Slik forenklet vi Altinn

Det nye Altinn-designet er jobbet fram over lang tid, med godt metodisk grunnarbeid hvor vi har brukt innsikt om brukernes behov aktivt i designarbeidet.

Endelig! Altinn.no har fått nytt design. Nettstedet som har sett likt ut de siste åtte årene og vært gjenstand for en rekke kommentarer i media og på diverse norske humorprogrammer i beste sendetid, har fått en velfortjent oppussing.

Og ikke nok med det – vi har også funnet ut at folk faktisk har et ganske godt inntrykk av Altinn og at det er en forventning om at dialogen med det offentlige foregår der. Dette vil vi bygge videre på i tiden fremover. Vi vil fortsette å gjøre Altinn enklere å bruke og i samarbeid med andre offentlige etater vil vi sørge for at alle i Norge skal ha et godt møte med det offentlige digitalt.

Altinn er mye mer enn altinn.no, men vi har hatt et stort etterslep på å møte folks forventninger til dagens digitale løsninger og det var på tide å prioritere dette. Vi er ikke ferdige og vi skal fortsette å jobbe kontinuerlig med å forbedre designet på bakgrunn av brukerinnsikt. Og så lover vi at vi aldri skal bli hengende like langt etter igjen! Her er litt om tankene bak brukeropplevelsen så langt.

Tydelighet

Mye av arbeidet har gått ut på å gjøre det tydeligere for folk hva som forventes av dem. Innboksen er for eksempel endret for å gjøre det tydeligere hvilke elementer som krever handling og hva som haster mest. Vi har gjort status på ting og «Call to action» tydeligere. Skjemaartikler som var lange som år har vi redesignet og omskrevet. De er nå spisset mot det brukeren trenger å vite for å få gjort det de kom for. Enkle grep, som vi tror folk vil kjenne igjen fra andre løsninger. Vi har brukertestet det, og det ser ut til å fungere.

Forenkling

Design for mobil krever forenkling. Vi har ryddet og prioritert mer i informasjon og funksjonalitet. Tidligere var «mye brukt» og «lite brukt» presentert ganske flatt og likestilt, nå er de elementene alle trenger for å gjennomføre de vanligste oppgavene framhevet. Avansert informasjon og funksjonalitet som forvirrer mange og bare brukes av noen ekspertbrukere, er mer skjult. Prioriterte bruksoppgaver er brukertestet både i gammel versjon, underveis i designprosessen og i ny versjon. Jevnt over har vi sett at betraktelig flere klarer å gjennomføre også komplekse oppgaver og at tiden det tar, i enkelte tilfeller også har gått mye ned.

Navigasjon

Vi har lagt til rette for at søk skal være primærnavigasjon og gjort søkefeltet mer tydelig og tilgjengelig. Spesielt søk i informasjonsinnhold er betydelig forbedret gjennom oppdatering av søkemotoren. Vi har også forenklet toppmenyen som nå er innrettet mot de mest typiske bruksoppgavene – lese meldinger, finne skjema og sende inn. Navigasjon i det vi kaller skjemakatalogen (Alle skjema), har vi gjort mer oversiktlig og skjema er kategorisert etter tema. I brukertester har vi sett at det å finne frem til et skjema har vært både tidkrevende og frustrerende for mange og ut fra brukertester av nytt design ser det ut til at vi har lykkes i å gjøre dette enklere.

Visuelt og språk

Vi har justert Altinns visuelle identitet på nett. I intervjuer og brukertester har vi erfart at folk er veldig redde for å gjør feil når de er inne på Altinn og at mye av informasjonen ikke var relevant for dem. Det nye designet og et mer menneskelig språk er tenkt å motvirke dette.

Designet har en lysere og mer vennlig fargepalett, et enklere grensesnitt, tydelige interaksjonselementer og fargesterke illustrasjoner på forsider og informasjonssider. Alt dette skal hjelpe til å senke brukernes skuldre, gjøre dem tryggere i møte med de oppgavene de skal utføre og tydeliggjøre at altinn.no er en portal også for innbyggere.

Designsystem

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre arbeidsprosessene våre bedre. For å gjøre arbeidet på tvers av ulike fagdisipliner lettere har vi laget et designsystem hvor vi systematiserer og dokumenterer både design, kode og regler for hvordan designet skal utformes. Dette vil gjøre det enklere å lage godt helhetlig interaksjonsdesign på tvers av hele Altinn.

Når vi bruker designsystemet designer vi ikke sider, men moduler som kan settes sammen og gjenbrukes etterhvert som vi lager nye løsninger. Vi skal ikke finne opp alt på nytt hver gang. Dette vil spare oss for tid og få arbeidet med design til å handle om å lage gode løsninger på problemer i stedet for å diskutere form og farger.

– – –
Artikkelen er skrevet i samarbeid med Thord Veseth Foss (designer, Accenture/Fossland + Foss).
Illustrasjoner til altinn.no er laget av Sandra Blikås (ByHands).