Gud, Elon Musk og Brønnøysundregistrene – hvordan skaper vi mer?

Hvordan kan digitalisering bidra til forenkling, effektivisering og innovasjon slik at det skapes mer? Se video fra presentasjon og samtale på Arendalsuka.

Enten du er mest opptatt av skaperevnen til Gud, Elon Musk eller Brønnøysundregistrene, må både offentlig sektor og privat næringsliv være opptatt av hvordan vi kan skape enda mer verdi og bedre brukeropplevelser. Lille Norge er et av verdens mest innovative land på offentlig-privat-samarbeid innen digitalisering.

Samarbeid om innovasjon

I disse filmene fra Arendalsuka får du et innblikk hvordan Brønnøysundregistrene samarbeider med store private aktører for å skape dynamikk og skaperkraft i innovasjonsarbeidet. Målet er å gjøre hverdagen enklere for innbyggere og næringsliv, og forvaltningen mer effektiv.

Leder i Finanskomiteen, Henrik Asheim, ledet arrangementet, og teknologiekspert Silvija Seres, divisjonsdirektør Mona Skaret  fra Innovasjon Norge og direktør ved Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk, deltok i panelsamtalen.

Lyntaler fra IBM og Accenture

Som innledning var det to lyntaler fra IBM og Accenture, som er to av pådriverne for å knytte offentlig sektor og privat næringsliv sammen for å bli mer innovative på digitalisering.

IBM og Brønnøysundregistrene har samarbeidet om å utforske blokkjede-teknologien for å bygge en digital aksjeeierbok. Prosjektets mål har vært å undersøke de regulatoriske problemstillinger i bruk av blokkjede, og hvordan denne teknologien kan knyttes opp mot rettighetsstyring i Altinn.

Accenture og Brønnøysundregistrene har sett på hvordan ulike offentlige og private digitale plattformer kan spille hverandre gode og hvordan Altinn kan spille rollen som en “plattform for plattformer”. Hvordan kan vi digitalisere hele verdikjeder – på tvers av offentlig og privat sektor?

Debatten: Hvordan skaper vi mer?

Teknologiekspert Silvija Seres, divisjonsdirektør Mona Skaret i Innovasjon Norge og Brønnøysundregistrenes direktør, Lars Peder Brekk deltok i debatt om innovasjon på tvers av offentlig og privat sektor.

– Digitalisering dreier seg ikke om teknologi, men om å endre prosesser. Det offentlige må være bedre enn Google og Amazone, fordi de jobber for vårt beste, og ikke for aksjonærene, sa Seres under samtalen.

Mona Skaret på sin side påpekte at vi må gjøre det lønnsomt med innovasjon, gå bort fra silotenking og ansette folk med kompetanse vi ikke har fra før, mens Lars Peder Brekk viste til at ledere i det offentlige må tørre å gjøre mer enn det som tildelingsbrevene gir av oppgaver.

– Vi må ønske å trene og lære mer for å lykkes. Da må vi også tørre å feile, sa Brekk.

Du kan se hele debatten her: