Løsøreregisteret på vei mot 100% digital forvaltning

Dame sitter foran pc.
Nå blir pant tinglyst mens du tar en kopp kaffe. Foto: Shutterstock

Nå registreres digitalt innsendte tinglysinger umiddelbart, hele døgnet, alle dager i uka. Pant tinglyses mens du tar en slurk kaffe, banken får all informasjon den trenger med en gang og lån kan utbetales langt raskere enn tidligere. 

I Løsøreregisteret tinglyses pant i stort sett alt som ikke er fast eiendom. Registeret er et viktig redskap og ofte en forutsetning for at finansinstitusjoner vil betale ut lån. For privatpersoner er dette typisk lån til å kjøpe bil, mens virksomheter gjerne får tilført ny kapital basert på verdien av utstyr, maskiner eller varelager.      

Sammenligner vi kostnadene for et lån med sikkerhet med et usikret lån, vil de usikrede lånene koste mye mer i renteutgifter. For å sette dette i perspektiv: Dersom lånebeløpene det er registrert pant for i Løsøreregisteret skulle blitt utbetalt uten pantesikkerhet, ville renteutgiftene til privatpersoner og næringsliv vært på om lag 500 milliarder kroner høyere. Det er nesten et kvart nasjonalbudsjett i ekstra lånekostnader – hvert eneste år.    

Jeg forstår at det ikke er helt slik det funker, og at næringslivet ville funnet et alternativ. Men i en verden med mer desinformasjon, ønske om å destabilisere og forvirre for å skaffe seg et konkurransefortrinn – hvem skulle forvaltet en slik løsning?    

Registreres umiddelbart

I november 2023 leverte vi en modernisert versjon av Løsøreregisteret. Den automatiserer mange prosesser som tidligere var manuelle, noe som gir raskere saksbehandling. Og fra 1. mars 2024 innførte vi rettsvern og prioritet etter klokkeslett. Det betyr at digitalt innsendte tinglysinger nå registreres umiddelbart, og at innsender i samme sekund får tilgang til en oppdatert registerutskrift. Dette skjer hele døgnet, alle dager i uka. Pant tinglyses mens du tar en slurk kaffe, banken får all informasjon den trenger med en gang og lån kan utbetales langt raskere enn tidligere. Umiddelbare tinglysinger gir raskere tilgang til kapital som årlig vil gi næringslivet mer enn 200 millioner kroner i økt verdiskaping.   

Saker på papir derimot, kan ta inntil 10 dager. De skal sendes til oss i posten, havner i kø for manuelle saker og må vente til en saksbehandler er klar til å ta frem akkurat din sak.   

Bruk våre digitale løsninger

I Brønnøysundregistrene sikter vi høyt: Ambisjonen vår er 100 % digital registerforvaltning. Ikke for vår egen del, men på grunn av de enorme gevinstene det gir det norske næringslivet og samfunnet!  

Så langt har vi nådd 96 % digitale innsendelser. Likevel sendes årlig ca. 100 000 saker til Løsøreregisteret på papir. Det er overraskende at noen fortsatt velger papirinnsending og ikke våre digitale løsninger når vi vet hvilke fordeler dette gir. Jeg vet at bildet er nyansert og at det kan være legitime årsaker til dette. Men uansett, neste gang du pakker en tinglysingsmelding i en papirkonvolutt, vær klar over at den digitale løsningen har en saksbehandlingstid som er 100.000 ganger raskere! 

Jeg oppfordrer derfor bank- og finansnæringen til å bruke våre digitale løsninger. Da slipper du å vente og kunden din får et pantesikret lån utbetalt raskere, med et vesentlig lavere tinglysingsgebyr.  

(Foto: Shutterstock/DimaBerlin)