Kun én gang er én gang for mye!

(Kronikken sto første gang på trykk i Computerworld 14. juni 2018 og på cw.no)

Rask og sikker deling av data i sanntid er fremtiden. Både bedriftenes rapportering og kredittopplysninger vil til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Dette vil gi bedriftene store fordeler og en gevinst i milliardklassen.

Brønnøysundregistrene jobber sammen med de andre nordiske registerforvaltningene i prosjektet Nordic Smart Government, for å gjøre det enklere for nordiske små og mellomstore bedrifter og automatisk utveksle økonomiske data på tvers av landegrensene. I arbeidet med Nordic Smart Government går vi lengre enn målet om «kun én gang» og sier at kun én gang er én gang for mye.
Gevinsten av å dele data på denne måten kan ifølge nye beregninger fra EY (Ernst & Young) bli mer enn 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027 for hele Norden.

Enklere rapportering

Målet er at bedrifter skal slippe å rapportere forskjellige data til ulike etater, og bedriftene selv skal kunne hente ut aktuelle data når de trenger det. Ved å få nåværende digitale løsninger til å snakke sammen vil finansielle data kunne flyte fritt og sikkert mellom bedrifter og offentlige myndigheter på tvers av de nordiske landene. Dette vil gi bedrifter lettere tilgang til standardiserte og detaljerte data som de ellers ikke ville hatt tilgang til.

Slik det er nå er det vanskelig å få aktuell økonomisk informasjon om små og mellomstore bedrifter, fordi bedriftenes årsregnskap ofte er den eneste kilden til informasjon. I tillegg inneholder årsregnskapene ofte foreldede data. Når systemet automatiseres skal det bli mulig å få aktuell informasjon om en bedrifts økonomiske situasjon på en sikker måte.

Forenkling ved digitalisering

Brønnøysundregistrene, sammen med de andre nordiske registerforvaltningene, er sterkt involvert i prosjektet. Arbeidet med prosjektet Nordic Smart Government er en del av det viktige utviklingsarbeidet Brønnøysundregistrene jobber med for å forenkle offentlig sektor gjennom digital transformasjon. Digital transformasjon skiller seg fra digitalisering ved at det erstatter gamle prosesser med helt nye måter å samhandle på.

Brønnøysundregistrene vil involvere flere norske aktører i privat sektor, som regnskapsførere, revisorer og systemleverandører. Offentlige etater som har hjemmel til å kreve opplysninger fra næringslivet, som Skatteetaten og SSB, vil også være viktige samarbeidspartnere. Slik sikrer vi at løsningen blir så god som mulig for å dekke deres behov for samhandling med andre enn offentlig sektor.

Datadrevet region

Brønnøysundregistrene deltar i arbeidet med Nordic Smart Government fordi vi mener dette er et svært viktig arbeid som vil gi store gevinster for små og mellomstore bedrifter både i Norge og Norden. Gjennom nordisk samarbeid økes potensialet for å styrke Norden som datadrevet region og muliggjør utnyttelse av kompetanse og initiativer i de nordiske land. Det har vist seg å være meget viktig i arbeidet så langt.

Den høye graden av tillit mellom næringsliv og myndigheter i de nordiske landene er trolig en forutsetning for å ha denne typen samarbeid om løsninger som løser behov for begge parter.

Nordisk satsingsprosjekt

Prosjektet Nordic Smart Government 3.0, som de nordiske næringsministrene lanserte på et møte i Stockholm 15. mai, har fått 28,5 millioner kroner i finansiering gjennom Nordic Innovation. Det felles-nordiske prosjektet ble startet i 2016 og støtter Nordisk Ministerråd sin ambisjon om at Norden skal bli en verdensledende digital og integrert region. Prosjektet pågår ut april 2020.

Deretter må det iverksettes nødvendige tiltak i de enkelte land, men fortsatt koordinering i Norden vil være nødvendig. Dette prosjektet er bare starten på veien videre fra målet om kun én gang!