Hvordan kan vi gjøre dialogen mellom det offentlige, virksomheter og innbyggere enklere og bedre? Velkommen til debatt og meningsbrytning om hvordan vi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre Norge.

Informasjonsforvaltning – en forutsetning for å lykkes med GDPR

Det er tid for dugnad for informasjonsforvaltning – og det haster. Fristen for å oppfylle kravene i den nye personopplysningsloven er 25. mai. Felles datakatalog er på plass. Nå må alle offentlige virksomheter skape orden i eget hus og fylle katalogen med […]

Les mer

I rute til det nye norgeskartet

Utskifting av kommunenummer for over 160 000 virksomheter og privatpersoner ved overgangen til 2018 var vellykket. Dette sparer mange andre for å gjøre den samme jobben.

Les mer

Hvordan kan vi vite at forenklingen forenkler?

Etter tjue år med lovkrav om samordning av statlige rapporteringsplikter har vi fortsatt ikke oversikt over hva de ulike etatene spør bedriftene om. Regjeringen vil forenkle for næringslivet, men da må etatene smake mer av sin egen medisin.

Les mer

Wake-up-call til det digitale Norge

Bilde: Nicolas Monsarrat ​Managing Director, Digital Health and Public Service Lead, Accenture Digital Nicolas leads Accenture Digital’s Health and Public Service group in Europe, Africa, Latin America . He is committed to serving large public service clients on Digital and IT transformation programs, from envisioning to implementation.

– Andre land bygger nå «Smart Nation»-programmer. Det handler ikke om innsparing for offentlig sektor ved digitalisering – det handler om hele nasjonens verdikjeder. Innovasjonsprogrammer som innovation@altinn er skritt i riktig retning, men se på Singapore – der er innovasjon selve kjernen […]

Les mer

Rekordmange nye aksjeselskap i 2017

Bilde av plante klippet som voksende kurve

Aldri har det vært så mange aksjeselskap (AS) i Norge. Midtveis i 2017 passerte vi 300 000. Endringer i aksjeloven gjør det enklere å starte aksjeselskap.

Les mer