En reise i vekst, læring og endring

En gruppe mennesker står ute i sola på takterassen til Brønnøysundregistrene, med havet i bakgrunnen, og smiler mot kamera.
Deltakere og veiledere på BR-ung 2023

I år fikk jeg og flere av mine kolleger muligheten til å bli med på talentutviklingsprogrammet BR Ung. Det ble for meg en viktig pådriver for både min personlige og profesjonelle vekst.

BR Ung gir en gruppe unge ansatte anledning til å lære mer og fordype seg innenfor innovasjon, teknologi, forretning, etikk og mange andre fagområder. Mot slutten av programmet har deltakerne en designsprint, der de i løpet av kort tid skal jobbe fram et nytt konsept knyttet til innovasjon og nytenkning på Brønnøysundregistrene.

Jeg ønsker å dele den reisen jeg har vært med på med dere, og reflektere litt over den verdifulle lærdommen og de erfaringene jeg har oppnådd.

En verden av ny kunnskap

Programmet startet med et dypdykk i profesjonell utvikling. Her fikk jeg lære hvordan man balanserer profesjonelle og personlige utfordringer, og hvordan man navigerer i et stadig skiftende arbeidslandskap. Det ga meg blant annet nye perspektiver på effektivitet og tidshåndtering som jeg nå anvender daglig.

Etikk og ansvar 

Under andre samling om samfunn og etikk, fikk jeg en dypere forståelse for vår organisasjons rolle i samfunnet. Jeg lærte mer om hvorfor det er viktig å ta gode etiske beslutninger og hvordan de påvirker ikke bare oss selv, men også samfunnet rundt oss. Dette segmentet har gjort meg mer bevisst på de beslutningene jeg tar i mitt daglige arbeid.

Brukeren i sentrum

Neste samling handlet om å sette brukeren i sentrum, og dette synes jeg var gøy! Som et offentlig serviceorgan er det brukeren vi er til for. Å lære nye teknikker for å forstå og prioritere brukernes behov har vært veldig nyttig og har kommet til anvendelse ved flere anledninger i etterkant.

Teknologiens kraft

På den fjerde samlingen lærte vi om de nyeste digitale verktøyene og teknologiene, og hvordan vi kan bruke disse på en måte som forbedrer våre arbeidsprosesser og tjenester. Videre gjorde vi et dypdykk i organisasjonsdynamikk og utvikling av forretningsmodeller. Et massivt tema med mange tilstøtende problemstillinger! Både jussen, etikken og brukeren meldte seg tidlig på. Å lære om de ulike faktorene som påvirker vår organisasjon har gitt meg en solid forståelse av hvordan vi kan tilpasse oss og være forberedt for fremtiden.

Designsprint og praktisk anvendelse

Hele herligheten ble avsluttet med en designsprint; en ukes praktisk test av alt vi hadde lært. Intenst, men aller mest gøy! Å jobbe i team for å finne forbedringsområder og utvikle løsninger var både utfordrende og givende. Det var her jeg virkelig fikk føle at jeg kunne bidra med meningsfulle ideer og løsninger.

Mitt team, med det klingende navnet “Svindeljegerne”, gikk i dybden på hvordan teknologien kunne gi våre saksbehandlere bedre støtte til å oppdage svindel, ved å identifisere nye virksomheter som har økt risiko for å bli brukt i økonomisk kriminalitet. Et bredt, komplekst og dagsaktuelt tema, men vi kom i mål og var veldig fornøyd med det endelige produktet vårt. Vi jobber nå videre med denne prototypen for saksbehandlingsstøtte. Det er veldig gøy å se at det vi har lært i løpet av året kan bidra til ny innovasjon for Brønnøysundregistrene.

En transformasjon

BR Ung har vært mer enn bare et talentutviklingsprogram. For meg har det har en reise gjennom selvoppdagelse, læring og vekst. Det beste var likevel det å få bli bedre kjent med og samarbeide med kolleger jeg ikke har jobbet så mye med tidligere. Våre ulike bakgrunner, innfallsvinkler og personligheter, gjorde definitivt de ulike temaene vi lærte om mer interessante. Jeg har ikke bare utviklet nye ferdigheter, men også fått nyttige innsikter som vil hjelpe meg gjennom hele min karriere. Jeg er takknemlig for denne muligheten og ser frem til å anvende disse lærdommene i mitt daglige arbeid, og bidra til vår organisasjons fremgang.

(Bildet viser deltakere og veiledere som var med på BR Ung i år.
Foto: Randi Brundtland Hansen)