Enhetsregisteret tenker nytt – for brukerne

Illustrasjonsbilde Enhetsregisteret

Enhetsregisteret har i 25 år bidratt i digitaliseringen av Norge. Nå tester vi ut kunstig intelligens, tildeler næringskoder smartere, gjør det mulig å slippe papirpost og gir ut mer og bedre data!

Fra Enhetsregisteret ble etablert i 1995 har vi sørget for å registrere grunndata om virksomheter, og gi virksomheter unike organisasjonsnummer – en entydig identifisering som gir mulighet til enkelt og effektivt å kunne utveksle informasjon. Brukerne fikk det enklere fordi de ikke måtte melde de samme opplysninger til flere. Det ble en stor forenkling både for det offentlige og for private virksomheter.

Åpne data fra Enhetsregisteret
I 2014 kom en banebrytende løsning fra Enhetsregisteret: Vi lanserte tjeneste for Åpne data med maskinlesbare datasett med grunndata for både hovedenheter og underenheter. Behovet for disse opplysningene, disse grunndataene om virksomheter, er formidabelt. I løpet av 2020 vil antall oppslag mot Enhetsregisteret passere 1 milliard!

Nytt i høst var at vi utvider vår åpne dataløsning, utover opplysninger som organisasjonsnummer, navn, adresse med videre til virksomheter. Etter utvidelsen vil løsningen, i henhold til personvernregler, i tillegg gi tilgang til rolleopplysninger. Dette innebærer opplysninger om hvilke personer som er registrert i hvilke roller. Også dette selvsagt i maskinlesbart åpne data-format. Arbeidet er godt i gang, og vår åpne datatjeneste vil bli Brønnøysundregistrenes viktigste kanal for publisering av data. Med tiden vil alle data fra Enhetsregisteret bli inkludert.

Digitale varslingsadresser
Alle virksomheter plikter å melde varslingsadresse til Enhetsregisteret. Det vil si, e-postadresse og eller mobilnummer til bruk for offentlige myndigheter. Ingen nye virksomheter blir registrert i Enhetsregisteret i dag uten at varslingsadresse er meldt.

Et stort arbeid er allerede gjort. Nær tre millioner varslingsadresser er registrert, fordelt på rundt 1,6 millioner virksomheter. Rundt 90 000 gjenstående virksomheter blir nå kontaktet av oss via e-post og via Altinn, med informasjon om plikten til å melde varslingsadresse til Enhetsregisteret. Det er store besparelser i å ha best mulig dekningsgrad av digitale varslingsadresser. Når virksomheten har oppgitt en eller flere varslingsadresser, slipper virksomheten å få vedtak og annet i papirpost. Og forvaltningen sparer veldig mye på å slippe å sende papirpost.

Næringskoder og maskinlæring
Hvordan kan vi forenkle ytterligere for virksomhetene i Norge? Vi er godt i gang med et prosjekt som bruker maskinlæring, en gren av kunstig intelligens, til å fastsette næringskoding.

Målet er høyere effektivitet og mer forenkling, både i forvaltningen og hos private virksomheter, og bedre kvalitet på de registrerte næringskodene. Dette arbeidet går veldig bra! Vi har fått på plass en løsning med stabil drift som gir riktig predikasjon i 90 prosent av tilfellene.
Riktig spennende i høst var et møte med vår danske «søsterorganisasjon» Ervervsstyrelsen: De ønsker å bruke modellen vår og delta i videreutviklingen. Et samarbeid som er mulig siden vi ikke bruker personsensitive data. Og siden de jobber med næringskoder på en noe annen måte enn oss, har vi mulighet for gjensidig utveksling av smarte løsninger.

En ytterligere forenkling for næringslivet er at vi nå vurderer å registrere mer enn én næringskode per virksomhet. I dag tildeler SSB og Enhetsregisteret som hovedregel bare én næringskode per virksomhet. Men flere koder kan dekke statistiske og administrative behov bedre. Vi leverer i høst en rapport som blant annet ser på muligheten til å opprette en egen database for næringskoder til administrative formål, som en del av Enhetsregisteret, men med eget regelverk. Vi er spente på fortsettelsen!

Forenklet nabovarslingstjeneste
Enhetsregisteret kan også stolte og glade se at våre data koblet opp mot Kartverkets matrikkelnummer gir enorme besparelser, for Direktoratet for byggkvalitet spesielt og samfunnet generelt.

Tusen takk!
Nå ønsker vi å benytte anledningen til å takke alle de dyktige, drivende og nytenkende menneskene i alle etatene og direktoratene vi har samarbeidet med i 25 år. En særlig takk rettes til Skatteetaten, NAV, Lotteri- og stiftelsestilsynet og Statistisk sentralbyrå.

Vi gleder oss til 25 nye år!