Arkiv | november, 2017

Slik forenklet vi Altinn

Det nye Altinn-designet er jobbet fram over lang tid, med godt metodisk grunnarbeid hvor vi har brukt innsikt om brukernes behov aktivt i designarbeidet.

Les mer

Nokios: Når alle må med

Offentlig sektor står i en krevende omstilling. Forenkling er målet, digitalisering er løsningen og samarbeid er nøkkelen. Årets Nokios-konferanse viste tydelig at for å lykkes må alle med.

Les mer