– Vi vil bidra for frivillig sektor!

En gruppe av frivillige går i lag i et grønt terreng. De er alle kledt i lyseblå t-skjorter og holder rundt hverandre over skulderen.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Brønnøysundregistrene bidrar på en rekke områder i det som involverer nær 80 prosent av Norges befolkning: Frivillig sektor. Vi jobber for økt digitalisering, forenklinger og bedre datakvalitet.

For å understreke hvor mange nordmenn det er som er involvert i frivillig arbeid, kan vi se til tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2020: Hele 78 prosent av befolkningen er medlem i minst én organisasjon. Mer enn 60 prosent gjør frivillig arbeid årlig og innsatsen tilsvarer 142 000 årsverk. Da er det ikke rart at vi synes det er svært viktig å delta i alle aktiviteter som kan realisere brukervennlige løsninger for aktørene innenfor frivillig sektor. Derfor er vi med når regjeringen ved Frivillighet Norge feirer det viktige lagarbeidet i Frivillighetens år 2022.

Dette er Frivillighetsregisteret
Brønnøysundregistrene forvalter Frivillighetsregisteret, der organisasjoner med ikke fortjenestebasert aktivitet kan registrere seg. Per i dag har vi 60 000 registrerte virksomheter i registeret som bidrar til å forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Regjeringen ønsker at flere skal bruke Frivillighetsregisteret for å kunne søke på tilskuddsordninger som skal støtte opp om bred frivillig deltakelse. Derfor kartlegger vi nå bruken av registeret.

Innovasjonsarbeid
Nylig presenterte vi noen av våre aktiviteter på Digitaliseringskonferansen. Som næringslivet har frivillig sektor opplevd at samhandlingen med offentlig sektor er lite koordinert og tid- og ressurskrevende. Vi er derfor glade for å jobbe sammen med Kulturdepartementet i livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon. I StimuLab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon samarbeider statlig og kommunal forvaltning med frivilligheten og designere. Dette er et spennende innovasjonssamarbeid for å tilrettelegge for morgendagens frivillighet og forenkle og forbedre frivillig sektors møte med offentlig sektor gjennom å skape sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum. Det vil være et viktig steg på veien til én digital offentlig sektor.

Et eksempel på forenkling for frivillig sektor
Blant våre forenklede tjenester for frivillig sektor er Jegerregisteret, takket være godt samarbeid med Miljødirektoratet, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiske Forening. Nå er digitale jegeravgiftskort tilgjengelig for alle jegere, alle registrerte får se alle opplysninger som er lagret, blant annet betalingshistorikk og rapportering til SSB. Appen Min jegerdokumentasjon registrerer og godkjenner prøveskudd og skyteprøve, noe som i sum gir mulighet for å vise frem dokumentasjon ved kontroll på stedet. Noe som også gjør det enkelt for kontrollørene – alt er tilgjengelig digitalt.  Utviklingen og digitaliseringen av dokumentasjon for jegere fortsetter og vi arbeider nå med en side for statistikk som skal være tilgjengelig for alle.

Infrastruktur for nytt tilbud
Et nytt område vi bidrar innen er et samarbeid med Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet der et fritidskort for barn og unge utvikles. Fritidskortet er en virtuell lommebok de mellom 6 til 18 år vil kunne bruke for å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Det offentlige skal betale aktivitetstilbyderne, og unge med foreldre kan bestemme selv hva de vil delta i. Vi lager nå en infrastruktur til bruk for dette kortet, en infrastruktur som består av sentrale registre og brukergrensesnitt.

Frivillig arbeid skaper verdi
Frivillig arbeid årlig bidrar med en verdiskaping tilsvarende 78 milliarder kroner, ifølge SSB og målet med Frivillighetens år 2022 er å få flere nye med. Flere arenaer skal gjøres tilgjengelige og det skal skapes større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet. Vårt samfunnsoppdrag og forenklingsrolle passer som hånd i hanske til målsettingen for Frivillighetens år. Ved å forenkle for frivillig sektor kan vi få flere med, større mangfold i deltakelsen og tydeliggjøre betydningen av denne sektoren for verdiskapingen i Norge!