Effektivt å gjenbruke løsninger!

Tegning av gutt som holder pc og smiler.
Illustrasjon: Shutterstock

Regjeringen ønsker et digitalt fritidskort til bruk for aktiviteter for barn og unge. Brønnøysundregistrene gjenbruker teknisk infrastruktur til dette digitale verdikortet, noe som er smart for oss og smart for våre samarbeidspartnere!

 

Arbeidet med dette verdikortet har pågått ei stund og er del av Granavollplattformen utarbeidet av dagens regjering. Et viktig ønske er å få en nasjonal ordning for barns organiserte fritidsaktiviteter, og Barne, – ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk oppdraget fra Barne- og familiedepartementet med å gjøre ordningen mulig.

Bruker nasjonale løsninger
Ordningen bygger på gode løsninger i mange kommuner, men målet er å få en nasjonal ordning som vil bli mye mer effektivt enn en teknisk løsning i
hver av landets kommuner. At vi kan bruke nasjonale løsninger på å skape dette er helt klart den smarteste måten å gjøre dette på!

Autentiseres og autoriseres i lesbare registre
Formålet med det nye kortet, for alle barn og unge mellom 6 og 18, er å ha en digital løsning til bruk for deltakeravgift i fritidsaktiviteter. Dette “fritidskortet” skal bidra i arbeidet for sosial deltakelse og sikre at flere barn og unge kan delta i faste organiserte fritidsaktiviteter, uten at de skal være nødt til å håndtere pengene fysisk. Det nye fritidskortet skal gjøre det mulig for frivillige organisasjoner å tilby sine aktiviteter på ett sted: De skal motta betaling fra brukerne, alt skal autentiseres, autoriseres i lesbare registre; alt automatisert og digitalt.

Utvikler nasjonale registre
Bufdir har anbefalt et konsept med basisfunksjonalitet og nødvendig infrastruktur for at pengene skal komme frem raskt og riktig.
Vårt departement; Nærings- og fiskeridepartementet har gitt oss oppdraget å samarbeide med Bufdir om å utvikle og etablere en “grunnmur” som består av nasjonale felleskomponenter som kommunene kan bruke. Vi i Brønnøysundregistrene skal utvikle og forvalte nødvendige nasjonale registre for fritidskortordningen. Vi vil bruke vår portefølje for å etablere register og løsninger for dette kortet og vi vil utnytte allerede eksisterende infrastruktur og komponenter. Disse eksisterende løsningene er både offentlige og kommersielle. Enhetsregisteret og frivillighetsregisteret er sentrale i dette arbeidet.

Register for godkjente fritidsaktiviteter
Konkret skal det etableres et kontoregister. Der vil kontoen for fritidskortet for barn og unges finnes, der det til enhver tid vises saldo og historikk på bruk av aktiviteter levert av frivillige organisasjoner og andre aktører. I tillegg skal BR etablere et register for registrering og oversikt over godkjente fritidsaktiviteter knyttet til ordningen. Fra kommunene kreves det en aktivitetsside eller egen app med minimum funksjonalitet å kunne betale mottatt faktura for faste fritidsaktiviteter med fritidskortet. Aktivitetssiden gir barn og unge mulighet til å hente opp sitt fritidskort med saldo, hva har de brukt og hva gjenstår. Det stilles svært strenge krav til vern av personopplysninger, så dette er noe vi skal løse.

Juridisk ansvarlig
Vi har utarbeidet prosjektdokumentasjonen for basisfunksjonalitet og nødvendig infrastruktur i samarbeid med Bufdir, men er fremdeles i planleggingsfasen når det gjelder funksjonalitet. Vi jobber nå med det som heter EPOS, som er måten utviklerne jobber på. De lager en prosafremstilling av hva slags behov som skal dekkes, hvordan de ulike interessentene skal få dekket sine behov. Svært mye skal snekres i hop for å få pengene fordelt utover til hvert enkelt barn under myndighetsalder. Det involverer hvem som er juridisk ansvarlig for barna, roller, beskrivelser, arkitektur, struktur og prosesser. Det er uhyre viktig å ha alt dette på plass før vi begynner å lage og sette i hop løsningen.

Gjenbruk av løsninger
Og hvordan kommer Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i bruk i dette arbeidet? Nøkkelopplysninger om frivillige organisasjoner, private- og kommunale aktivitetstilbydere kan hentes fra disse registrene. Virksomhetene kan så selv registrere og vedlikeholde informasjon om sine aktiviteter for barn i dette nye fritidsregisteret.
I sum blir dette gjenbruk av løsninger vi har, bruk av kvalitetsdata vi forvalter og en løsning både kommuner og foreldre og ungdom kan bruke. Vi ser ikke bort ifra at dette arbeidet kan gjenbrukes på nytt – til nye smarte tjenester!