbeidet har fungert godt med jevnlig kontakt mellom utviklingsmiljøene og vi har gjort oss noen erfaringer som vi tar med oss videre til eventuelle framtidige Open Source-initiativer.

Dette betyr deling av kode med Digitaliseringsdirektoratet
Resultatet lanseres altså i dag og nå får brukerne mulighet til å importere begreper til registreringsløsningen i både JSON og CSV-format. Når du skal sette i gang med registrering, kan du derfor velge å overføre en hel liste med begreper – og hvert begrep registreres for seg.

Dersom virksomheten allerede har registrert begreper tidligere, vil også de nylig registrerte begrepene samsvare med tidligere publisert begrepsoversikt. Vi ønsker med dette alle en fortreffelig registrering!

Hvordan publisere begreper i begrepskatalogen