Nytt kommunenummer for mange virksomheter

Mens nyttårsrakettene gikk til himmels forberedte vi det nye norgeskartet. Oppdateringen var vellykket, og over en million virksomheter har nå fått nytt kommunenummer.

Fra 1. januar 2020 fikk Norge ny kommune- og fylkesstruktur, bestående av 11 fylker og 356 kommuner. 311 av landets kommuner var involvert i endringene som følger av reformen. Det var vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere kommuner ble slått sammen til 43 nye kommuner. I tillegg fikk alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing nytt kommunenummer. Nye nummerserier for fylker, og nye kommunenummer er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du kan lese mer om ny struktur på regjeringens nettsider.

I 2018 gjennomførte vi de første endringene i kommunenummer. Vi var derfor godt forberedt til den virkelig store endringen av norgeskartet som skulle skje denne gangen. Mens andre var opptatte med nyttårsfeiring, jobbet vi for fullt med å få alt på plass.

Noen timer etter at vi gikk inn i det nye året, endret Brønnøysundregistrene kommunenummer på alle berørte virksomheter i de ulike registrene våre knyttet til kommune- og regionreformen. Antall virksomheter som har fått nytt kommunenummer på forretningsadresse og/eller postadresse er totalt 1 066 516. Rask og vellykket oppdatering medførte at dataene raskt kunne distribueres til det store antallet brukere av disse dataene.

Som forvalter av den nasjonale felleskomponenten Enhetsregisteret, var det viktig å avgi data så raskt som mulig til våre tilknyttede registre og andre brukere. Disse dataene skal gjenbrukes av forvaltningen, slik at ikke næringslivet og andre trenger å oppgi disse dataene til andre etater/registre. På den måten sparer samfunnet store ressurser på oppdateringen vi har gjennomført.

Vi har samarbeidet tett med alle etater i samordningsforumet for kommunereformen. Vi mottok fil fra SSB som inneholdt de endringene som skulle skjer i kommunene ved sammenslåingen (flytting av underenheter, sletting av underenheter, navneendring, adresseendring, osv). I forkant hadde dessuten Enhetsregisteret og Foretaksregisteret kvalitetssikret adresser, slik at vi hadde flest mulig adresser med riktig skrivemåte klar til årsskiftet – og dermed raskt kunne oppdatere bare kommunenummeret.

 

De 1 066 516 virksomhetene som har fått oppdatert kommunenummer fordeler seg slik i de nye fylkene:

Oslo: 7293
Rogaland: 24254
Møre og Romsdal: 37087
Nordland: 7619
Viken: 356122
Innlandet: 123778
Vestfold og Telemark: 126560
Agder: 94396
Vestland:  185218
Trøndelag: 32045
Troms og Finnmark: 72093

Du kan laste ned datasett med oppdaterte opplysninger for hele landet, ditt fylke eller kommune i tjenesten Åpne data fra Enhetsregisteret.

Trenger du ukentlige eller daglige oppdateringer fra Brønnøysundregistrene, kan du abonnere gratis på opplysninger fra kunngjøringsbasen vår.