Innovasjonslab ga oss knallstart

Vi bygger neste generasjon tekniske plattform og prøvde noe helt nytt: Vi inviterte inn programvareselskapet Red Hat til seks ukers sammenhengende intenst arbeid. Det ga resultater!

Brønnøysundregistrene jobber opp mot dyktige leverandører på en rekke områder, men vi har aldri før gjort det samme: Red Hat medarbeidere fra hele Europa kom hit til Brønnøysund for innovativt arbeid. Målet var å lage metodeverk som skal bli fundament for en teknisk plattform som støtter moderne applikasjonsutvikling. Brønnøysundregistrene moderniserer som kjent registertjenestene våre, som spenner fra det svært mye brukte Enhetsregisteret til det lille Partiregisteret. Neste generasjon registertjenester trenger neste generasjon tekniske plattform!

Raskt med god kvalitet

Utgangspunktet vårt var: Vi ønsker å gjøre alt enklere for utviklerne. At den tekniske plattformen skal inneholde det vi trenger for å få gjort arbeidet. Det skal ha riktig størrelse. Den skal muliggjøre at utviklerne kan utfolde seg, samtidig som vi ivaretar de strenge kravene som er til sikkerhet og compliance. Vi skal sørge for at vi jobber i henhold til rundt 300 lover og regler! Målet er også å få laget løsninger raskere. At vi får tjenester enkelt i produksjon. At vi går gjennom verdikjeden raskt og samtidig sørger for at alt har god kvalitet.

Vi stilte spørsmål

Definitivt en munnfull! For det å understøtte god innovasjon, øke inovasjonstakten og gi verdi til forretningen krever et forarbeid vi ønsket å legge ned! Så da var vi samlet her, høsten 2021; Ni medarbeidere fra Red Hat og vårt team av utviklere. Vi gikk gjennom forundersøkelsen som var gjennomført. Hva var behovet? Hva trengte vi? Hadde vi med alle delmål? Hvordan kunne vi komme i mål på best mulig måte? Hvordan kunne vi på best mulig måte forstå de tekniske mulighetene i plattformen og gi mulighetsrom for å skape verdi?

Dypdykk

Vi var raskt i gang og det er ikke å legge skjul på: Vi fikk et skikkelig dypdykk i scrum – learning by doing. Vi jobbet etter brainstorming-metoden og tapetserte et stort prosjektrom med gule lapper, plakater, ark – alt som kunne vise hva vi hadde behov for. Alle steg ble visualisert. Hele prosessen fra noen logger inn på plattformen til det kommer et produkt ut i andre enden. Hvert steg hadde en rekke underpunkter og oppgaver. Stemmer dette i forhold til det? Har vi fått med alt vi trenger? Jeg trodde vi hadde alt for mange gule lapper i stabler, men det ble for lite: Når vi er kommet inn i materien dukker det opp flere og flere problemstillinger.

Givende jobb

Vinklingen i arbeidet var å intervjue interessentene – de som skal bruke plattformen- om hva de forventer å få ut av arbeidet. Red Hat filmet prosessen underveis og viste hvordan det ble jobbet, noe som vi kan ha nytte av også i ettertid. I løpet av ukene lærte vi mye om utviklingsmetodikk, om hvordan vi bør tenke. Å jobbe slik var veldig givende på mange nivå; Red Hat-teamet kom som sagt fra flere land i Europa. De hadde ulik bakgrunn, var alle teknisk flinke og opptatte av å skape verdi. Det ga en artig dynamikk og vi jobbet veldig lange dager. Det var veldig intenst.  Særlig nytte opplevde vi rundt «DevOps hjulet». Det handler om kontinuerlig leveranse av et produkt. En ide kommer over i planleggingsfase, det testes, det kommer i produksjon, vi skaffer erfaringer og kommer tilbake igjen for å endre, så en ny runde!

Nye aspekter

Underveis kjørte vi fem demoer i Brønnøysundregistrenes auditorium. Det var åpent for alle, og vi merket økende interesse internt. På avsluttende demo fikk vi vist hvordan vi har fått en god start; hvordan vi har laget et rammeverk for hvordan plattformen skal utformes videre. Vi har et godt fundament som gir krav til profesjonalitet, som gir en definert arbeidsflyt og som viser hva som kan velges bort eller bli en del av back logen. Ved at vi har sett våre behov gjennom Red Hat sine øyne, har vi fått med oss aspekter vi ellers ville ha vært uten. Red Hat jobber opp mot andre kontekster, har andre erfaringer og ser ting fra et annet ståsted. Det har vært veldig lærerikt og nyttig på alle måter. Selvsagt har det kostet både i ressursbruk og kroner, men allerede ved oppstarten av plattformens førsteversjon merket vi at vi viderefører gode komponenter i måten vi jobber på.

Derfor et samarbeid

Vi er snart ferdige med en førsteversjon av den tekniske plattformen. Basisfunksjonaliteten er på plass og vi er mer rustet for realiteten i vårt arbeid: Behovene endrer seg hele tiden. Vi blir aldri ferdige!
Som de første i Norge som har kjørt denne typen innovasjonslab med Red Hat spurte vi om de var fornøyde. De melder at det er interesse fra andre norske kunder om å gjøre det samme. Vi ønsker å gi Red Hat kreditt for at de er på ballen, at de ønsker at kunder skal ta i bruk deres teknologi på best mulig måte. En del velger å bruke bare open source-løsninger og utvikle alt selv. For vår del, der vi holder til, er det til tider vanskelig å skaffe nok ressurser og kompetanse. Da mener vi det kan fungere godt å kombinere open source løsninger med å ha en leverandør som hjelper oss med innhold, bistår oss og gir oss hjelp ved problemer. Vi fikk en knallgod start!